Ranking aplikacji dla sygnalistów

EDYCJA II, ROK 2023

Jak najlepiej spełnić wymogi dotyczące ochrony sygnalistów? To pytanie od dłuższego czasu zadawali nam nasi klienci. W związku z tym już w 2022 roku przetestowaliśmy dostępne na polskim rynku aplikacje i opublikowaliśmy wyniki w formie rankingu. Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, dlatego kontynuujemy ten projekt - poniżej prezentujemy wyniki tegorocznej edycji.

poprzednia edycja Zobacz ranking

Maciej Kaczmarski

Ranking aplikacji dla sygnalistów – założenia

Z przyjemnością prezentujemy wyniki TOP 10 rankingu aplikacji dla sygnalistów, które ułatwiają poprawne wdrożenie ochrony sygnalistów. Do badania zaprosiliśmy autorów wszystkich aplikacji dostępnych 15 sierpnia 2023 r. Nasz ranking służy przede wszystkim promocji bezpiecznych platform do zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa. To użyteczna platforma do zapoznania się z aplikacjami, które z pełnym przekonaniem możemy polecić.

Zgodnie z ubiegłoroczną deklaracją, kontynuujemy i rozwijamy nasz ranking. Niezmiernie nas cieszy, że w tym roku zgłosiły się kolejne firmy, ponieważ jest naszą ambicją, aby obejmował on całość oferty i stał się najbardziej wiarygodnym źródłem informacji w tym zakresie.

TOP 10 aplikacji dla sygnalistów

Kolejność w rankingu została ustalona na podstawie zdobytych punktów za kryteria wymagane. W przypadku równej liczby punktów o kolejności decydowała suma punktów za kryteria przydatne. Ze względu na dużą liczbę kryteriów, dla większej przejrzystości prezentacji podzieliśmy zestaw 100 kryteriów na dodatkowe podkategorie. Punktacji za poszczególne kryteria zostały przyporządkowane określone kolory, według następującej skali: zielona kropka - ocena najwyższa, żółta - ocena wysoka, pomarańczowa - ocena średnia, ciemnoszara - niespełnione kryterium.

Aplikacja Ethicontrol SygnaApp EY Virtual Compliance Officer Whistlelink Hintbox EQS Integrity Line Whiblo e-Sygnalista Statlook e-SDS
Kryteria wymagane – punktacja

137

recenzja

137

recenzja

137

recenzja

137

recenzja

136

recenzja

136

recenzja

136

recenzja

135

recenzja

135

recenzja

135

recenzja
Bezpłatny test aplikacji Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test
Dostępność aplikacji dla sygnalistów
Możliwość udostępnienia wymaganych informacji
Przypomnienia o terminach odpowiedzi
Możliwość wysłania informacji zwrotnej
Wsparcie wielu podmiotów
Załączanie skanów, transkrypcji, nagrań
Rejestr zgłoszeń
Kasowanie danych po upływie retencji
Realizacja praw osób wynikających z RODO
Umowa powierzenia między Klientem a Dostawcą
Dane nie są transferowane poza EOG
Dostawca wspiera w wykonaniu DPIA
Dostawca odpowiada za personel i podwykonawców
Dostawca odpowiada za ataki hakerskie
Dostawca odpowiada za awarie swojej infrastruktury
Wszyscy podwykonawcy wyraźnie wskazani
Możliwość sprzeciwu na zmianę podwykonawcy
Podwykonawcy są weryfikowani przez Dostawcę
Zapewnienie anonimowości – opcjonalnie
Obsługa zgłoszeń przez uprawnione osoby
Brak powiązania IP z treścią zgłoszenia
Zabezpieczenia aplikacji
Szyfrowanie / bezpieczny kanal komunikacji
Kontrola dostępu
Rejestracja zdarzeń
Intuicyjny interfejs, samodzielna konfiguracja

2 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

3 pkt

2 pkt

2 pkt

2 pkt

Dodatkowe funkcje wspierające działania następcze

3 pkt

2 pkt

5 pkt

5 pkt

2 pkt

3 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Jak widać w powyższej tabeli, w TOP 10 rankingu znalazły się aplikacje, które spełniają zdecydowaną większość kryteriów wymaganych, w stopniu najwyższym lub wysokim. Dwa ostatnie kryteria podlegały indywidualnej, a więc z natury rzeczy subiektywnej ocenie ekspertów ODO 24, opartej jednak na rzetelnym przeglądzie wszystkich aplikacji. Dla odróżnienia przedstawiamy ją w formie tradycyjnej punktacji.

Kryteria przydatne – punktacja

91

86

85

80

92

85

83

69

59

36

Możliwość udostępnienia
wymaganych informacji
Polisa OC
Limit odpowiedzialności
Spełnia wymogi UKNF dla rozwiązań chmurowych
Możliwość anonimizacji kopii dokumentu
Zabezpieczenia aplikacji
ISO 27000
Szyfrowanie / bezpieczny kanał komunikacji
Kontrola dostępu
Intuicyjny interfejs, samodzielna konfiguracja
Aplikacja nie wymaga integracji z systemami firmy
Ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnością
Ułatwienia w zarządzaniu zgłoszeniami naruszeń
Aplikacja dostępna również w wersji mobilnej
Możliwość zgłaszania naruszeń ustnie lub pisemnie 
Personalizacja aplikacji według potrzeb firmy
Automatyczna rejestracja historii operacji
Automatyzacja powiadomień dotyczących zgłoszeń
Zarządzanie uprawnieniami do obsługi zgłoszeń
Wielojęzyczny interfejs
Zgodność ze standardem Sarbanes-Oxley.
Wsparcie dla grup kapitałowych.
Recenzja ODO 24 recenzja recenzja recenzja recenzja recenzja recenzja recenzja recenzja recenzja recenzja
Bezpłatny test aplikacji Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test

Poniżej przedstawiamy listę firm, które również zostały zaproszone do tegorocznej edycji naszego rankingu aplikacji dla sygnalistów. Zwiększyła się liczba firm, które same się zgłosiły i zgodziły na poddanie ocenie swojej aplikacji. Zaznaczamy, że nie wszystkie poniższe platformy brały udział w rankingu. Alertador, BluSezam, CS-Sygnalista, Demaskator, E-nform*, e-Signaller, Fraud Control, Gwizdek, Linia Etyki, Notibox, Panel Sygnalisty, Qualitime, Safelink, Sygnali, Sygnalista, Sygnalist@ka, Sygnalista Online, Sygnalista.com, Sygnalista.net, Sygnaliści.app, Sygnalisci.org, Sygnalix, Sygnalizuj.net, Sygnalizuje.com, Syon, Sygnanet, WeMoral, Whistboard, Whistleblower, WhistleblowerProductive 24, Whistlesystem. Zapraszamy kolejne firmy!

* nie brał udziału w rankingu

Kto stworzył ranking – poznaj zespół ekspertów

Jakie parametry wzięliśmy pod uwagę?

Opracowaliśmy zestaw 9 kategorii oraz 100 szczegółowych kryteriów, oparty na metodzie zero-jedynkowej, dzięki któremu możliwe było przeprowadzenie rzetelnego badania. Podzieliliśmy te kryteria na wymagane (kluczowe) i przydatne (ułatwienia) oraz przyporządkowaliśmy im punkty według wagi od 1 do 3 punktów. Tylko dwa kryteria (prostota i intuicyjność interfejsu oraz dodatkowe funkcje wspierające działania następcze) podlegały indywidualnej ocenie ekspertów ODO 24, na podstawie badania przeprowadzonego w I etapie. W przypadku pozostałych kryteriów opieraliśmy się na jednoznacznych oświadczeniach autorów aplikacji.

O miejscu w rankingu decydowała suma punktów za kryteria wymagane, zaś w przypadku równej liczby punktów – suma punktów za kryteria przydatne. Suma punktów możliwych do zdobycia wynosiła odpowiednio 140 i 96.

9 kategorii, 100 kryteriów

 • Zgodność z przepisami projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 27 marca 2023 (14 kryteriów).
 • Zgodność z RODO (9 kryteriów).
 • Ochrona tożsamości sygnalisty i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu (4 kryteria).
 • Bezpieczeństwo danych (29 kryteriów).
 • Prostota obsługi (5 kryteriów).
 • Funkcjonalność (27 kryteriów).
 • Odpowiedzialność (5 kryteriów)
 • Podwykonawcy (4 kryteria).
 • Dodatkowe funkcje (3 kryteria).

Ze względu na dużą liczbę kryteriów oceny, dla większej przejrzystości rankingu zestawiliśmy kryteria w podgrupy. Zależało nam również na zapewnieniu poufności niektórych rozwiązań zastosowanych w badanych aplikacjach, na przykład w kategorii „Bezpieczeństwo danych”. O szczegółowości naszego badania może zaświadczyć chociażby lista kryteriów przydatnych, ułatwiających korzystanie z aplikacji, z których większość znalazła się w kategorii "Funkcjonalność".

Oto niektóre z nich: aplikacja dostępna również w wersji mobilnej (Android/ iOS/ Huawei), zgłoszenie telefoniczne lub SMS, zgłoszenie za pośrednictwem e-maila, czat online (wewnątrz aplikacji, z żywym operatorem), nadawanie nazwy własnej dedykowanym linkom do formularzy, możliwość eksportowania danych z aplikacji w popularnych formatach w celu migracji do innej aplikacji, możliwość zmiany wyglądu aplikacji na potrzeby klienta, możliwość rozbudowywania formularzy o dodatkowe pola dla sygnalisty i administratora, konwersja dokumentów do formatu pdf, możliwość gromadzenia dodatkowych dokumentów w aplikacji związanych ze zgłoszeniem, widocznych tylko dla administratora, konwersja nagranych rozmów do plików dźwiękowych (np. MP3/MP4), wprowadzanie zmiany statusów, priorytetów i kategorii zgłoszeń, możliwość etykietowania zgłoszeń (kategoryzowania), możliwość sporządzania notatek oraz załączników przez koordynatora ds. sygnalistów, możliwość generowania raportów statystycznych i analitycznych dotyczących zgłoszeń, automatyczna rejestracja historii wykonywanych operacji, automatyczne przydzielanie zgłoszeń do wyznaczonych osób, możliwość tworzenia zespołów roboczych – dołączanie użytkowników zewnętrznych, możliwość odebrania uprawnień w dowolnym momencie, rozpoznawanie tekstu, jeśli załączone dokumenty mają format graficzny (OCR – system rozpoznawania znaków), wielojęzyczny interfejs, automatyczne potwierdzanie przyjęcia zgłoszeń, predefiniowanie odpowiedzi dla sygnalistów (potwierdzenie otrzymania i informacja zwrotna), możliwość tworzenia podsumowania pdf zgłoszenia, uwzględniającego anonimizację danych, możliwość sprawdzenia, czy sygnalista (także anonimowy) sprawdził status zgłoszenia, repozytorium upoważnień dot. systemu wraz z potwierdzeniem akceptacji.

Jak przeprowadzaliśmy badanie?

Aplikacje dla sygnalistów były badane przez naszych ekspertów w zakresie prawnym ochrony danych osobowych, ochrony sygnalistów oraz bezpieczeństwa IT w dwóch etapach. W pierwszym etapie badanie polegało na testowaniu i analizowaniu poszczególnych aplikacji, zarówno od strony sygnalisty zgłaszającego naruszenie, jak i administratorów (koordynatorów, case managerów, compliance oficerów itp.) zarządzających zgłoszeniami oraz samą aplikacją. Interesowało nas także, jak organizowane są tzw. działania następcze po otrzymaniu zgłoszenia.

W drugim etapie prosiliśmy autorów aplikacji o wypełnienie poufnego szczegółowego formularza, zawierającego 100 kryteriów podlegających ocenie.

Należy pamiętać, że nasz ranking aplikacji dla sygnalistów pełni jedynie funkcję pomocniczą przy wyborze aplikacji, zwłaszcza, że różnice punktowe w ramach TOP 10 są niewielkie. ODO 24 nie bierze odpowiedzialności za decyzje biznesowe podjęte wyłącznie na podstawie analizy wyników naszego rankingu.

Zanim wdrożysz aplikację dla sygnalistów, zaktualizuj procedury bezpieczeństwa. Tego wymaga prawo.

Zobacz ofertę

Katarzyna Szczypińska
Mężczyzna w krawacie żąglujący walutami - rysunek

Jak samodzielnie wybrać aplikację dla sygnalistów?

 • Krok 1. Zapoznaj się z rankingiem aplikacji TOP 10 w formie tabeli. Wybierz 2-3 aplikacje.
 • Krok 2. Zapoznaj się z opisami wybranych przez Ciebie aplikacji, które zamieściliśmy poniżej.
 • Krok 3. Na podstawie rankingu i opisów wybierz aplikacje do testowania w szerszym gronie.
 • Krok 4. Wybierz aplikację, która Twoim zdaniem najlepiej wypadła podczas testów.
 • Aby w pełni wykorzystać potencjał aplikacji dla sygnalistów, zadbaj o prawidłowe wdrożenia systemu ochrony sygnalistów.

Aplikacje dla sygnalistów – recenzje ODO 24

Ethicontroll

Jak wyjaśniają autorzy aplikacji, Ethicontrol to platforma stworzona przez profesjonalistów, którzy nie byli zadowoleni ze standardowych rozwiązań i sposobów podejścia do sygnalistów. Aplikacja pozwala nie tylko na otrzymywanie zgłoszeń, ale także na udzielanie informacji zwrotnej, inicjowanie i dokumentowanie postępowań wyjaśniających, wyznaczanie osób odpowiedzialnych, kierowanie sprawy do eskalacji, generowanie raportów oraz analizowanie skuteczności infolinii i zespołu reagowania. Platforma może jednocześnie współpracować z wieloma portalami lub kilkoma procesami biznesowymi w obszarze działań jednego klienta.

Mocne strony:

 • trzy opcje zgłaszania naruszeń (anonimowe, poufne, jawne),
 • ponad 70 wersji językowych,
 • wielokanałowy system zgłaszania naruszeń,
 • zgodność z normami ISO, certyfikaty bezpieczeństwa informacji,
 • duże możliwości konfiguracyjne aplikacji.

Słabe strony:

 • niedokładności językowe wynikające z automatycznego tłumaczenia.

Wyróżnienie:

 • mocno rozbudowany formularz sygnalisty.

Jak poprawnie wdrożyć
ochronę sygnalistów?

Z przetwarzaniem danych sygnalistów oraz osób, których zgłoszenie dotyczy, wiąże się wysokie ryzyko. Dlatego warto przygotować wdrożenie sygnalistów zgodnie z wymaganiami RODO i z dbałością o dane osobowe osób zgłaszających jak i osób, których zgłoszenie dotyczy

 • Analiza potrzeb organizacji
 • Pakiet wzorcowych dokumentów
 • Ocena skutków dla ochrony danych - DPIA
 • Indywidualne konsultacje przy wdrożeniu
 • Pomoc w doborze aplikacji dla sygnalistów
 • E-learning w szkolenia dla pracowników
Sygnaapp

SygnaApp to w pełni zgodne z przepisami, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do przyjmowania i obsług zgłoszeń sygnalistów, pomagające również w prowadzeniu postępowań wyjaśniających. Dzięki rozbudowanym możliwościom konfiguracji pozwala w szybki sposób dopasować narzędzie do potrzeb każdej organizacji. Aplikacja jest przeznaczona do przyjmowania zgłoszeń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Z SygnaApp korzystają firmy różnej wielkości oraz podmioty publiczne. System przystosowany jest do obsługi grup kapitałowych. Umożliwia także prowadzenie postępowań wyjaśniających przez podmioty zewnętrzne.

Mocne strony:

 • rozbudowany formularz zgłaszania naruszeń,
 • spersonalizowany, przyjazny i czytelny panel administratora,
 • system podpowiada kolejne kroki podczas rozpatrywania zgłoszenia,
 • automatyczne generowanie szablonów wiadomości,
 • możliwość dodawania zgłoszeń także z innych kanałów.

Słabe strony:

 • dwie wersje językowe aplikacji (więcej opcji na życzenie klienta).

Wyróżnienie:

 • łatwa konfiguracja formularza zgłoszenia według potrzeb firmy.
EY Virtual Compliance Officer

EY Virtual Compliance Officer to aplikacja o charakterze modułowym, umożliwiająca działania compliance w szerszym zakresie. Pomimo rozbudowanych funkcji to proste i intuicyjne narzędzie. Według autorów, formularz został oparty na dobrych praktykach kryminalistyki. W najbardziej rozbudowanym pakiecie istnieje możliwość wykorzystania modułu inteligentnego repozytorium regulacji wewnętrznych, a także skorzystania z merytorycznego wsparcia we wdrożeniu dostosowanych do specyfiki klienta procedur, w ocenie zgłoszeń i rekomendacje działań następczych oraz prowadzeniu postępowań wyjaśniających.

Mocne strony:

 • przyjazna wersja mobilna,
 • nadawanie różnego poziomu uprawnień do obsługi zgłoszeń,
 • anonimizacja danych sygnalisty podczas tzw. działań następczych,
 • możliwość dodania naruszenia zgłoszonego poza systemem (np. ustnie lub listownie),
 • moduł inteligentnego repozytorium regulacji wewnętrznych.

Słabe strony:

 • nie widzimy, poza tym, że skorzystanie z pełnego zakresu usług wymaga wykupienia najdroższego pakietu Premium.

Wyróżnienie:

 • rozbudowany pakiet usług dodatkowych w ramach działań następczych.
Whistlink

Whistlelink oferuje internetowe rozwiązanie do zgłaszania nieprawidłowości dla małych, średnich i dużych firm i organizacji, w pełnej zgodności z przepisami w zakresie whistleblowingu. Ambicją Whistlelink jest zapewnienie najbardziej przyjaznego dla użytkownika systemu do zgłaszania nieprawidłowości na świecie. Whistlelink jest bardzo łatwym do wdrożenia systemem i zawiera wszystko, czego potrzebuje organizacja w tym zakresie. Whistlelink to rozwiązanie globalne, hostowane w Szwecji. Żadne dane nie są przechowywane ani przetwarzane poza UE. Firma posiada certyfikat ISO 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Mocne strony:

 • konfiguracja formularza sygnalisty według potrzeb spółki,
 • gotowe szablony odpowiedzi na zgłoszenie,
 • certyfikat bezpieczeństwa informacji ISO,
 • możliwość anonimizowania danych na etapie zarządzania zgłoszeniem,
 • uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Słabe strony:

 • możliwość zgłoszenia naruszenia poprzez wiadomość głosową, ale na razie bez szyfrowania głosu.

Wyróżnienie:

 • prosta, przyjazna aplikacja.
Hintbox

Hintbox to intuicyjny system dla sygnalistów, którego skonfigurowanie według własnych potrzeb wymaga mniej niż 5 minut. System posiada certyfikat bezpieczeństwa ISO-27001, jest zgodny ze standardami RODO. Hintbox zdobył zaufanie wielu klientów w Polsce oraz Europie, jest dostępny w ponad 30 wersjach językowych, może być wykorzystywany do obsługi wielu rodzajów zgłoszeń. Dzięki wykorzystaniu szyfrowania end-to-end wszelkie dane są bezpiecznie przechowywane. Nawet w przypadku dokonania anonimowego zgłoszenia sygnalista pozostaje w bezpiecznym oraz poufnym kontakcie z osobą zarządzającą zgłoszeniami.

Mocne strony:

 • łatwa i szybka konfiguracja systemu,
 • certyfikat bezpieczeństwa informacji ISO,
 • ponad 30 wersji językowych,
 • kompatybilność z różnymi urządzeniami (smartfon, tablet, komputer),
 • łatwa konfiguracja aplikacji do potrzeb firmy.

Słabe strony:

 • personalizacja aplikacji opoźnia ładowanie strony.

Wyróżnienie:

 • wielokanałowy system zgłaszania naruszeń.
EQS Integrity Line

EQS Integrity Line to zaawansowana aplikacja, która została stworzona z myślą o zapewnieniu bezpiecznej i poufnej platformy do zgłaszania incydentów, skarg, nadużyć oraz innych działań niezgodnych z etyką i zasadami organizacji. EQS Integrity Line jest obecna na europejskim rynku od ponad 20 lat. Korzysta z niej ponad 2500 firm, w tym sama Komisja Europejska. Aplikacja umożliwia zgłaszanie incydentów i skarg za pomocą różnych kanałów, takich jak aplikacja mobilna, strona internetowa, e-mail, telefon, co zapewnia pracownikom i innym zainteresowanym osobom dostęp do narzędzia w dowolnym miejscu i czasie.

Mocne strony:

 • ponad 70 wersji językowych,
 • wersja mobilna,
 • anonimizacja danych sygnalisty podczas tzw. działań następczych,
 • możliwość nagrania zgłoszenia przez sygnalistę (anonimizacja głosu),
 • automatyczne tłumaczenie treści zgłoszenia na różne języki,
 • możliwość dodania w aplikacji naruszenia zgłoszonego poza systemem (np. telefonicznie).

Słabe strony:

 • system zachęca sygnalistę do ujawnienia swojej tożsamości, co w polskich warunkach może zniechęcać do zgłoszenia naruszenia.

Wyróżnienie:

 • możliwość dodawania informacji głosowej przez sygnalistę z zachowaniem anonimizacji.
Whiblo

Whiblo to usługa, która umożliwia poufne zgłaszanie pisemnych informacji o podejrzeniu działań nielegalnych lub nieetycznych w organizacji. Umożliwia prowadzenie anonimowego, szyfrowanego dialogu między sygnalistą a organizacją po wysłaniu zgłoszenia. Rozwiązanie wspiera również zarządzanie zgłoszeniami poprzez możliwość przypisywania ich poszczególnym koordynatorom, ustalania statusów zgłoszeń, przechowywania dokumentacji, prowadzenia rejestru zgłoszeń czy generowania raportów. Aplikacja jest zgodna z przepisami i zapewnia bezpieczeństwo danych. To przyjazny system dla każdej organizacji.

Mocne strony:

 • możliwość konfiguracji formularza zgłoszenia naruszenia,
 • certyfikat bezpieczeństwa informacji ISO,
 • dwuskładnikowe uwierzytelnianie(SMS),
 • anonimizacja danych sygnalisty podczas rozpatrywania zgłoszenia naruszenia,
 • personalizacja aplikacji do potrzeb firmy.

Słabe strony:

 • zgłaszający musi podać własne hasło, aby sprawdzić status zgłoszenia.

Wyróżnienie:

 • prosty, czytelny formularz zgłaszania naruszeń oraz panel administratora.
E-sygnalista

Platforma e-sygnalista.com to polska aplikacja, która poza naszym krajem jest wykorzystywana także m.in. w USA, Wielkiej Brytanii oraz innych krajach europejskich. Organizacje mogą obecnie korzystać z niej bezpłatnie (czas zakupionej rocznej licencji liczony jest dopiero od wejścia w życie ustawy). Aplikacja została stworzona przy wykorzystaniu doświadczenia zespołu zajmującego się m.in. obszarami: analizy ryzyka nadużyć, audytu dochodzeniowego, zgłoszeń anonimowych, prowadzenia kompleksowych postępowań wyjaśniających. Działa w nowoczesny, zapewniający anonimowość sposób, pracując na przeglądarce użytkownika.

Mocne strony:

 • brak limitu zgłoszeń i osób do ich obsługi,
 • anonimizacja danych podczas rozpatrywania zgłoszenia,
 • możliwość rozbudowy katalogu zgłoszeń fakultatywnych, np. o mobbing,
 • możliwość dodawania zgłoszeń z innych niż aplikacja kanałów,
 • możliwość włączenia dodatkowej funkcji - zgłaszania pomysłów usprawnienia procesów wewnętrznych w organizacji.

Słabe strony:

 • opcja zapamiętywania hasła w panelu logowania do platformy.

Wyróżnienie:

 • prosta, intuicyjna aplikacja.
Statlook

Statlook to proste, intuicyjne i bezpieczne narzędzie do zgłaszania i obsługi nieprawidłowości w organizacji. Dzięki niemu pracownik w sposób poufny lub anonimowy może poinformować o nadużyciach, jakie mają miejsce w miejscu pracy. System umożliwia bezpieczną, dwukierunkową komunikację pomiędzy sygnalistą (również anonimowym) a osobą obsługującą zgłoszenie. Aplikacja może być integralnym modułem oprogramowania Statlook, niezależnym narzędziem obok tego systemu lub całkowicie bez niego. Statlook to oprogramowanie, a nie usługa SaaS, które zapewnia zgodność z wymogami prawa polskiego i europejskiego.

Mocne strony:

 • zgodność z normą ISO 37002 dotyczącą zarządzania zgłoszeniami sygnalistów,
 • wielojęzyczny interfejs,
 • formularz dostosowany do urządzeń mobilnych,
 • możliwość dokonywania zgłoszeń z sieci TOR,
 • personalizacja aplikacji do potrzeb firmy.

Słabe strony:

 • nie widzimy, może zbyt minimalistyczna grafika.

Wyróżnienie:

 • prosta, przejrzysta i sprawnie działająca aplikacja.
e-SDS

e-SDS to zaawansowane narzędzie umożliwiające zgłaszanie naruszeń w sposób bezpieczny, zaprojektowane przez Codefellow sp. z o.o. w ścisłej współpracy z Data Protection Advisory Group sp. z o.o. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii z głęboką wiedzą w dziedzinie ochrony danych osobowych aplikacja zapewnia maksymalne bezpieczeństwo informacji. Platforma działa w oparciu o model SaaS, ale oferuje także opcję instalacji na lokalnych serwerach klienta. Zaimplementowane mechanizmy zabezpieczające spełniają najwyższe standardy branżowe, gwarantując niezawodność i ochronę przekazywanych danych.

Mocne strony:

 • anonimizacja danych, usuwanie i modyfikowanie danych użytkownika,
 • szyfrowanie załączników do zgłoszeń,
 • kompatybilność z różnymi urządzeniami (komputer, tablet, smartfon),
 • alertowanie o nowych zgłoszeniach i ważnych zmianach w czasie rzeczywistym,
 • automatyzacja procesu zarządzania zgłoszeniami.

Słabe strony:

 • formularz zgłaszania naruszeń mógłby zawierać więcej opcji.

Wyróżnienie:

 • prosta, czytelna aplikacja umożliwiająca łatwą personalizację do potrzeb firmy.

Jakie są wymagania aplikacji dla sygnalistów?

 • Aplikacja www powinna zapewnić odpowiedni poziom ochrony sygnalistom zgłaszającym naruszenia prawa, umożliwiać ustanowienie kanałów przyjmowania zgłoszeń w postaci dedykowanych formularzy on-line oraz infolinii.
 • Aplikacja powinna przede wszystkim zapewnić ochronę tożsamości sygnalisty poprzez poufny i bezpieczny sposób dokonywania zgłoszeń.
 • Platforma powinna także umożliwić sygnaliście dostęp do złożonych zgłoszeń oraz komunikacji z osobami lub podmiotem obsługującym zgłoszenia.

W czym Ci możemy pomóc?

Skorzystaj z formularza kontaktowego (zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 1-2 godzin w dni robocze) lub skontaktuj się osobiście z jednym z naszych doradców.

Skorzystaj z formularza

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, przesłania oraz archiwizacji oferty handlowej. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności .

Dziękujemy!


Wiadomość już do nas dotarła

Aby doprecyzować informacje i przygotować atrakcyjną ofertę skontaktujemy się z Tobą.

Miłej pracy!

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>