Aplikacja Dr RODO

Samodzielnie wykonaj audyt, analizę ryzyka i DPIA - diagnozuj zgodność z RODO.

Za pomocą Dr RODO zinwentaryzujesz procesy, zasoby oraz dokumentacje; samodzielnie wykonasz audyt, oceniasz skutki przetwarzania (DPiA) oraz oszacujesz ryzyko. Aplikacja poprowadzi Cię krok, po kroku do raportu zgodności z RODO oraz raportu z analizy ryzyka i DPIA.

Zaloguj się

Wypróbuj Dr rodo

Dr RODO dostępny jest w modelu SaaS oraz On Premises dzięki czemu może być zainstalowany na dowolnej infrastrukturze klienta.

Dr RODO - program do audytu, analizy ryzyka i DPIA

Dr RODO to aplikacja dedykowana osobom, które są zobowiązane do dostosowania, nadzorowania i weryfikacji poprawności działania systemu ochrony danych osobowych.

Z Dr RODO wygenerujesz dwa kluczowe raporty:

Od czego zacząć, czyli pierwszy krok z Dr RODO?

Ustalenie kontekstu organizacji to pierwszy krok weryfikacyjny, mający na celu odpowiednie przygotowanie się do przeprowadzenia audytu oraz wykonania analizy ryzyka. Wygodne formularze pozwolą Ci określić zakres i obszar działalności będącej przedmiotem badania, jej misje, polityki, cele i strategie ustanowione w toku prowadzenia biznesu.

Od czego zaczynamy pracę w aplikacji?

Inwentaryzacja i wykazy procesów
przetwarzania danych osobowych

Zrobienie wykazu procesów już nie sprawi Ci trudności. Przykładowe procesy od Dr RODO rzucą nowe światło na robienie zestawień. Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych jest niezbędna do realizacji art. 35 RODO stanowiącym o konieczności zweryfikowania ich realizacji pod kątem prawdopodobieństwa naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Jak zrobić inwentaryzację procesów przetwarzania?

Bez wysiłku zrób inwentaryzację zasobów

Predefiniowany przedmiotowy wykaz zasobów radykalnie skraca czas pracy przygotowania zestawienia zarówno dla niewielkich podmiotów, jak i dużych organizacji.

Jak zrobić inwentaryzację zasobów?

Oceń skutki przetwarzania danych osobowych

Wynikiem operacji jest lista procesów obarczonych wysokim ryzykiem oraz możliwy sposób jego minimalizacji, który to jest nieodłącznym elementem wygenerowanego raportu. Produktem wykonanego DPIA jest raport obejmujący plan postępowania z ryzykiem dla procesów przetwarzania danych obarczonych ryzykiem nieakceptowalnym.

Jak zrobić analizę ryzyka?

Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres testowy. Nie wymagamy płatności, anulujesz w dowolnym momencie

Zarejestruj się

Opinie użytkowników aplikacji Dr DORO

Beata Wierzbowska

Kolejny świetny produkt ODO24 – po profesjonalnym kursie na IOD i serii ciekawych webinarów nt. bezpieczeństwa danych osobowych. DrRODO jest bardzo pomocną aplikacją w organizowaniu zasobów przetwarzających informacje oraz przede wszystkim przeprowadzeniu analizy ryzyka i DPIA. Niezwykle wartościowe narzędzie dla każdego IODa.

Beata Wierzbowska
Jacek Raczek

Aplikacja w jednym miejscu spina w całość obszar ODO. W sposób przejrzysty i przyjazny prowadzi krok po kroku po niejednokrotnie zawiłych wymaganiach RODO. Największym jej atutem jest kompleksowe podejście do całego zagadnienia oraz szereg podpowiedzi i wyjaśnień. Samemu, bez specjalistów można dokonać diagnozy zgodności.

Jacek Raczek

Co otrzymujesz w ramach aplikacji Dr RODO?

  • Zestaw narzędzi przygotowanych przez praktyków z branży formalno-prawnej oraz teleinformatycznej.
  • Gotowe, proste i sprawdzone rozwiązania dzięki,
    którym będziesz pracował szybciej i wydajniej.
  • Minimalizację ryzyka niedociągnięć i błędów w funkcjonowaniu systemu ochrony danych osobowych.
  • Bieżące wsparcie techniczne oraz merytoryczne aplikacji,
    które rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.
  • Aplikację umożliwiającą współpracę nad projektem z zespołem zaangażowanych osób z wykorzystaniem możliwości przesłania formularzy zawierających zestaw pytań wraz z szczegółowymi ich wyjaśnieniami.

Ile kosztuje dostęp
do aplikacji Dr RODO?

?
Opłata jednorazowa (netto):
W tym bezpłatne konsultacje:

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest Dr RODO?

Aplikacja jest intuicyjna i zawiera przydatne wyjaśnienia do poszczególnych pytań, pomoże Ci przeprowadzić audyt oraz wykonać analizę ryzyka i DPIA. Jeśli nie czujesz się komfortowo z obecnym stanem swojej wiedzy o RODO, zapraszamy na szkolenie.

Audyt zdalny?

Aplikacja umożliwia przeprowadzenie audytu zdalnego poprzez wysłanie formularzy do wybranych osób. Udzielone odpowiedzi zapiszą się automatycznie w aplikacji, po ich zatwierdzeniu.

Na co mogę wykorzystać darmowe konsultacje?

Na pomoc w kwestiach merytorycznych oraz technicznych, do Twojej dyspozycji jest prawnik i informatyk.

Który pakiet będzie dla mnie odpowiedni?

Zadzwoń do nas, porozmawiajmy o Twoich potrzebach.

Uczestnicy Akredytowanego kursu IOD oraz szkolenia DPIA i analiza ryzyka oszczędzają 50% i płacą połowę ceny za subskrypcje aplikacji Dr RODO.

Wypróbuj Dr rodo

Wsparcie w obsłudze aplikacji
Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji!

R.pr. Katarzyna Szczypińska

Ekspert ds. ochrony danych
Zadzwoń: 22 740 99 98
Napisz: drrodo@odo24.pl

Masz pytania?
Powiedz nam o tym. Znajdziemy rozwiązanie.

Marcin Kuźniak

Doradca ds. ochrony danych
Zadzwoń: +48 690 957 665
Napisz: oferty@odo24.pl


Od czego zacząć - pierwszy krok z Dr RODO
Od czego zacząć - pierwszy krok z Dr RODO

Inwentaryzacja i wykazy procesów przetwarzania danych osobowych
Inwentaryzacja i wykazy procesów przetwarzania danych osobowych

Bez wysiłku zrób inwentaryzację zasobów
Bez wysiłku zrób inwentaryzację zasobów

Oceń skutki przetwarzania danych
Bez wysiłku zrób inwentaryzację zasobów

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".