Promocja na szkolenia otwarte   Więcej        

ODO Nawigator
utrzymanie zgodności z RODO

Aplikacja do utrzymania systemu ochrony danych osobowych

Czym jest ODO Nawigator?

To aplikacja służąca do utrzymania systemu ochrony danych osobowych, pozwalająca efektywnie zarządzać kluczowymi i niezbędnymi na gruncie RODO rozwiązaniami.

Dzięki prostemu w obsłudze narzędziu nie tylko stworzysz wymagane prawem rejestry, przydatne ewidencje, przeszkolisz pracowników, nadasz im upoważnienia czy błyskawicznie zareagujesz na incydent, ale możesz zyskać kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych w swojej organizacji.

Co otrzymujesz?

Proste w obsłudze i łatwo dostępne narzędzie do:

 • nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i ich ewidencjonowania,
 • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz ewidencji umów powierzenia,
 • wygodnego przechowywania i swobodnego modyfikowania funkcjonującej w organizacji dokumentacji ochrony danych osobowych,
 • zarządzania okresowymi szkoleniami dla pracowników,
 • prowadzenia ewidencji zasobów przetwarzających dane osobowe wraz z wykazem stosowanych zabezpieczeń,
 • obsługi incydentu - w postaci rejestru naruszeń ochrony danych.

Dodatkowo otrzymasz:

Funkcje aplikacji

 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
Wystarczy uzupełnić wskazane przez nas pola, aby zmapować procesy występujące w firmie i zapisać je w przystępnej – łatwej do aktualizacji - formie. Rejestr można w każdym momencie wygenerować do formatu PDF oraz wydrukować i przedstawić go np. w trakcie kontroli organu nadzorczego czy audytu.

 • Rejestr kluczowych zasobów
Lista sugerowanych zabezpieczeń pozwala na sprawną ich weryfikację ze stanem faktycznym. Rejestr ten umożliwia wykazanie jakie środki ochrony stosuje organizacja do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 • Ewidencja umów powierzenia
Usystematyzowany sposób przechowywania umów powierzenia. Ewidencja zawiera między innymi: daty obowiązywania, zakres, cel przetwarzania oraz informację o opiekunie.

 • Rejestr naruszeń w zakresie bezpieczeństwa danych
Poza samym oznaczeniem naruszenia, rejestr opisuje okoliczności, w jakich doszło do incydentu, jego przebieg, skutki naruszenia, a także działania naprawcze podjęte przez administratora po wykryciu incydentu. Dodatkowo za pomocą naszej aplikacji do RODO, pracownicy mają możliwość natychmiastowego poinformowania administratora o incydencie ochrony danych osobowych.

 • Szkolenie pracowników i współpracowników
Aplikacja pomaga w sprawnym zarządzaniu ochroną danych osobowych również pod kątem szkoleń. Podobnie jak w przypadku opisywanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, równie łatwo wyślemy szkolenie e-learningowe do wybranego pracownika lub grupy pracowników. Dodatkowo jako osoba nadzorująca proces szkoleniowy mamy podgląd do takich informacji jak: kto ukończył szkolenie, kto jest w jego trakcie, kto zdał test i otrzymał już stosowne zaświadczenie.

 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Aplikacja umożliwia sprawne zarządzanie procesem ich nadawania/odbioru. Wyciąg z ewidencji upoważnień można wyeksportować, drukować lub archiwizować. Dzięki ewidencji mamy jasny pogląd kto, kiedy i w jakim zakresie otrzymał upoważnienie do przetwarzania danych, a w razie takiej potrzeby jesteśmy w stanie sprawnie i w sposób nieinwazyjny dokonać zmian w nadanych upoważnieniach.


Cena zawiera

Dostęp na kolejne 12 miesięcy – 50% ceny bazowej.
*Uczestnicy szkoleń otwartych otrzymują dostęp do aplikacji gratis, lecz wzory dokumentacji RODO, zgodnie z odbytym szkoleniem: Akredytowany kurs IODDPIA i analiza ryzykaDODO od podstawKontrola UODOMonitorowanie zgodnościRODO w HRRODO w ITRODO od podstaw.

KUP TERAZ

Jak działa ODO Nawigator?

Dokumentacja oferowana do ODO Nawigatora

Program do RODO działa w przeglądarce internetowej, co oznacza, że informacje w niej zawarte są zawsze aktualne i widoczne dla wszystkich użytkowników już w chwili ich wprowadzania. Co więcej, bez względu na miejsce logowania masz dostęp do pełnej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Co to dla Ciebie oznacza?

 • narzędzie dzięki któremu będziesz pracował szybko i sprawnie,
 • dokumentację ochrony danych osobowych w jednym miejscu,
 • łatwy import/export danych użytkowników,
 • minimalizację ryzyka niedociągnięć i błędów w funkcjonowaniu systemu ochrony danych,
 • bieżące wsparcie naszych ekspertów.

Wszystkie funkcje aplikacji do RODO umożliwiają wykazanie rozliczalności na wypadek kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w każdej chwili możemy wydrukować dowolny dokument i tym samym wykazać prowadzenie chociażby rejestru czynności przetwarzania, rejestru naruszeń czy ewidencji upoważnień pracowników.

-

Nasze szkolenia

Szkolenia otwarte (rabaty do 30 IX)

Szkolenia zamknięte

E-learning