Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

ODO Nawigator
utrzymanie zgodności z RODO

Aplikacja do utrzymania systemu ochrony danych osobowych

Czym jest ODO Nawigator?

To aplikacja służąca do utrzymania systemu ochrony danych osobowych, pozwalająca efektywnie zarządzać kluczowymi i niezbędnymi na gruncie RODO rozwiązaniami.

Dzięki prostemu w obsłudze narzędziu nie tylko stworzysz wymagane prawem rejestry, przydatne ewidencje, przeszkolisz pracowników, nadasz im upoważnienia czy błyskawicznie zareagujesz na incydent, ale możesz zyskać kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych w swojej organizacji.

Co otrzymujesz?

Proste w obsłudze i łatwo dostępne narzędzie do:

Dodatkowo otrzymasz:

Funkcje aplikacji

Wystarczy uzupełnić wskazane przez nas pola, aby zmapować procesy występujące w firmie i zapisać je w przystępnej – łatwej do aktualizacji - formie. Rejestr można w każdym momencie wygenerować do formatu PDF oraz wydrukować i przedstawić go np. w trakcie kontroli organu nadzorczego czy audytu.

Lista sugerowanych zabezpieczeń pozwala na sprawną ich weryfikację ze stanem faktycznym. Rejestr ten umożliwia wykazanie jakie środki ochrony stosuje organizacja do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Usystematyzowany sposób przechowywania umów powierzenia. Ewidencja zawiera między innymi: daty obowiązywania, zakres, cel przetwarzania oraz informację o opiekunie.

Poza samym oznaczeniem naruszenia, rejestr opisuje okoliczności, w jakich doszło do incydentu, jego przebieg, skutki naruszenia, a także działania naprawcze podjęte przez administratora po wykryciu incydentu. Dodatkowo za pomocą naszej aplikacji do RODO, pracownicy mają możliwość natychmiastowego poinformowania administratora o incydencie ochrony danych osobowych.

Aplikacja pomaga w sprawnym zarządzaniu ochroną danych osobowych również pod kątem szkoleń. Podobnie jak w przypadku opisywanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, równie łatwo wyślemy szkolenie e-learningowe do wybranego pracownika lub grupy pracowników. Dodatkowo jako osoba nadzorująca proces szkoleniowy mamy podgląd do takich informacji jak: kto ukończył szkolenie, kto jest w jego trakcie, kto zdał test i otrzymał już stosowne zaświadczenie.

Aplikacja umożliwia sprawne zarządzanie procesem ich nadawania/odbioru. Wyciąg z ewidencji upoważnień można wyeksportować, drukować lub archiwizować. Dzięki ewidencji mamy jasny pogląd kto, kiedy i w jakim zakresie otrzymał upoważnienie do przetwarzania danych, a w razie takiej potrzeby jesteśmy w stanie sprawnie i w sposób nieinwazyjny dokonać zmian w nadanych upoważnieniach.


Cena zawiera

Dostęp na kolejne 12 miesięcy – 50% ceny bazowej.
*Uczestnicy szkoleń otwartych otrzymują dostęp do aplikacji gratis, lecz wzory dokumentacji RODO, zgodnie z odbytym szkoleniem: Praktyczny kurs IOD,  RODO od podstaw, IOD w praktyce,  DPIA i analiza ryzyka,
RODO w HR,  RODO w IT,  DODO od podstaw.

KUP TERAZ

Jak działa ODO Nawigator?

Dokumentacja oferowana do ODO Nawigatora

Program do RODO działa w przeglądarce internetowej, co oznacza, że informacje w niej zawarte są zawsze aktualne i widoczne dla wszystkich użytkowników już w chwili ich wprowadzania. Co więcej, bez względu na miejsce logowania masz dostęp do pełnej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Co to dla Ciebie oznacza?

Wszystkie funkcje aplikacji do RODO umożliwiają wykazanie rozliczalności na wypadek kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w każdej chwili możemy wydrukować dowolny dokument i tym samym wykazać prowadzenie chociażby rejestru czynności przetwarzania, rejestru naruszeń czy ewidencji upoważnień pracowników.

Zobacz demo

Poziom administratora

Poziom użytkownika