Biuletyn ODO 24

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników
i mikroszkoleń RODO

Każdy czytelnik naszego biuletunu otrzymuje pakiet 4 bezpłatnych poradników i 4 mikroszkoleń RODO. Biuletyn z nowościami z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji wysyłamy raz w miesiącu.

Zapisz się

Biuletyn - marzec 2020

Biuletyn informacyjny
tylko to, co najważniejsze
Raport incydentów  
Prezentujemy raport opracowany na bazie doświadczeń 277 administratorów danych
Więcej

Udostępniamy
Pełną treść raporu
 

Infolinia PUODO  
UODO pod jednym numerem
dla wszystkich


Od 2 marca br. pracownicy infolinii będą obsługiwać wszystkich interesantów pod jednym numerem telefonu.
Więcej  
 
Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku  
Bezpieczeństwo danych osobowych podejście
oparte na ryzyku


Polecamy poradnik dla przedsiębiorców wskazujący zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO.
Więcej

Udostępniamy
Kalkulator analizy ryzyka dla zasobów przetwarzających dane osobowe
 

PPK  
Ochrona danych osobowych
a Pracownicze Plany Kapitałowe


Stworzyliśmy krótkie opracowanie najbardziej palących problemów związanych z PPK.
Więcej  
 
Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku  
Jaką funkcję pełni instytucja finansowa zarządzająca PPK
w stosunku do danych pracownika


Wideoporady
adw. Marcina Zadrożnego.

Więcej  
 
Sprawozdanie z realizacji obowiązków IOD na gruncie DODO  
Roczne sprawozdanie
z realizacji obowiązków IOD
na gruncie ustawy DODO


Do końca marca inspektorzy ochrony danych wyznaczeni na podstawie ustawy DODO są zobowiązani do sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonywanych zadań.
Więcej

Udostępniamy
Wzór sprawozdania
 

Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku  
Jak przygotować się
do kontroli Prezesa UODO

 

Udostępniamy
kolejne odcinki wideoszkolenia
 

Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku  
Pierwsze podsumowanie
Europejskiej Rady Ochrony Danych o RODO


W trakcie 18. plenarnej sesji EROD przyjęto sprawozdanie mające pomóc Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE ocenić funkcjonowanie przepisów RODO w praktyce.
Więcej  
 
Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku  
Szkolenie RODO w IT

25 marca przyjdź na całodzienne szkolenie RODO w IT, a na spotkanie eksperckie RODO – z czym to się je… otrzymasz bezpłatną wejściówkę.
Więcej

Szkolenie współprowadzi autor książki:
Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku.


Promocja obowiązuje do 10 marca,
decyduje data rejestracji.

 


 Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie 
"RODO - z czym to się je..."
 26 marca w Warszawie


Dla czytelników naszego biuletynu
25% rabatu na hasło: BiODO24

Dla uczestników szkoleń otwartych
50% rabatu na hasło: SoODO24

Sprawdź
 

ODO 24 sp. z o.o.
ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
tel. 22 740 99 00

Mail
 

Archiwum

2022
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.

2021
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik listopad, grudzień.

2020
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
wydanie specjalne,
wydanie specjalne - cz.1,
wydanie specjalne - cz.2.

2019
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.

2018
styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
wydanie specjalne.

2017
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".