Biuletyn ODO 24

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników
i mikroszkoleń RODO

Każdy czytelnik naszego biuletunu otrzymuje pakiet 4 bezpłatnych poradników i 4 mikroszkoleń RODO. Biuletyn z nowościami z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji wysyłamy raz w miesiącu.

Zapisz się

Biuletyn - maj 2020

Biuletyn informacyjny
tylko to, co najważniejsze
Nowy poradnik
Zasady bezpiecznej pracy zdalnej
Ułatwi identyfikację zagrożeń
oraz jak im zapobiegać.

Nowa wersja e-learningu
Rozbudowaliśmy płatną wersję szkolenia Zasady bezpiecznej pracy zdalnej o:
  • Cyberbezpieczeństwo w sieci domowej.
  • Budowę bezpiecznych haseł.
  • Dokumenty elektroniczne.
Dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe
a praca zdalna
Korzystanie w pracy zdalnej z dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe wiąże się z większym ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa danych.
Numery rejestracyjne takimi samymi danymi osobowymi jak numer PESEL?
Zgodnie z interpretacją PUODO numery rejestracyjne pojazdów silnikowych są takimi samymi danymi osobowymi, jak numer PESEL.
Czego możemy się nauczyć na podstawie ostatnich naruszeń?
Zapraszamy na krótkie case study i praktyczne wskazówki, jak zapobiegać podobnym sytuacjom w Twojej organizacji.
Zarządzanie naruszeniami –
plan działania
Wideoporady
R.pr. Katarzyna Szczypińska
Jak przygotować się do kontroli
Prezesa UODO
Wszystkie odcinki szkolenia dostępne są już na naszym kanale YT. Szczególnej uwadze polecamy ostatnią część zawierającą praktyczne ćwiczenie.

Udostępnianie dokumentacji
medycznej w okresie pandemii
Obowiązujące przepisy umożliwiają udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną zarówno pacjentom, jak i ich przedstawicielom ustawowym.
Ciągłość działania ISO 22301 (BCM)
w naszej ofercie
Zaprojektujemy i wdrożymy procedury które pozwolą na:
  • określenie wpływu zakłóceń,
  • stworzenie mechanizmów obronnych,
  • reagowanie na zmaterializowane zagrożenia.
Zarządzanie ciągłością działania w znaczący sposób podnosi odporność organizacji na sytuacje kryzysowe.
2022
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.


2021
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik listopad, grudzień.


2020
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, wydanie specjalne maj, wydanie specjalne marzec - cz.1, wydanie specjalne marzec - cz.2.


2019
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.


2018
styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, wydanie specjalne.


2017
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".