Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Biuletyn ODO 24 maj 2020 r.

Raz w miesiącu wysyłamy subiektywny przegląd najważniejszych informacji ze świata ochrony danych osobowych oraz nowości, promocje i gratisy z naszej oferty. Wystarczy poniżej podać swój adres e-mail.

14 V 2020 r.
Biuletyn informacyjny
tylko to, co najważniejsze
Nowy poradnik
Zasady bezpiecznej pracy zdalnej
Ułatwi identyfikację zagrożeń
oraz jak im zapobiegać.

Nowa wersja e-learningu
Rozbudowaliśmy płatną wersję szkolenia Zasady bezpiecznej pracy zdalnej o:
  • Cyberbezpieczeństwo w sieci domowej.
  • Budowę bezpiecznych haseł.
  • Dokumenty elektroniczne.
Dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe
a praca zdalna
Korzystanie w pracy zdalnej z dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe wiąże się z większym ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa danych.
Numery rejestracyjne takimi samymi danymi osobowymi jak numer PESEL?
Zgodnie z interpretacją PUODO numery rejestracyjne pojazdów silnikowych są takimi samymi danymi osobowymi, jak numer PESEL.
Czego możemy się nauczyć na podstawie ostatnich naruszeń?
Zapraszamy na krótkie case study i praktyczne wskazówki, jak zapobiegać podobnym sytuacjom w Twojej organizacji.
Zarządzanie naruszeniami –
plan działania
Wideoporady
R.pr. Katarzyna Szczypińska
Jak przygotować się do kontroli
Prezesa UODO
Wszystkie odcinki szkolenia dostępne są już na naszym kanale YT. Szczególnej uwadze polecamy ostatnią część zawierającą praktyczne ćwiczenie.

Udostępnianie dokumentacji
medycznej w okresie pandemii
Obowiązujące przepisy umożliwiają udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną zarówno pacjentom, jak i ich przedstawicielom ustawowym.
Ciągłość działania ISO 22301 (BCM)
w naszej ofercie
Zaprojektujemy i wdrożymy procedury które pozwolą na:
  • określenie wpływu zakłóceń,
  • stworzenie mechanizmów obronnych,
  • reagowanie na zmaterializowane zagrożenia.
Zarządzanie ciągłością działania w znaczący sposób podnosi odporność organizacji na sytuacje kryzysowe.