RODO - z czym to się je...
spotkanie eksperckie

Jak stosować i utrzymać zgodność z RODO - całodniowe szkolenie

26 września, Warszawa - Villa Foksal

„RODO – z czym to się je...” to cykl spotkań, w trakcie których eksperci ODO 24 oraz zaproszeni goście specjalni przedstawiają praktyczne możliwości utrzymania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w oparciu m.in. o aktualne interpretacje przepisów, najnowsze trendy rynkowe oraz informacje z kuluarów krajowego i unijnego ustawodawcy.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą trzymać rękę na pulsie oraz wiedzieć wcześniej o nadchodzących wyzwaniach, w szczególności: kadrę zarządzającą organizacji, inspektorów ochrony danych, prawników, specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, risk managerów, pracowników działu compliance, entuzjastów ochrony danych osobowych.

Program spotkania w przygotowaniu

Co zyskasz dzięki uczestnictwu w naszych spotkaniach?

„RODO – z czym to się je...” to przede wszystkim platforma wymiany informacji oraz inspirującej dyskusji. Uczestnicy szkoleń otrzymują solidną porcję rzetelnej wiedzy podanej w przystępnej formie wraz z praktycznymi narzędziami pozwalającymi na skuteczne realizowanie obowiązków prawa.

Wszystko to w formule śniadania biznesowego, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość nieskrępowanego zadawania pytań ekspertom ODO 24 i zaproszonym gościom oraz porównania spostrzeżeń związanych ze stosowaniem RODO.

Każdy uczestnik otrzyma wydrukowane opracowanie RODO Nawigator

Poniżej film z poprzedniego spotkania

Patroni medialni

Patroni medialni

Uczestnicząc w naszych spotkaniach dowiesz się m.in. o:

 • praktykach rynkowych i wykorzystywanych przez przedsiębiorców rozwiązaniach,
 • kluczowych zmianach w przepisach sektorowych w pakiecie z komentarzem eksperta,
 • trendach branżowych, naszych prognozach i o tym, o czym się mówi w „kuluarach”,
 • zastosowaniu RODO w praktyce i problemach, które mogą generować nowe przepisy w codziennej działalności administratorów,
 • zmianach wynikających z praktyki stosowania RODO i ich wpływie na administratorów danych osobowych różnych branż,
 • bieżącej sytuacji i statystykach w przedmiocie zgłaszanych organowi nadzorczemu naruszeń, uprzednich konsultacji z organem nadzorczym czy prowadzonych przez Prezesa UODO kontroli i nakładanych kar,
 • newsach z branży, czyli gdzie, dlaczego i w jakim wymiarze zostały nałożone przewidziane w RODO administracyjne kary pieniężne,
 • sposobach na zapobieganie ewentualnym incydentom ochrony danych,
 • jak realizować obowiązki administratora danych w sposób „probiznesowy” i nieutrudniający funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • jak w praktyce czynić zadość wpływającym żądaniom osób fizycznych, domagających się realizacji swoich praw,
 • najtrudniejszych zagadnieniach - w przystępny sposób, w tym o profilowaniu, analizie ryzyka i ocenie skutków dla ochrony danych (DPIA),
 • problematyce przekazywania danych do państw trzecich, czyli dlaczego przekazujesz dane poza EOG, a nawet o tym nie wiesz,
 • dlaczego zgodność z RODO to proces wymagający ciągłego monitorowania oraz dynamicznego reagowania,
 • bieżących działaniach organu nadzorczego (Prezesa UODO),
 • najnowszych stanowiskach, instrukcjach czy poradnikach Prezesa UODO, Ministerstwa Cyfryzacji i innych podmiotów właściwych.

-

Nasze szkolenia

Dla inspektorów (otwarte)

Dla pracowników (zamknięte)

Dla pracowników (e-learning)