RODO - z czym to się je...
spotkanie eksperckie

Jak stosować i utrzymać zgodność z RODO - całodniowe szkolenie

21 lutego, Warszawa
- Aviator Bar & Lounge

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas spotkaniu eksperckim „RODO – z czym to się je...”.

Podczas cyklicznych śniadań skupiamy się na praktycznych aspektach ochrony danych osobowych, najnowszych zmianach i aktualnych interpretacjach, sytuacji na rynku i stosowanych przez organizacje rozwiązaniach, największych problemach i wyzwaniach.

 

Każdy uczestnik może liczyć na…

Bardzo merytoryczne rozpoczęcie dnia, ciekawe rozmowy z ludźmi mającymi na co dzień do czynienia z danymi osobowymi, niepowtarzalną szansę zbudowania sieci kontaktów w branży ochrony danych osobowych, pyszne jedzenie oraz konkursy z nagrodami rzeczowymi.

Sprawdź agendę

8.30 - 9.30 - Śniadanie i networking

9:30 - 9:35 - Oficjalne powitanie gości

9:35 - 10:00 - Pierwsze miesiące stosowania RODO - analiza trendów (Tomasz Ochocki)

 • RODO-terroryści - czy to realne zagrożenie?
 • Modelowanie procesów biznesowych - najważniejsze spostrzeżenia.
 • Prezes UODO - śpiący olbrzym.
 • Projektowane przepisy sektorowe - kluczowe zmiany.

10:00 - 10:40 - Ocena ryzyka w RODO (Leszek Kępa)

 • Ryzyko w RODO - ile w końcu jest tych ocen?
 • Ocena skutków dla ochrony danych - pierwsza czy ostatnia w ocenie ryzyka? a może zbędna?
 • Strzelanie z armaty do muchy - czyli jak nie przesadzić z ryzykami
 • Udokumentowana ocena ryzyka - czy naprawdę jest konieczna?

10:40 - 11:00 - Praktyka, doktryna, wytyczne (Anna Dmochowska)

 • Poradnik dla pracodawców wydany przez UODO.
 • Najnowsze zmiany w prawie pracy.
 • Tezy stawiane przez Ministerstwo Cyfryzacji w poradniku FinTech, a RODO.
 • Przewodnik po RODO dla MŚP przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

11:00 - 12:00 - Dyskusja, rozmowy kuluarowe.

Zarejestruj się

Poniżej film z poprzedniego spotkania

Spotkanie dotyka realnych potrzeb uczestników

 • omawiamy najczęstsze problemy i wskazujemy sposoby, dzięki którym można je rozwiązać,
 • prezentujemy skrót najważniejszych zmian i aktualności – doskonale wiemy, ile pracy przysparza śledzenie tych kwestii na co dzień, dlatego przedstawiamy Ci wyciąg tych, które w naszej opinii są kluczowe,
 • przekazujemy wiedzę i doświadczenie zebrane w trakcie tysięcy godzin pracy podczas wdrażania RODO oraz wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych/administratora bezpieczeństwa informacji,

Sprawdź agendę

8.30 - 9.30 - Śniadanie i networking

9:30 - 9:35 - Oficjalne powitanie gości

9:35 - 10:00 - Pierwsze miesiące stosowania RODO - analiza trendów (Tomasz Ochocki)

 • RODO-terroryści - czy to realne zagrożenie?
 • Modelowanie procesów biznesowych - najważniejsze spostrzeżenia.
 • Prezes UODO - śpiący olbrzym.
 • Projektowane przepisy sektorowe - kluczowe zmiany.

10:00 - 10:40 - Ocena ryzyka w RODO (Leszek Kępa)

 • Ryzyko w RODO - ile w końcu jest tych ocen?
 • Ocena skutków dla ochrony danych - pierwsza czy ostatnia w ocenie ryzyka? a może zbędna?
 • Strzelanie z armaty do muchy - czyli jak nie przesadzić z ryzykami
 • Udokumentowana ocena ryzyka - czy naprawdę jest konieczna?

10:40 - 11:00 - Praktyka, doktryna, wytyczne (Anna Dmochowska)

 • Poradnik dla pracodawców wydany przez UODO.
 • Najnowsze zmiany w prawie pracy.
 • Tezy stawiane przez Ministerstwo Cyfryzacji w poradniku FinTech, a RODO.
 • Przewodnik po RODO dla MŚP przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

11:00 - 12:00 - Dyskusja, rozmowy kuluarowe.

Zarejestruj się

Patroni medialni

Patroni medialni

Dzięki uczestnictwu w naszych spotkaniach dowiesz się o

 • praktykach rynkowych i wykorzystywanych przez przedsiębiorców rozwiązaniach,
 • kluczowych zmianach w przepisach sektorowych w pakiecie z komentarzem eksperta,
 • trendach branżowych, naszych prognozach i o tym, o czym się mówi w „kuluarach”,
 • zastosowaniu RODO w praktyce i problemach, które mogą generować nowe przepisy w codziennej działalności administratorów,
 • zmianach wynikających z praktyki stosowania RODO i ich wpływie na administratorów danych osobowych różnych branż,
 • bieżącej sytuacji i statystykach w przedmiocie zgłaszanych organowi nadzorczemu naruszeń, uprzednich konsultacji z organem nadzorczym czy prowadzonych przez Prezesa UODO kontroli i nakładanych kar,
 • newsach z branży, czyli gdzie, dlaczego i w jakim wymiarze zostały nałożone przewidziane w RODO administracyjne kary pieniężne,
 • sposobach na zapobieganie ewentualnym incydentom ochrony danych,
 • jak realizować obowiązki administratora danych w sposób „probiznesowy” i nieutrudniający funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • jak w praktyce czynić zadość wpływającym żądaniom osób fizycznych, domagających się realizacji swoich praw,
 • najtrudniejszych zagadnieniach - w przystępny sposób, w tym o profilowaniu, analizie ryzyka i ocenie skutków dla ochrony danych (DPIA),
 • problematyce przekazywania danych do państw trzecich, czyli dlaczego przekazujesz dane poza EOG, a nawet o tym nie wiesz,
 • dlaczego zgodność z RODO to proces wymagający ciągłego monitorowania oraz dynamicznego reagowania,
 • bieżących działaniach organu nadzorczego (Prezesa UODO),
 • najnowszych stanowiskach, instrukcjach czy poradnikach Prezesa UODO, Ministerstwa Cyfryzacji i innych podmiotów właściwych.

-

Nasze szkolenia

Dla inspektorów (otwarte)

Dla pracowników (zamknięte)

Dla pracowników (e-learning)