Roczne sprawozdanie z realizacji obowiązków IOD na gruncie DODO - udostępniamy wzór

Zbliża się okres wymagający wyjątkowo intensywnej pracy od inspektorów ochrony danych (IOD) wyznaczanych obligatoryjnie przez administratorów stosujących ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DODO). W szczególności chodzi o spoczywający na nich obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych, a następnie przekazania go administratorowi. Mimo że jest to zadanie pracochłonne, w świetle przepisów prawa czas na realizację tej powinności wcale nie jest długi – upływa z końcem marca (dotyczy to sprawozdań za rok ubiegły).

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO

Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie.
ODBIERZ PAKIET
Jednym z zadań nałożonych wprost na IOD-ów przez ustawę DODO jest sporządzenie i przekazanie administratorowi sprawozdania z wykonania także szeregu innych działań, takich jak: podnoszenie świadomości osób uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz organizowanie dla nich szkoleń, pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą, w zakresie przysługujących im praw czy przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

Zobowiązanie IOD-ów do podjęcia m.in. przywołanych czynności wynika wprost z art. 47 ust. 1 ustawy DODO. Co do zasady ich zakres pokrywa się z tym przewidzianym w RODO.

Mając powyższe na uwadze, w odniesieniu do przedmiotowego sprawozdania kwestią newralgiczną jest to, że jego sporządzenie nie znajduje odzwierciedlenia w regulacjach RODO. Ten dokument jest bowiem całkiem nowym narzędziem, co w rezultacie może sprawić, że jego utworzenie okaże się nad wyraz problematyczne.

Wzór sprawozdania
Pragnąc wesprzeć IOD-ów w tym wymagającym zadaniu, ODO 24 oddaje w Państwa ręce wzór sprawozdania, który z pewnością ułatwi jego wykonanie.
Pobierz  

Zanim jednak przybliżymy konstrukcję oraz niezbędne elementy omawianego dokumentu, warto podkreślić, że bieżące sprawozdanie ma dotyczyć działań podjętych na przestrzeni ubiegłego roku – 2019. Nadmienienia zatem wymaga, że ustawa DODO weszła w życie 6 lutego 2019 r., a więc okres objęty tym pierwszym sprawozdaniem rozpocznie się nie z początkiem roku, lecz od wskazanej daty.

Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych

W pierwszej części sprawozdania IOD powinien wskazać konkretne działania, które podjął w związku z wykonywaniem nałożonych na niego (przytoczonych wyżej) obowiązków określonych w art. 47 ust. 1 ustawy DODO. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych poszczególne zadania IOD realizuje przez podejmowanie konkretnych, wskazanych i opisanych, działań. Proponowany przez nas wzór – uwzględniający wymogi zarówno ustawy DODO, jak i rozporządzenia – w nieskomplikowany i przejrzysty sposób pozwoli wykazać kroki poczynione przez IOD.

Diagnoza zgodności RODO - zrób to sam!

Sposób przetwarzania danych osobowych

Nie można ponadto pominąć, że wskazane rozporządzenie obliguje IOD-a do przeprowadzenia analizy stanu faktycznego przetwarzania danych osobowych w organizacji przed sporządzeniem sprawozdania. Jednym z możliwych sposobów wypełnienia tego zadania jest wykonanie audytu określonego systemu ochrony danych osobowych.

Podczas przeprowadzania audytu należy m.in.:

  • poddać analizie posiadaną dokumentację ochrony danych osobowych pod kątem jej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz aktualności,
  • zweryfikować merytoryczną poprawność danych i ich adekwatność w stosunku do celu przetwarzania,
  • poddać analizie zabezpieczenia infrastruktury informatycznej (fizyczne i logiczne zabezpieczenia infrastruktury informatycznej),
  • poddać analizie polityki bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami oraz określić ich wpływ na poziom zabezpieczenia zbiorów danych przetwarzanych w formie elektronicznej,
  • zweryfikować funkcjonalności aplikacji i poziom ich zabezpieczeń,
  • sprawdzić poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej,
  • zweryfikować zawarte umowy pod kątem ewentualnej konieczności uzupełnienia ich umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przekazanie sprawozdania

Dyspozycje zarówno ustawy DODO, jak i rozporządzenia wykonawczego jako odbiorcę sprawozdania opracowanego przez IOD-a jednoznacznie wskazują administratora. Istotnym zastrzeżeniem dotyczącym samej czynności przekazania sprawozdania jest jednak to, aby odbyła się ona w sposób uniemożlwiający innym osobom zapoznanie się z treścią tego dokumentu. Ten wymóg można spełnić przez przesłanie administratorowi elektronicznej wersji sprawozdania, pod warunkiem odpowiedniego jej zaszyfrowana. Hasło powinno zostać przekazane innym środkiem komunikacji, np. osobiście bądź telefonicznie.

A może swoją wiedzę na temat RODO chcesz skonfrontować z ekspertem? Marcin Kuźniak – nasz doradca ds. ochrony danych – jestdo Twojej dyspozycji. Umów się na bezpłatną konsultację i rozwiej swoje wątpliwości.

Podsumowanie

Nie sposób zaprzeczyć, że zadania IOD-a przewidziane przez prawodawcę w ustawie DODO nie należą do najłatwiejszych ani do najmniej absorbujących. Zatem tym bardziej powinniśmy mieć na względzie, że czas, który możemy poświęcić na przygotowanie omawianego sprawozdania, ucieka nieubłaganie, a zmierzyć się z tym wyzwaniem powinniśmy jak najszybciej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Odpowiedzialność karna na tle DODO

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>