Biuletyn informacyjny

Biuletyn ODO 24

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników
i mikroszkoleń RODO

Każdy czytelnik naszego biuletunu otrzymuje pakiet 4 bezpłatnych poradników i 4 mikroszkoleń RODO. Biuletyn z nowościami z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji wysyłamy raz w miesiącu.

Zapisz się

Biuletyn - czerwiec 2021

Biuletyn informacyjny
tylko to, co najważniejsze
Co zrobić, gdy wyciekną dane?
Stało się - wyciekły Twoje dane osobowe! Wyjaśniamy, co zrobić by zminimalizować straty.
Komisja Europejska zatwierdziła ostateczny tekst zaktualizowanych standardowych klauzul umownych.
KE przyjęła dwa zestawy standardowych klauzul umownych:
 • w relacjach administrator -
  podmiot przetwarzający,
  jeżeli dobrze wdrożyłeś RODO,
 • w transferze danych do państw trzecich.
  swój system bezpieczeństwa.
Brak odpowiedzi na wezwania organu nadzorczego to też brak współpracy
Prezes UODO, stwierdzając naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych przez PNP SA,
z siedzibą w Warszawie, nałożył na nią administracyjną karę pieniężną.
Zapraszam na mój webinar
Jak z RODO zrobić ISO 27001?
 • o punkcie wyjścia, czyli co już masz,
  jeżeli dobrze wdrożyłeś RODO,
 • o co powinieneś rozbudować
  swój system bezpieczeństwa.
 • Czy gra jest warta świeczki?
  Jak funkcjonują firmy, które wdrożyły ISO.
Nasza oferta -
Wdrożenia ISO 27001
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i uzyskanie certyfikatu ISO 27001 to krok milowy dla organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Przekraczanie granic państwowych: jak bezpiecznie podróżować ze służbowym sprzętem?
Czy wjazd do obcego kraju może wiązać się z koniecznością ograniczenia naszych praw do prywatności?
Paszport covidowy i RODO
a prawo do prywatności
Paszport covidowy nie jest niezgodny z RODO. Zdaniem ekspertów, taki certyfikat nie łamie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.
2022
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.


2021
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik listopad, grudzień.


2020
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, wydanie specjalne maj, wydanie specjalne marzec - cz.1, wydanie specjalne marzec - cz.2.


2019
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.


2018
styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, wydanie specjalne.


2017
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".