Praktyczne rozwiązania

Wizja i misja ODO 24

Nasza wizja

Być liderem w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Pomagać naszym klientom chronić dane, minimalizując ryzyka związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Nasza misja

Zapewnić najwyższą jakość usług z naciskiem na praktykę i indywidualne dopasowanie poszczególnych rozwiązań w oparciu o profesjonalizm, partnerskie zasady współpracy i zaufanie oraz praktyczne wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak e-szkolenia czy aplikacja ODO Nawigator.

Edukowanie społeczeństwa w zakresie zasad ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji – poradniki, bezpłatne porady, warsztaty i szkolenia, bieżąca współpraca z mediami, itp.

Zapewnienie firmie dynamicznego rozwoju i stabilnych przychodów, co umożliwi naszym pracownikom i współpracownikom osiąganie odpowiedniego poziomu wynagrodzeń oraz stałego rozwoju zawodowego.

Nasze atuty

O nas

Bierzemy udział
 Logo firma wiarygodna finansowo

Logo Zfodo

LOGO Konfederacja Lewiatan

Logo Pracodawcy RP

Ris
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".