Bezpłatnie wspieramy w zapewnieniu bezpiecznej pracy zdalnej: dokumentacja, porady, e-szkolenie    Więcej

Informacje prasowe

2020-04-28

Ochrona danych osobowych w trybie home office

Praca zdalna to wyzwanie dla bezpieczeństwa danych osobowych. Jak zadbać o nie w nowej rzeczywistości? Co zrobić, aby po powrocie do biur były one jeszcze lepiej chronione przed niekontrolowanym wyciekiem informacji? Ekspert ODO 24 – firmy specjalizującej się w ochronie danych osobowych podpowiada, o jakie elementy zabezpieczenia w czasie home office warto zadbać.

2020-03-30

Ochrona danych osobowych i… koronawirus – praca zdalna i szybka propozycja nowelizacji specustawy w związku z m.in. kontrolą stanu zdrowia pracownika

Większość pracodawców podeszła odpowiedzialnie do zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w naszym kraju. Firmy zmieniają organizację pracy i wydają polecenia pracownikom, żeby świadczyli ją w trybie zdalnym. Jednak nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Są zawody, których zdalnie wykonywać nie można. Pracodawcy chcąc chronić zdrowie i życie takich pracowników, wprowadzają dodatkową kontrolę jaką jest pomiar temperatury oraz żądają od nich informacji czy przebywali w miejscu zagrożonym zarażeniem. Ale czy takie działanie jest dozwolone?

My w mediach

2020-03-30

Praca zdalna w walce z koronawirusem. Jak mądrze korzystać z home office?

Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa zmusza firmy do wysyłania pracowników do pracy zdalnej. Wkrótce w niektórych przedsiębiorstwach tzw. home office może stać się podstawowym sposobem świadczenia usług. Podpowiadamy, jak przygotować się do nowej sytuacji: co powinien zrobić pracodawca, a o czym powinien pamiętać pracownik

2020-02-26

RODO czeka na interpretacje sądów

Europejskie organy nadzoru nad ochroną danych osobowych nałożyły ponad sto kar finansowych za jej naruszenie.Ten rok nie upłynie pod znakiem tak dużych zmian w krajowych regulacjach ochrony danych osobowych, jakie nastąpiły w ostatnich dwóch latach. W Unii Europejskiej trwają natomiast prace nad rozporządzeniem w sprawie poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (ePrivacy), które w przyszłości będzie rzutować także na polską praktykę w tej sferze.

O nas