Informacje prasowe

2019-05-20

Nie dostałeś kredytu? Dzięki RODO dowiesz się dlaczego

Z początkiem maja bieżącego roku banki i inne instytucje finansowe zostały obciążone nowym obowiązkiem. Od tej pory zobowiązane one są do bezpłatnego poinformowania swoich klientów o powodzie wydawania decyzji odmownej odnośnie udzielenia kredytu lub pożyczki. Dotychczas wnioskodawcy mogli mieć problem z uzyskaniem takich szczegółów. Jest to efekt wprowadzonych zmian m.in. w Prawie bankowym przez ustawę wdrażającą RODO.

2019-04-18

„Skąd ma Pani mój numer telefonu?”. Telemarketing a ochrona danych osobowych

Telemarketing to wciąż jedno z najpopularniejszych narzędzi marketingu bezpośredniego. Komunikacja telefoniczna z aktualnymi bądź potencjalnymi klientami rodzi jednak wiele obaw – największe wątpliwości w znacznej mierze dotyczą sposobu, w jaki telemarketerzy posługują się danymi osobowymi, którymi dysponują. RODO miało być rozwiązaniem narastającego problemu, a także sposobem na walkę o swoje prawa. Czy rzeczywiście jest dziś skuteczną bronią „w starciu” z telemarketerami?

My w mediach

2019-05-15

RODO: Jak przygotować się do kontroli Prezesa UODO

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie działania należy przedsięwziąć, aby przygotować się do kontroli w taki sposób, aby nic nie pozostawić przypadkowi, musisz poznać zasady, zgodnie z którymi kontrola przebiega, oraz prawa, jakie przysługują kontrolującym.

2019-05-14

RODO: nowe przepisy to pułapka dla wielu firm

W sobotę 4 maja zaczęły obowiązywać zmiany m.in. w prawie pracy, bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, oświatowym czy administracyjnym. To efekt tzw. ustawy wdrażającej RODO. Dostosowuje ona blisko 170 ustaw do wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych. Niestety, ostatnie poprawki wprowadzone przez Sejm, mogą przynieść wielu firmom kłopoty.

O nas