Praca daje nam dużo satysfakcji - ODO24.pl

Pasja, wiedza, praca, satysfakcja...

Maciej Kaczmarski Maciej Kaczmarski
Prezes zarządu

Pomysłodawca i założyciel ODO 24. Inspektor ochrony danych w kilku dużych organizacjach. Na co dzień zajmuje się kontrolą i audytem w zakresie ochrony danych osobowych. Dba o rozwój firmy i zespołu który ją tworzy. Zarządza działaniami operacyjnymi spółki, nadzoruje procesy obsługi klienta, marketingu, PR i rekrutacji. Każdego dnia buduje markę i wizerunek ODO 24 jako profesjonalnego doradcy.

Tomasz Ochocki Tomasz Ochocki Kierownik zespołu merytorycznego

Ekspert ds. ochrony danych, Specjalista ds. zarządzania kryzysowego, analizy bezpieczeństwa, zagrożeń terrorystycznych oraz ochrony informacji niejawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w państwowych instytucjach centralnych, jak i sektorze prywatnym. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, ISO 22301 oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701.

Damian Gąska Damian Gąska
Koordynator zespołu IT

Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji. Konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji. Specjalizuje się w bezpieczeństwie usług w chmurze obliczeniowej (ISO/IEC 27017) oraz zarządzaniu ryzykiem (ISO 31000). Prócz tego, w ODO 24 odpowiada za weryfikację infrastruktury informatycznej, testy i audyty bezpieczeństwa oraz tworzenie wewnętrznych procedur. Posiada certyfikat „Bezpieczeństwo sieci komputerowych”. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).

Marcin Zadrożny Adw. Marcin Zadrożny
Ekspert ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego. W pracy zawodowej zajmuje się m.in. analizą wpływu na prywatność, sporządzaniem opinii oraz doradztwem z zakresu ochrony danych. Uczestnik prac legislacyjnych nad przepisami o ochronie danych osobowych oraz prywatności. Audytor wiodący ISO/IEC 27001 oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701.

Łukasz Pociecha Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Audytor wiodący (ISO/IEC 27001).

Agata Kłodzińska Adw. Agata Kłodzińska
Ekspert ds. ochrony danych

Adwokat. Swoje zainteresowania koncentruje na obszarze prawa nowych technologii, które łączy z ochroną danych osobowych poprzez wykonywanie zadań inspektora ochrony danych na rzecz (między innymi) klientów z branży IT. W ODO 24 zajmuje się przeprowadzaniem audytów, szkoleń i bieżącą obsługą prawną. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Paweł Radecki R.pr. Paweł Radecki
Ekspert ds. compliance

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej. W ODO 24 odpowiada za negocjację kontraktów, obsługę korporacyjną oraz nadzorowanie procedur wewnętrznych.

Barbara Matasek Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych

Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Katarzyna Szczypińska R.pr. Katarzyna Szczypińska
Ekspert ds. ochrony danych

Radca prawny. Świadczyła usługi w kancelariach prawnych obsługujących zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Ukończyła prawo oraz ekonomię. W ODO 24 odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowywanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne. Interesuje się prawem finansowym oraz dostępem do informacji publicznej.

Maja Liberadzka Adw. Maja Liberadzka
Specjalista ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych, spółek handlowych, instytucji kultury. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. W ODO 24 odpowiada za tworzenie i aktualizację procedur i polityk przetwarzania danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Cezary Lutyński Cezary Lutyński
Koordynator projektów

Odpowiedzialny za prowadzenie projektów realizowanych na wewnętrzne potrzeby organizacji oraz prawidłowy przebieg działań operacyjnych spółki. Doktorant Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Project Manager zgodnie z metodyką PRINCE2® na poziomie Foundation i Practitioner.

Marcin Kuźniak Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

Odpowiedzialny za budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w działach marketingu oraz obsługi klienta w firmach z branży farmaceutycznej, szkoleniowej i reklamowej. Z sercem dla klienta i głową do długofalowych projektów. Prywatnie uprawia długodystansowe biegi górskie.

Lidia Burdzy Lidia Kaczmarska
Kierownik biura

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako doradca klienta w zakresie rozwiązań biznesowych i reklamowych. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, pozyskiwania klienta oraz podtrzymywania relacji handlowych. W ODO 24 odpowiada za organizację  pracy biura, rozliczanie projektów i obsługę platformy e-learningowej.

Dominik Kantorowicz Dominik Kantorowicz
Koordynator ds. szkoleń

Psycholog wspierania rozwoju i kształcenia. Posiada kilkuletnie doświadczenie oraz kompetencje potwierdzone certyfikatami w zakresie zarządzania i prowadzenia szkoleń. W ODO 24 jest odpowiedzialny za organizację i nadzorowanie prac związanych z realizacją szkoleń otwartych.

O nas