Praca daje nam dużo satysfakcji - ODO24.pl

Pasja, wiedza, praca, satysfakcja...

Maciej Kaczmarski Maciej Kaczmarski
Prezes zarządu

Pomysłodawca i założyciel ODO 24. Inspektor ochrony danych w kilku dużych organizacjach. Na co dzień zajmuje się kontrolą i audytem w zakresie ochrony danych osobowych. Dba o rozwój firmy i zespołu który ją tworzy. Zarządza działaniami operacyjnymi spółki, nadzoruje procesy obsługi klienta, marketingu, PR i rekrutacji. Każdego dnia buduje markę i wizerunek ODO 24 jako profesjonalnego doradcy.

Tomasz Ochocki Tomasz Ochocki Kierownik zespołu merytorycznego

Ekspert ds. ochrony danych, Specjalista ds. zarządzania kryzysowego, analizy bezpieczeństwa, zagrożeń terrorystycznych oraz ochrony informacji niejawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w państwowych instytucjach centralnych, jak i sektorze prywatnym. Audytor wiodący ISO/IEC 27001 oraz ISO 22301.

Maciej Jurczyk Maciej Jurczyk
Koordynator zespołu IT

Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, doświadczony audytor i wdrożeniowiec w obszarze bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wytycznych i rekomendacji KNF. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.

Anna Maria Dmochowska Adw. Anna Dmochowska
Koordynator zespołu prawnego

Ekspert ds. ochrony danych, audytor w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wytycznych i rekomendacji KNF. Współpracuje m.in. z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację, oraz sporządzając opinie prawne. Audytor wiodący ISO 9001 oraz ISO 22301.

Aleksandra Piotrowska Adw. Aleksandra Piotrowska
Ekspert ds. ochrony danych

Odpowiada za ochroną prawną obszaru związanego z bezpieczeństwem informacji, w szczególności danych osobowych, w międzynarodowych grupach kapitałowych. Uczestnik prac legislacyjnych nad przepisami o ochronie danych osobowych oraz łączności elektronicznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Marcin Zadrożny Adw. Marcin Zadrożny
Ekspert ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego. W pracy zawodowej zajmuje się m.in. analizą wpływu na prywatność, sporządzaniem opinii oraz doradztwem z zakresu ochrony danych. Uczestnik prac legislacyjnych nad przepisami o ochronie danych osobowych oraz prywatności. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Damian Gąska Damian Gąska
Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji

Konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji. Specjalizuje się w bezpieczeństwie usług w chmurze obliczeniowej (ISO/IEC 27017) oraz zarządzaniu ryzykiem (ISO 31000). Prócz tego, w ODO 24 odpowiada za weryfikację infrastruktury informatycznej, testy i audyty bezpieczeństwa oraz tworzenie wewnętrznych procedur. Posiada certyfikat „Bezpieczeństwo sieci komputerowych”.

Marcin Kujawa Marcin Kujawa
Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji

Informatyk. Inżynier technologii sieciowych i systemowych. Administrator systemów informatycznych. Posiada duże doświadczenie w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Uczestniczył we wdrażaniu dużych projektów informatycznych w branży telekomunikacyjnej, medycznej i petrochemicznej. Audytor wiodący systemu zarządzania usługami IT wg ISO/IEC 20000.

Paweł Mielniczek Adw. dr Paweł Mielniczek
Ekspert ds. ochrony danych

Prawnik i naukowiec specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ochronie praw jednostki i prawie nowych technologii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. organizacje międzynarodowe, dużą instytucję finansową, biuro GIODO, UOKiK oraz kancelarię prawną. Koordynuje projekty mające na celu osiągnięcie i utrzymanie zgodności z RODO. Jest też odpowiedzialny za opracowanie szkoleń, publikacji i materiałów edukacyjnych.

Łukasz Pociecha Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Audytor wiodący (ISO/IEC 27001).

Piotr Liszwic Piotr Liwszic
Specjalista ds. ochrony danych

Wieloletni pracownik instytucji państwowych, w których odpowiadał m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem informacji, w tym informacji niejawnych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem do przenoszenia danych oraz oceną skutków przetwarzania. W ODO 24 odpowiada za przeprowadzanie audytów oraz szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Paweł Radecki R.pr. Paweł Radecki
Specjalista ds. ochrony danych

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej. W ODO 24 odpowiada za negocjację kontraktów, obsługę korporacyjną oraz nadzorowanie procedur wewnętrznych.

Maja Liberadzka Adw. Maja Liberadzka
Specjalista ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych, spółek handlowych, instytucji kultury. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. W ODO 24 odpowiada za tworzenie i aktualizację procedur i polityk przetwarzania danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Adam Jurczyk Adam Jurczyk
Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

Informatyk, posiada doświadczenie w zakresie budowy, utrzymania i rozwoju sieci oraz systemów informatycznych. Analityk biznesowy, który stawia na zastosowanie nowoczesnych technologii wspierających procesy biznesowe. Zawodowo zajmuje się audytem oraz tworzeniem wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

Agata Kłodzińska Agata Kłodzińska
Specjalista ds. ochrony danych

Aplikant adwokacki. Swoje zainteresowania koncentruje na obszarze szeroko pojętego prawa cywilnego i administracyjnego, w tym w szczególności na zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. W ODO 24 zajmuje się przeprowadzaniem audytów, tworzeniem dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz sporządzaniem opinii prawnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Barbara Matasek Barbara Matasek
Specjalista ds. ochrony danych

Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Joanna Ożóg R.pr. Joanna Ożóg
Specjalista ds. ochrony danych

Radca prawny. Zdobywając doświadczenie zawodowe w kancelariach radców prawnych oraz w dziale prawnym jednej ze spółek notowanych na GPW, wyspecjalizowała się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów działających, m.in. w branży: medialnej, e-commerce, turystycznej i finansowej. W ODO 24 odpowiada za tworzenie dokumentacji, przeprowadzanie audytów oraz doradztwo prawne.

Katarzyna Szczypińska R.pr. Katarzyna Szczypińska
Specjalista ds. ochrony danych

Radca prawny. Świadczyła usługi w kancelariach prawnych obsługujących zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Ukończyła prawo oraz ekonomię. W ODO 24 odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowywanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne. Interesuje się prawem finansowym oraz dostępem do informacji publicznej.

Marcin Kuźniak Marcin Kuźniak
Koordynator zespołu
obsługi klienta

Odpowiedzialny za budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w działach marketingu oraz obsługi klienta w firmach z branży farmaceutycznej, szkoleniowej i reklamowej. Z sercem dla klienta i głową do długofalowych projektów. Prywatnie uprawia długodystansowe biegi górskie.

Andrzej Zemła Andrzej Zemła
Doradca ds. ochrony danych

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w krajowych i międzynarodowych organizacjach w zakresie budowy relacji biznesowych, planowania i realizacji działań operacyjnych, opracowania i wdrożenia standardów, procedur oraz strategii rynkowych. Odpowiada za obsługę klienta oraz prawidłowy przebieg projektów wdrożeniowych. Zainteresowania – kultura wina.

Cezary Lutyński Cezary Lutyński
Koordynator projektów

Odpowiedzialny za prowadzenie projektów realizowanych na wewnętrzne potrzeby organizacji oraz prawidłowy przebieg działań operacyjnych spółki. Doktorant Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Project Manager zgodnie z metodyką PRINCE2® na poziomie Foundation i Practitioner.

Lidia Burdzy Lidia Kaczmarska
Kierownik biura

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako doradca klienta w zakresie rozwiązań biznesowych i reklamowych. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, pozyskiwania klienta oraz podtrzymywania relacji handlowych. W ODO 24 odpowiada za organizację  pracy biura, rozliczanie projektów i obsługę platformy e-learningowej.

Martyna Badowska Martyna Badowska
Koordynator ds. szkoleń

Doświadczenie zawodowe w obszarze organizacji szkoleń, zdobywała zarówno w firmach eventowych jak i instytucjach finansowych. Posiada kompetencje w zakresie koordynowania szkoleń oraz obsługi klienta. W ODO 24 jest odpowiedzialna za organizację i nadzorowanie prac związanych z realizacją szkoleń otwartych. Wspiera uczestników na każdym etapie działań organizacyjnych.

O nas