Praca daje nam dużo satysfakcji - ODO24.pl
Zapraszamy do strefy RODO - prezentujemy najważniejsze zmiany i nowości Więcej

Pasja, wiedza, praca, satysfakcja...

Maciej Kaczmarski Maciej Kaczmarski
Prezes zarządu

Pomysłodawca i założyciel ODO 24. Inspektor ochrony danych w kilku dużych organizacjach. Na co dzień zajmuje się kontrolą i audytem w zakresie ochrony danych osobowych. Dba o rozwój firmy i zespołu który ją tworzy. Zarządza działaniami operacyjnymi spółki, nadzoruje procesy obsługi klienta, marketingu, PR i rekrutacji. Każdego dnia buduje markę i wizerunek ODO 24 jako profesjonalnego doradcy.

Tomasz Ochocki Tomasz Ochocki Ekspert ds. ochrony danych

Kierownik zespołu merytorycznego. Specjalista ds. zarządzania kryzysowego, analizy bezpieczeństwa, zagrożeń terrorystycznych oraz ochrony informacji niejawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w państwowych instytucjach centralnych, jak i sektorze prywatnym. Audytor wiodący ISO/IEC 27001 oraz ISO 22301.

Maciej Jurczyk Maciej Jurczyk
Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji

Doświadczony audytor i wdrożeniowiec w obszarze bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wytycznych i rekomendacji KNF. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.

Anna Maria Dmochowska Adw. Anna Dmochowska
Ekspert ds. ochrony danych

Audytor w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wytycznych i rekomendacji KNF. Współpracuje m.in. z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację, oraz sporządzając opinie prawne. Audytor wiodący ISO 9001 oraz ISO 22301.

Aleksandra Piotrowska Adw. Aleksandra Piotrowska
Ekspert ds. ochrony danych

Odpowiada za ochroną prawną obszaru związanego z bezpieczeństwem informacji, w szczególności danych osobowych, w międzynarodowych grupach kapitałowych. Uczestnik prac legislacyjnych nad przepisami o ochronie danych osobowych oraz łączności elektronicznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Marcin Zadrożny Adw. Marcin Zadrożny
Ekspert ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego. W pracy zawodowej zajmuje się m.in. analizą wpływu na prywatność, sporządzaniem opinii oraz doradztwem z zakresu ochrony danych. Uczestnik prac legislacyjnych nad przepisami o ochronie danych osobowych oraz prywatności. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Damian Gąska Damian Gąska
Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji

Konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji. Specjalizuje się w bezpieczeństwie usług w chmurze obliczeniowej (ISO/IEC 27017) oraz zarządzaniu ryzykiem (ISO 31000). Prócz tego, w ODO 24 odpowiada za weryfikację infrastruktury informatycznej, testy i audyty bezpieczeństwa oraz tworzenie wewnętrznych procedur. Posiada certyfikat „Bezpieczeństwo sieci komputerowych”.

Marcin Kujawa Marcin Kujawa
Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji

Informatyk. Inżynier technologii sieciowych i systemowych. Administrator systemów informatycznych. Posiada duże doświadczenie w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Uczestniczył we wdrażaniu dużych projektów informatycznych w branży telekomunikacyjnej, medycznej i petrochemicznej. Audytor wiodący systemu zarządzania usługami IT wg ISO/IEC 20000.

Paweł Mielniczek Dr Paweł Mielniczek
Ekspert ds. ochrony danych

Prawnik i naukowiec specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ochronie praw jednostki i prawie nowych technologii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. organizacje międzynarodowe, dużą instytucję finansową, biuro GIODO, UOKiK oraz kancelarię prawną. Koordynuje przygotowania do wejścia w życie RODO. Jest też odpowiedzialny za opracowanie szkoleń, publikacji i materiałów edukacyjnych.

Łukasz Pociecha Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Audytor wiodący (ISO/IEC 27001).

Piotr Liszwic Piotr Liwszic
Specjalista ds. ochrony danych

Wieloletni pracownik instytucji państwowych, w których odpowiadał m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem informacji, w tym informacji niejawnych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem do przenoszenia danych oraz oceną skutków przetwarzania. W ODO 24 odpowiada za przeprowadzanie audytów oraz szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Paweł Radecki R.pr. Paweł Radecki
Specjalista ds. ochrony danych

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej. W ODO 24 odpowiada za negocjację kontraktów, obsługę korporacyjną oraz nadzorowanie procedur wewnętrznych.

Maja Liberadzka Adw. Maja Liberadzka
Specjalista ds. ochrony danych

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych, spółek handlowych, instytucji kultury. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. W ODO 24 odpowiada za tworzenie i aktualizację procedur i polityk przetwarzania danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Adam Jurczyk Adam Jurczyk
Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

Informatyk, posiada doświadczenie w zakresie budowy, utrzymania i rozwoju sieci oraz systemów informatycznych. Analityk biznesowy, który stawia na zastosowanie nowoczesnych technologii wspierających procesy biznesowe. Zawodowo zajmuje się audytem oraz tworzeniem wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

Agata Kłodzińska Agata Kłodzińska
Specjalista ds. ochrony danych

Aplikant adwokacki. Swoje zainteresowania koncentruje na obszarze szeroko pojętego prawa cywilnego i administracyjnego, w tym w szczególności na zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. W ODO 24 zajmuje się przeprowadzaniem audytów, tworzeniem dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz sporządzaniem opinii prawnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Barbara Matasek Barbara Matasek
Specjalista ds. ochrony danych

Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Katarzyna Kirylczuk Adw. Katarzyna Kirylczuk
Specjalista ds. ochrony danych

Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Stanu Nowy York w USA. Ma za sobą długoletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych oraz prawnych. W ODO 24 zajmuje się opracowywaniem materiałów merytorycznych oraz dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, przeprowadzaniem audytów oraz szkoleń.

Katarzyna Bala-Antczak Katarzyna Bala-Antczak
Specjalista ds. ochrony danych

Prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Odpowiada za ochronę danych osobowych w instytucjach ochrony zdrowia, kancelariach windykacyjnych i firmach produkcyjnych. Prowadzi szkolenia z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Przemysław Stasiak Przemysław Stasiak
Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

Audytor i trener w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Doświadczony administrator systemów informatycznych oraz Chief Security Officer specjalizujący się w utrzymaniu teletechnicznych środków monitoringu wizyjnego oraz bezpieczeństwie sieci komputerowych. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Marcin Tobiasz R.pr. Marcin Tobiasz
Specjalista ds. ochrony danych

Radca prawny. Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem aspektów prawa zamówień publicznych oraz kontraktów zagranicznych. Ukończył m.in. Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych oraz Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Bartłomej Muzaj Bartłomiej Muzaj
Specjalista ds. ochrony danych

Prawnik. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek z sektora bankowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bankowości i prawa gospodarczego. W ODO 24 zajmuje się przeprowadzaniem audytów, tworzeniem dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz sporządzaniem opinii prawnych.

Joanna Ożóg Joanna Ożóg
Specjalista ds. ochrony danych

Aplikant radcowski. Zdobywając doświadczenie zawodowe w kancelariach radców prawnych oraz w dziale prawnym jednej ze spółek notowanych na GPW, wyspecjalizowała się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów działających, m.in. w branży: medialnej, e-commerce, turystycznej i finansowej. W ODO 24 odpowiada za tworzenie dokumentacji, przeprowadzanie audytów oraz doradztwo prawne.

Katarzyna Szczypińska R.pr. Katarzyna Szczypińska
Specjalista ds. ochrony danych

Radca prawny. Świadczyła usługi w kancelariach prawnych obsługujących zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Ukończyła prawo oraz ekonomię. W ODO 24 odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowywanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne. Interesuje się prawem finansowym oraz dostępem do informacji publicznej.

Andrzej Zemła Andrzej Zemła
Doradca ds. ochrony danych

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w krajowych i międzynarodowych organizacjach w zakresie budowy relacji biznesowych, planowania i realizacji działań operacyjnych, opracowania i wdrożenia standardów, procedur oraz strategii rynkowych. Odpowiada za obsługę klienta oraz prawidłowy przebieg projektów wdrożeniowych. Zainteresowania – kultura wina.

Cezary Lutyński Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych

Odpowiada za obsługę klienta, utrzymywanie dobrych relacji biznesowych oraz prawidłowy przebieg projektów wdrożeniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w działach handlowych firm z branży IT, szkoleniowej i wydawniczej. Prywatnie interesuje się fantastyką oraz motoryzacją.

Marcin Kuźniak Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

Odpowiedzialny za obsługę klienta oraz budowanie relacji biznesowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w działach marketingu oraz obsługi klienta w firmach z branży farmaceutycznej, szkoleniowej i reklamowej. Z sercem dla klienta i głową do długofalowych projektów. Prywatnie uprawia długodystansowe biegi górskie.

Lidia Burdzy Lidia Burdzy
Kierownik biura

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako doradca klienta w zakresie rozwiązań biznesowych i reklamowych. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, pozyskiwania klienta oraz podtrzymywania relacji handlowych. W ODO 24 odpowiada za organizację  pracy biura, rozliczanie projektów i obsługę platformy e-learningowej.

Dominik Kantorowicz Dominik Kantorowicz
Koordynator ds. szkoleń

Psycholog specjalności wspierania rozwoju i kształcenia. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista ds. szkoleń unijnych w międzynarodowych korporacjach. W ODO 24 odpowiada za organizację szkoleń otwartych. Prywatnie zajmuje się popularyzacją nauki oraz badaniami z zakresu psychologii procesów poznawczych oraz kłamstwa.

Martyna Badowska Martyna Badowska
Asystent biura

Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach finansowych jako doradca klienta w zakresie sprzedaży. Posiada doświadczenie w administracyjnej obsłudze biura oraz w nawiązywaniu relacji handlowych. W ODO 24 odpowiedzialna jest za realizowanie prac wspomagających bieżące funkcjonowanie biura oraz wspiera prace związane z koordynacją szkoleń.

Przemysław Gąsiorowski Przemysław Gąsiorowski
Specjalista ds. marketingu

Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach odpowiadając za strony internetowe, organizację eventów czy social media. Systemy CMS czy reklamy AdWords nia mają przed nim tajemnic. Każdą chwilę poświęca na dalszy rozwój umiejętności online marketingowych. Czas wolny najchętniej spędza na ściankach wspinaczkowych.

O nas