Publikacje naszych ekspertów

Publikacje naszych ekspertów

Bezpieczeństwo danych - podejście oparte na ryzyku

Poradnik dla przedsiębiorców wskazujący zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO.

Więcej
Ustawa

Praktyczny komentarz do ustawy DODO wdrażającej do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2016/680.

Więcej
RODO Nawigator

Interaktywny tekst RODO oraz polskiej ustawy wzbogacony o wykaz oficjalnych wytycznych i praktyczną mapę RODO.

Więcej
Unijna reforma ochrony danych osobowych - RODO w praktyce

Kompendium wiedzy o zmianach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO.

Więcej
Ochrona danych osobowych praktyczny przewodnik

Publikacja z zakresu stosowania RODO, przygotowana z myślą o przedsiębiorcach .

Więcej
Ochrona danych osobowych w praktyce

Przedstawia wszystkie istotne zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Więcej
Ochrona danych i informacji niejawnych

Wyjaśnia zasady ochrony danych po nowelizacji - 2015 r. oraz dwóch rozporządzeń wykonawczych - maja 2015 r.

Więcej
Jak przygotować się do kontroli

Praktycznie i przystępnie o tym, jakie działania podjąć, aby pomyślnie przejść kontrolę UODO.

WIĘCEJ
Zasady ochrony danych osobowych

Poradnik dla pracowników stanowiący idealne uzupełnienie wiedzy i podsumowanie szkolenia.

WIĘCEJ
Jak przetwarzać dane osobowe
					RODO poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców o stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

WIĘCEJ
Bezpłatny poradnik Reforma ochrony danych osobowych w UE - 24 kluczowe zmiany

Poradnik dla przedsiębiorców ukazujący 24 najważniejsze zmiany w ochronie danych osobowych.

WIĘCEJ
Bezpłatny poradnik ochrona danych osobowych

Poradnik dla osób, które chcą poznać podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych.

WIĘCEJ
Raport - co wiemy o ochronie danych osobowych

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową na grupie 1072 osób.

WIĘCEJ
Animacja RODO

Animacja w przystępny sposób omawia 12 kluczowych zmian i nowości jakie wprowadza RODO.

więcej
Dominik Kantorowicz Dodatkowych informacji udzieli Dominik Kantorowicz
Koordynator ds. szkoleń

tel. 22 740 99 99
kom. 690 004 852
d.kantorowicz@odo24.pl

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".