Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Unijna reforma
ochrony danych osobowych

Unijna reforma ochrony danych osobowych - RODO w praktyce

RODO w praktyce z uwzględnieniem: wytycznych GR Art. 29, ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.

Kompendium wiedzy o zmianach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO, które pozwala lepiej zrozumieć istotę wdrożenia RODO w organizacji.

Książkę otrzymacie Państwo GRATIS do szkolenia:
Akredytowany kurs IOD,
Kontrola UODO,
RODO w HR.

Kompendium wiedzy o zmianach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO, które pozwala lepiej zrozumieć istotę wdrożenia RODO w organizacji. Publikacja uwzględnia wytyczne GR Art. 29 ds. Ochrony Danych oraz ustawę o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

Z prawnego punktu widzenia RODO to rewolucja w przepisach z zakresu ochrony danych, która trwa od 25 maja 2018 r. – w szczególności jeżeli chodzi o zabezpieczanie danych osobowych, z uwzględnieniem ryzyk występujących w organizacji.

Wdrożenie RODO w organizacji jest projektem wieloetapowym. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych wymogów powinny posiadać wiedzę interdyscyplinarną, zwłaszcza w kontekście wymagań prawnych, wykonywania analizy ryzyka, naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, czy wykonywania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).

Niniejsza publikacja przede wszystkim systematyzuje wiedzę i wskazuje, jak należy interpretować określone wymogi RODO dzięki odniesieniu się do praktyki i uwzględnieniu wytycznych Grupy Roboczej Art. 29, a ponadto wskazuje, jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku. Podsumowując, jest to pozycja obowiązkowa m.in. dla inspektorów ochrony danych.

Najważniejsze atuty książki to:

  • precyzyjne zidentyfikowanie i opisanie przez autorów praw i obowiązków podmiotów obowiązanych do stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych (m.in. administratorów, podmiotów przetwarzających, grup przedsiębiorstw),
  • praktycznie podejście do analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania,
  • precyzyjne opisanie zadań inspektora ochrony danych i znaczenia takiej osoby w systemie ochrony danych, jak również wskazanie sytuacji, w których wyznaczenie IOD jest obligatoryjne,
  • liczne przykłady, które ułatwiają zrozumienie i stosowanie omawianych przez autorów zmian w przepisach o ochronie danych osobowych,
  • opis postępowania w razie wystąpienia naruszenia ochrony danych, wraz ze wskazaniem, jak należy informować o naruszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • wzory dokumentów.

Książkę można kupić na stronie wydawnictwa Beck


4 dniowy Kurs IOD