Co wiemy o ochronie danych osobowych - RAPORT

Niemal 60% osób, których prywatność i prawo do ochrony danych zostały naruszone, nigdzie tego faktu nie zgłosiło. 42% spośród osób zarządzających firmami lub prowadzących własną działalność gospodarczą zupełnie nie obawia się ryzyka nieodwracalnej utraty przetwarzanych danych. Zdecydowanie warto więc stale poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, by skutecznie chronić zarówno swoją własną prywatność, jak też dane swoich klientów, pracowników czy partnerów biznesowych. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową na reprezentatywnej grupie 1072 osób.

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową na reprezentatywnej grupie 1072 osób. Respondenci, w zależności od swojej sytuacji zawodowej, zostali podzieleni na cztery grupy – osoby nieaktywne zawodowo (bezrobotni, studenci), pracownicy, którzy w ramach pełnionych obowiązków zajmują się przetwarzaniem danych, kadra zarządzająca i osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz administratorzy bezpieczeństwa informacji.

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO

Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie.
ODBIERZ PAKIET

Pobierz raport

Nowoczesne technologie

Biorąc pod uwagę fakt, że współcześnie przetwarzanie danych nierozerwalnie łączy się z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, postanowiliśmy sprawdzić, z jakich sprzętów elektronicznych korzystają Polacy. Okazało się, że bezapelacyjnie dwa pierwsze miejsca zajmują laptopy i smartfony – codziennie korzysta z nich odpowiednio 77% i 68% ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazły się komputery stacjonarne, tablety oraz telewizory typu smart, dekodery oraz konsole do gier z dostępem do internetu.

Korzystanie z tych urządzeń dość naturalnie wiąże się z ryzykiem dla przetwarzanych danych. Mogą zostać bezpowrotnie utracone (uszkodzenie urządzenia, zgubienie, wirus) lub skradzione (kradzież urządzenia, atak hakerski). Z badania wynikło jednak, że niespecjalnie się takim ryzykiem przejmujemy. Zdecydowana większość respondentów zarówno ryzyko nieodwracalnej utraty danych jak tez ich kradzieży określiła jako średnie lub niskie. Co ciekawe, odpowiedź o niskim ryzyku zdecydowanie dominowała wśród przedstawicieli kierownictwa firm – 42% dla ryzyka utraty i 47% dla ryzyka kradzieży danych.

Mimo że większość osób określiła te ryzyka jako co najwyżej średnie, to jednak aż 88% respondentów wykonuje kopie swoich danych, a 40% robi to regularnie. Ciekawie wygląda przy tym porównanie pomiędzy osobami pełniących funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji, a przedstawicielami pozostałych badanych grup. Regularne kopie wykonuje 62% ABI-ch i tylko 35% pozostałych.

Największe zagrożenia dla danych osobowych

Wśród największych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych respondenci zdecydowanie najczęściej wymieniali firmy i organizacje nieprzywiązujące wagi do ochrony przetwarzanych danych osobowych (32%), przestępczość internetową (31%) oraz różnego rodzaju organizacje, które z chęci zysku wykorzystują dane bez zgody osób, których te dane dotyczą (27%).

Naruszenia prawa do prywatności

Zapytaliśmy respondentów również o to, czy kiedykolwiek naruszono ich prawo do prywatności – wykradziono dane osobowe, wykorzystano dane w innym celu niż ten, dla którego były gromadzone, udostępniono je osobom nieuprawnionym, itp. Okazało się, że zaledwie 26% osób zaobserwowało takie sytuacje. Ich dane zostały wykorzystane głównie w celach reklamowych – otrzymywali wiele maili i telefonów reklamowych (74% i 80% wskazań). Mimo związanych z tym niedogodności niemal 60% osób nie zgłosiło nigdzie tego incydentu. Na pytanie o powody, niemal na równi wskazali brak wiary w realny skutek takiego zgłoszenia oraz obawę o zbyt dużą ilość związanych z tym formalności – obie odpowiedzi uzyskały po 29% wskazań.

Świadomość rośnie

Z odpowiedzi osób, które w ramach swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe można byłoby wyciągnąć wniosek, że świadomość tematyki ochrony danych jest u nas całkiem dobra. Aż 96% zapytanych osób uznało, że sporo na ten temat wiedzą. Niemniej 76% zadeklarowała chęć dalszego szkolenia, co świadczy o tym, że jednocześnie zdają sobie sprawę z braków w swojej wiedzy oraz, że uważają ten obszar za istotny. Zdecydowanie warto poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, by skutecznie chronić zarówno swoją własną prywatność, jak też dane swoich klientów, pracowników czy partnerów biznesowych.

Pobierz raport

Funkcja IOD - to się dobrze przekazuje

Czytaj także:

-
4.59/5 (44) 1
Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia

Szkolenie RODO od podstaw

Szkolenie dla osób, które zaczynają swoją „przygodę” z RODO i z funkcją inspektora ochrony danych.

Zobacz więcej
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".

Czy umowy powierzenia zawieramy raz w roku czy musimy auaktualniać?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

R.pr. Katarzyna Szczypińska