Co wiemy o ochronie danych osobowych - RAPORT

Niemal 60% osób, których prywatność i prawo do ochrony danych zostały naruszone, nigdzie tego faktu nie zgłosiło. 42% spośród osób zarządzających firmami lub prowadzących własną działalność gospodarczą zupełnie nie obawia się ryzyka nieodwracalnej utraty przetwarzanych danych. Zdecydowanie warto więc stale poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, by skutecznie chronić zarówno swoją własną prywatność, jak też dane swoich klientów, pracowników czy partnerów biznesowych. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową na reprezentatywnej grupie 1072 osób.

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową na reprezentatywnej grupie 1072 osób. Respondenci, w zależności od swojej sytuacji zawodowej, zostali podzieleni na cztery grupy – osoby nieaktywne zawodowo (bezrobotni, studenci), pracownicy, którzy w ramach pełnionych obowiązków zajmują się przetwarzaniem danych, kadra zarządzająca i osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz administratorzy bezpieczeństwa informacji.

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO

Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie.
ODBIERZ PAKIET

Pobierz raport

Nowoczesne technologie

Biorąc pod uwagę fakt, że współcześnie przetwarzanie danych nierozerwalnie łączy się z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, postanowiliśmy sprawdzić, z jakich sprzętów elektronicznych korzystają Polacy. Okazało się, że bezapelacyjnie dwa pierwsze miejsca zajmują laptopy i smartfony – codziennie korzysta z nich odpowiednio 77% i 68% ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazły się komputery stacjonarne, tablety oraz telewizory typu smart, dekodery oraz konsole do gier z dostępem do internetu.

Korzystanie z tych urządzeń dość naturalnie wiąże się z ryzykiem dla przetwarzanych danych. Mogą zostać bezpowrotnie utracone (uszkodzenie urządzenia, zgubienie, wirus) lub skradzione (kradzież urządzenia, atak hakerski). Z badania wynikło jednak, że niespecjalnie się takim ryzykiem przejmujemy. Zdecydowana większość respondentów zarówno ryzyko nieodwracalnej utraty danych jak tez ich kradzieży określiła jako średnie lub niskie. Co ciekawe, odpowiedź o niskim ryzyku zdecydowanie dominowała wśród przedstawicieli kierownictwa firm – 42% dla ryzyka utraty i 47% dla ryzyka kradzieży danych.

Mimo że większość osób określiła te ryzyka jako co najwyżej średnie, to jednak aż 88% respondentów wykonuje kopie swoich danych, a 40% robi to regularnie. Ciekawie wygląda przy tym porównanie pomiędzy osobami pełniących funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji, a przedstawicielami pozostałych badanych grup. Regularne kopie wykonuje 62% ABI-ch i tylko 35% pozostałych.

Największe zagrożenia dla danych osobowych

Wśród największych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych respondenci zdecydowanie najczęściej wymieniali firmy i organizacje nieprzywiązujące wagi do ochrony przetwarzanych danych osobowych (32%), przestępczość internetową (31%) oraz różnego rodzaju organizacje, które z chęci zysku wykorzystują dane bez zgody osób, których te dane dotyczą (27%).

Naruszenia prawa do prywatności

Zapytaliśmy respondentów również o to, czy kiedykolwiek naruszono ich prawo do prywatności – wykradziono dane osobowe, wykorzystano dane w innym celu niż ten, dla którego były gromadzone, udostępniono je osobom nieuprawnionym, itp. Okazało się, że zaledwie 26% osób zaobserwowało takie sytuacje. Ich dane zostały wykorzystane głównie w celach reklamowych – otrzymywali wiele maili i telefonów reklamowych (74% i 80% wskazań). Mimo związanych z tym niedogodności niemal 60% osób nie zgłosiło nigdzie tego incydentu. Na pytanie o powody, niemal na równi wskazali brak wiary w realny skutek takiego zgłoszenia oraz obawę o zbyt dużą ilość związanych z tym formalności – obie odpowiedzi uzyskały po 29% wskazań.

Świadomość rośnie

Z odpowiedzi osób, które w ramach swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe można byłoby wyciągnąć wniosek, że świadomość tematyki ochrony danych jest u nas całkiem dobra. Aż 96% zapytanych osób uznało, że sporo na ten temat wiedzą. Niemniej 76% zadeklarowała chęć dalszego szkolenia, co świadczy o tym, że jednocześnie zdają sobie sprawę z braków w swojej wiedzy oraz, że uważają ten obszar za istotny. Zdecydowanie warto poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, by skutecznie chronić zarówno swoją własną prywatność, jak też dane swoich klientów, pracowników czy partnerów biznesowych.

Pobierz raport

Funkcja IOD - to się dobrze przekazuje

Czytaj także:

-
4.59/5 (44) 1
Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>