Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej      Bezpłatne webinary   Więcej          

Blog ODO 24

Aktywność UODO podczas epidemii - czego możemy się nauczyć na podstawie ostatnich naruszeń?

Tylko w dniach od 27 kwietnia do 8 maja tego roku Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował aż 4 informacje o naruszeniach ochrony danych osobowych, zgłoszonych mu w trybie art. 33 RODO. Co łączy każde z tych naruszeń, dlaczego Urząd uznał je za na tyle istotne, aby wydać oficjalne komunikaty w ich sprawie i co najważniejsze - czego możemy się dzięki nim nauczyć? Zapraszamy na krótkie case study i praktyczne wskazówki, jak zapobiegać podobnym sytuacjom w Twojej organizacji.

Agata Kłodzińska
14 maja 2020
Numery rejestracyjne takimi samymi danymi osobowymi jak numer PESEL?

Do grona kontrowersyjnych interpretacji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dołączyła kolejna, zgodnie z którą numery rejestracyjne pojazdów silnikowych są takimi samymi danymi osobowymi, jak numer PESEL czy adres e-mail, w związku z czym powinny podlegać równej ochronie, respektującej obowiązki wynikające z RODO.

Agata Kłodzińska
07 maja 2020
Wyzwania związane z anonimizacją danych osobowych w czasie epidemii

W czasach stanu epidemii obowiązującego w naszym kraju trwają bardzo intensywne prace legislacyjnej. W gąszczu uchwalanych ustawa obok głównych tematów dotyczących pomocy przedsiębiorcom czy też szerzej obywatelom ustawodawca wprowadził też przepisy pozwalające na pozyskanie szerokiego zakresu m.in. danych lokalizacyjnych.

Piotr Liwszic
15 kwietnia 2020
Wytyczne EROD dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście połączonych pojazdów i aplikacji związanych z mobilnością

W otaczającej nas rzeczywistości samochód nie jest już wyłącznie pojazdem przewożącym pasażerów z punktu A do punktu B. Auto często kojarzymy z niezależnością i wolnością – podstawowymi wartościami współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Nie dziwi zatem, że panująca obecnie era cyfryzacji wpływa również na sferę motoryzacyjną.

R.pr. Joanna Ożóg
14 kwietnia 2020
Aplikacja „Kwarantanna domowa”- funkcjonalności, regulamin i przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie osoby objęte kwarantanną domową w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem mają obowiązek zainstalowania na urządzeniu mobilnym aplikacji „Kwarantanna domowa”. Umożliwia ona weryfikację, czy osoba, która powinna zostać w domu, faktycznie w nim pozostaje. Aplikacja umożliwia również wysłanie formularza z zapotrzebowaniem do MOPS-u (w celu otrzymania np. posiłku czy pomocy psychologicznej) czy bezpośredni kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad użytkownikami poddanymi kwarantannie.

R.pr. Katarzyna Szczypińska
09 kwietnia 2020
Analiza ryzyka dla pracy zdalnej

Prewencyjne działania podjęte przez władze w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa sprawiły, że wiele firm stanęło przed wyzwaniem szybkiego zorganizowania pracy zdalnej. Celem niniejszego artykułu jest pomoc organizacjom w ustaleniu zagrożeń i podatności oraz zrozumieniu uwarunkowań związanych z pracą zdalną wykonywaną przez pracowników, a przez to – przeprowadzeniu analizy ryzyka, wdrożeniu niezbędnych działań korygujących oraz należytym udokumentowaniu tego procesu (przede wszystkim na potrzeby ewentualnej kontroli Prezesa UODO).

Tomasz Ochocki
08 kwietnia 2020
Dokąd pan idzie? – czy pytania o cel naszej podróży naruszają prywatność

W ostatnim czasie gdy siedzimy w domach, możemy zza okna usłyszeć nadawane regularnie z pojazdów policyjnych komunikaty dotyczące zakazu przemieszczania się oraz konsekwencji prawnych związanych z jego złamaniem. Chodzi przede wszystkim o obostrzenia wprowadzone przez rząd pod koniec marca, mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak przepisy obowiązujące w stanie epidemii wpłyną na nasze codzienne życie? Jakich informacji mogą żądać od nas służby, by realizować cele przewidziane przez prawo, i czy na wszystkie pytania musimy odpowiadać?

R.pr. Joanna Ożóg
07 kwietnia 2020
Zatrudnienie w dobie koronawirusa

W związku z ogłoszonym stanem epidemii większość lokali usługowych zamknięto do odwołania, podobnie jak placówki oświatowe i ośrodki kulturalne, restauracje czy sklepy inne niż spożywcze. Swoją działalność ograniczają również podmioty realizujące badania medycyny pracy, z jednej strony z uwagi na strach przed koronawirusem, a z drugiej – braki personelu. Jak pracodawca powinien wywiązywać się z obowiązków w zakresie medycyny pracy, nałożonych na niego Kodeksem pracy?

Agata Kłodzińska
06 kwietnia 2020
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO (aktualizacja)

Dynamicznie rozwijający się outsourcing usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej spopularyzował umowę powierzenia danych osobowych, zawieraną z podmiotami świadczącymi usługi kadrowe, księgowe czy serwisu IT. Nowe przepisy mocno uszczegóławiają elementy które umowa powierzenia powinna zawierać. W niniejszym tekście przybliżamy najważniejsze oraz udostępniamy wzór umowy powierzenia zgodny z RODO.

Adw. Łukasz Pociecha
26 marca 2020
Quo vadis e-Privacy?

EPrivacy to chyba jeden z najczęściej wymienianych w ostatnim czasie, lecz…nieistniejących aktów prawnych. Prace nad tym europejskim rozporządzeniem mającym regulować kwestię przetwarzania danych w Internecie trwają od kilku lat i miały zakończyć się jego wejściem w życie równocześnie z RODO. Jak wiemy, nie nastąpiło to do dziś. Co obecnie dzieje się z ePrivacy? Jakie będą jego dalsze losy? Czy w ogóle zacznie obowiązywać?

R.pr. Joanna Ożóg
25 marca 2020