Promocja na szkolenia otwarte   Więcej        

Blog ODO 24

Aplikacja „Kwarantanna domowa”- funkcjonalności, regulamin i przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie osoby objęte kwarantanną domową w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem mają obowiązek zainstalowania na urządzeniu mobilnym aplikacji „Kwarantanna domowa”. Umożliwia ona weryfikację, czy osoba, która powinna zostać w domu, faktycznie w nim pozostaje. Aplikacja umożliwia również wysłanie formularza z zapotrzebowaniem do MOPS-u (w celu otrzymania np. posiłku czy pomocy psychologicznej) czy bezpośredni kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad użytkownikami poddanymi kwarantannie.

R.pr. Katarzyna Szczypińska
09 kwietnia 2020
Analiza ryzyka dla pracy zdalnej

Prewencyjne działania podjęte przez władze w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa sprawiły, że wiele firm stanęło przed wyzwaniem szybkiego zorganizowania pracy zdalnej. Celem niniejszego artykułu jest pomoc organizacjom w ustaleniu zagrożeń i podatności oraz zrozumieniu uwarunkowań związanych z pracą zdalną wykonywaną przez pracowników, a przez to – przeprowadzeniu analizy ryzyka, wdrożeniu niezbędnych działań korygujących oraz należytym udokumentowaniu tego procesu (przede wszystkim na potrzeby ewentualnej kontroli Prezesa UODO).

Tomasz Ochocki
08 kwietnia 2020
Dokąd pan idzie? – czy pytania o cel naszej podróży naruszają prywatność

W ostatnim czasie gdy siedzimy w domach, możemy zza okna usłyszeć nadawane regularnie z pojazdów policyjnych komunikaty dotyczące zakazu przemieszczania się oraz konsekwencji prawnych związanych z jego złamaniem. Chodzi przede wszystkim o obostrzenia wprowadzone przez rząd pod koniec marca, mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak przepisy obowiązujące w stanie epidemii wpłyną na nasze codzienne życie? Jakich informacji mogą żądać od nas służby, by realizować cele przewidziane przez prawo, i czy na wszystkie pytania musimy odpowiadać?

R.pr. Joanna Ożóg
07 kwietnia 2020
Zatrudnienie w dobie koronawirusa

W związku z ogłoszonym stanem epidemii większość lokali usługowych zamknięto do odwołania, podobnie jak placówki oświatowe i ośrodki kulturalne, restauracje czy sklepy inne niż spożywcze. Swoją działalność ograniczają również podmioty realizujące badania medycyny pracy, z jednej strony z uwagi na strach przed koronawirusem, a z drugiej – braki personelu. Jak pracodawca powinien wywiązywać się z obowiązków w zakresie medycyny pracy, nałożonych na niego Kodeksem pracy?

Agata Kłodzińska
06 kwietnia 2020
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO (aktualizacja)

Dynamicznie rozwijający się outsourcing usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej spopularyzował umowę powierzenia danych osobowych, zawieraną z podmiotami świadczącymi usługi kadrowe, księgowe czy serwisu IT. Nowe przepisy mocno uszczegóławiają elementy które umowa powierzenia powinna zawierać. W niniejszym tekście przybliżamy najważniejsze oraz udostępniamy wzór umowy powierzenia zgodny z RODO.

Adw. Łukasz Pociecha
26 marca 2020
Quo vadis e-Privacy?

EPrivacy to chyba jeden z najczęściej wymienianych w ostatnim czasie, lecz…nieistniejących aktów prawnych. Prace nad tym europejskim rozporządzeniem mającym regulować kwestię przetwarzania danych w Internecie trwają od kilku lat i miały zakończyć się jego wejściem w życie równocześnie z RODO. Jak wiemy, nie nastąpiło to do dziś. Co obecnie dzieje się z ePrivacy? Jakie będą jego dalsze losy? Czy w ogóle zacznie obowiązywać?

R.pr. Joanna Ożóg
25 marca 2020
Praktyczne problemy związane z realizacją praw osób fizycznych

RODO obowiązuje już prawie dwa lata, a mimo to nadal budzi wiele kontrowersji. Częstym problemem wśród administratorów niezmiennie pozostaje kwestia realizacji praw osób, których dane dotyczą. Wynika to zarówno z trudności technicznych, jak i z braku przejrzystych procedur postępowania z żądaniami czy jasności co do treści wniosków.

Barbara Matasek
23 marca 2020
Udostępniamy wzór regulaminu pracy zdalnej

W przypadku wprowadzenia pracy zdalnej największym wyzwaniem dla pracodawców jest odpowiednie zabezpieczenie danych, w tym danych osobowych. Regulamin pracy zdalnej – oprócz określenia organizacji samej pracy zdalnej – powinien zobowiązać pracownika do stosowania adekwatnych zabezpieczeń przy jej świadczeniu, w tym w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego i telefonów służbowych, używania mobilnych nośników danych oraz obsługiwania poczty elektronicznej.

Zespół
ODO 24

18 marca 2020
Przewodnicząca EROD a epidemia koronawirusa

16 marca 2020 r., opublikowano stanowisko, jakie zajęła Andrea Jelinek, przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych (dalej „EROD”), w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19. EROD jest niezależnym organem europejskim, który działa na rzecz spójnego stosowania zasad ochrony danych w całej Unii Europejskiej oraz promuje współpracę pomiędzy organami ochrony danych UE.

R.pr. Paweł Radecki
17 marca 2020
Jak zorganizować bezpieczną pracę zdalną – checklista dla działów IT

Odpowiadasz za bezpieczeństwo IT i otrzymałeś zadanie zorganizowania bezpiecznej pracy zdalnej dla personelu Twojej organizacji? Podpowiadamy, jak możesz zorganizować ten proces w sprawny i skuteczny sposób. Aby pomóc Ci w przygotowaniu swojej organizacji do funkcjonowania w niestandardowych warunkach, przygotowaliśmy krótką checklistę zawierającą najważniejsze wymagania, o których powinieneś pamiętać.

Tomasz Ochocki
17 marca 2020