Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi

Komisja Europejska 4 czerwca 2021 r. wydała decyzję, na mocy której przyjęła dwa zestawy Standardowych Klauzul Umownych (SCC). Są to znormalizowane i zatwierdzone wzorcowe klauzule. Ich stosowanie jest dobrowolne, zaś celem jest uproszczenie realizacji obowiązków wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych.

Dwa zestawy wzorów, które przygotowała Komisja Europejska

Pierwszy z przyjętych zestawów przeznaczony jest do stosowania w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego  (EOG), pomiędzy administratorami, a podmiotami przetwarzającymi. Treść niniejszego zestawu SCC jest zgodna z art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO") oraz z art. 29 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2018/1725 (rozporządzenie o ochronie danych mające zastosowanie do instytucji, organów, urzędów i agencji UE, "EUDPR"). Klauzule mogą być stosowane przez podmioty prywatne i publiczne, zapewniając spójne ukształtowanie relacji, pomiędzy administratorami a podmiotami przetwarzającymi.

Tomasz Ochocki

Narzędzia RODO

Standardowe klauzule umowne

Dokument dostępny był dotychczas w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej pod tym adresem, a więc brakowało wersji polskiej.

Dzięki staraniom Zespołu ODO 24, mamy przyjemność zaprezentowania polskiego tłumaczenia “Pytań i odpowiedzi dotyczących dwóch zestawów Standardowych Klauzul Umownych”.

Mamy nadzieję, że niniejszy dokument ułatwi polskim przedsiębiorcom praktyczne stosowanie SCC.

Wersja onlinePobierz PDF

Drugi z przyjętych zestawów SCC pomaga w realizacji transferu danych osobowych poza EOG. Jego celem jest spełnienie wymogów RODO podczas takiego transferu, poprzez zapewnienie stosowania odpowiednich zabezpieczeń, gwarantujących wysoki poziom ochrony danych osobowych.

Wiele wariantów możliwych do zastosowania

Zastosowanie SCC wymaga zawarcia umowy, a więc wzajemnego zobowiązania stron do przestrzegania klauzul. Część treści SCC ma charakter ogólny, a więc jest wymagana w każdym przypadku. Pozostała część wzoru posiada konstrukcję modułową, co oznacza, iż konkretny wariant (moduł) ma zastosowanie w zależności od okoliczności.

Należy mieć przy tym na uwadze, iż Komisja Europejska projektując SCC, dążyła do zachowania spójnego podejścia do kwestii ochrony danych. W konsekwencji strony, które zamierzają skorzystać ze wzorów SCC, posiadają ograniczoną możliwość modyfikacji treści klauzul, a ponadto muszą dokonać właściwego wyboru jednego z alternatywnych wariantów (modułów).

Komisja Europejska wyjaśnia wątpliwości –
ODO 24 tłumaczy wyjaśnienia na język polski

W konsekwencji, prawidłowe posługiwanie się wzorami SCC może nastręczać pewnych trudności, które wymagają wyjaśnień. W dniu 25 maja 2022 r. Komisja Europejska odpowiedziała na szereg wątpliwości, poprzez publikację dokumentu pt. „Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses” (“Pytania i odpowiedzi dotyczące dwóch zestawów Standardowych Klauzul Umownych”). Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących stosowania SCC, aby ułatwić zainteresowanym stronom podejmowanie działań, które prowadzą do zapewniania stanu zgodności z obowiązującymi przepisami.

quiz

Sprawdź co pamiętasz - za poprawną odpowiedź nagroda!

Czy treść SCC może być modyfikowana?

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Pamiętaj: sprawdź link, zanim klikniesz!
Never gonna give you up!
Check the link before you click
Never gonna give you up!

„Sami możemy rozwiązać wątpliwości związane z RODO”

Jesteś tego pewien?

Zamów
wsparcie