Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi

Komisja Europejska 4 czerwca 2021 r. wydała decyzję, na mocy której przyjęła dwa zestawy Standardowych Klauzul Umownych (SCC). Są to znormalizowane i zatwierdzone wzorcowe klauzule. Ich stosowanie jest dobrowolne, zaś celem jest uproszczenie realizacji obowiązków wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych.

Dwa zestawy wzorów, które przygotowała Komisja Europejska

Pierwszy z przyjętych zestawów przeznaczony jest do stosowania w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego  (EOG), pomiędzy administratorami, a podmiotami przetwarzającymi.

Treść niniejszego zestawu SCC jest zgodna z art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO") oraz z art. 29 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2018/1725 (rozporządzenie o ochronie danych mające zastosowanie do instytucji, organów, urzędów i agencji UE, "EUDPR").

Klauzule mogą być stosowane przez podmioty prywatne i publiczne, zapewniając spójne ukształtowanie relacji, pomiędzy administratorami a podmiotami przetwarzającymi.

Drugi z przyjętych zestawów SCC pomaga w realizacji transferu danych osobowych poza EOG. Jego celem jest spełnienie wymogów RODO podczas takiego transferu, poprzez zapewnienie stosowania odpowiednich zabezpieczeń, gwarantujących wysoki poziom ochrony danych osobowych.

Wiele wariantów możliwych do zastosowania

Zastosowanie SCC wymaga zawarcia umowy, a więc wzajemnego zobowiązania stron do przestrzegania klauzul. Część treści SCC ma charakter ogólny, a więc jest wymagana w każdym przypadku. Pozostała część wzoru posiada konstrukcję modułową, co oznacza, iż konkretny wariant (moduł) ma zastosowanie w zależności od okoliczności.

Należy mieć przy tym na uwadze, iż Komisja Europejska projektując SCC, dążyła do zachowania spójnego podejścia do kwestii ochrony danych. W konsekwencji strony, które zamierzają skorzystać ze wzorów SCC, posiadają ograniczoną możliwość modyfikacji treści klauzul, a ponadto muszą dokonać właściwego wyboru jednego z alternatywnych wariantów (modułów).

Tomasz Ochocki

NARZĘDZIA RODO

Udostępniamy

Standardowe klauzule umowne

Mamy nadzieję, że niniejszy dokument ułatwi polskim przedsiębiorcom praktyczne stosowanie SCC.

Wersja online Pobierz PDF

Komisja Europejska wyjaśnia wątpliwości –
ODO 24 tłumaczy wyjaśnienia na język polski

W konsekwencji, prawidłowe posługiwanie się wzorami SCC może nastręczać pewnych trudności, które wymagają wyjaśnień. W dniu 25 maja 2022 r. Komisja Europejska odpowiedziała na szereg wątpliwości, poprzez publikację dokumentu pt. „Questions and Answers for the two sets of Standard Contractual Clauses” (“Pytania i odpowiedzi dotyczące dwóch zestawów Standardowych Klauzul Umownych”). Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących stosowania SCC, aby ułatwić zainteresowanym stronom podejmowanie działań, które prowadzą do zapewniania stanu zgodności z obowiązującymi przepisami.

quiz

Sprawdź co pamiętasz - za poprawną odpowiedź nagroda!

Czy treść SCC może być modyfikowana?

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>