Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Czy wolno mierzyć temperaturę
pracownikom z uwagi na koronawirusa? Tak!
Obowiązki pracodawcy i ochrona danych w obliczu wirusa.

Szacowanie

12 marca 2020 roku wydano Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa. W oświadczeniu podkreślono, że art. 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 wskazuje, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać pracodawcom m. in. decyzje nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych i współdziałania z innymi organami: administracji publicznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


W zakresie podejmowanych przez pracodawców działań należy przede wszystkim śledzić na bieżąco komunikaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z komunikatu Prezesa UODO należy wnioskować, że wykonywanie przez pracodawców pomiarów temperatury pracowników jest dopuszczalne dopiero jak takie zalecenie zostanie wydane przez GIS.

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy co wynika z art. 207 Kodeksu pracy, a pracownik ma współdziałać z pracodawcą w realizacji tych zadań – art. 211 pkt 7 Kodeksu pracy.

W związku z powyższy wydaje się, że pracodawca jest jednak uprawniony do mierzenia temperatury swoich pracowników termometrem laserowym/ bezdotykowym, jednakże tych wyników nigdzie nie powinien rejestrować. W celu uniknięcia zarzutu ewentualnej dyskryminacji, tego typu pomiar powinien być wykonany wszystkim pracownikom. W przepisach RODO można znaleźć podstawy prawne do tego typu prewencyjnych działań – art. 9 ust. 1 pkt b i h właśnie w związku z art. 207 Kodeksu pracy. Oczywiście należy pamiętać o obowiązku informacyjnym.

Należy pamiętać, że motyw 4 preambuły RODO wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. W obliczu wirusa zachowajmy zdrowy rozsądek.

Pracodawca może również pozyskiwać informacje o tym, czy pracownik nie przybywał ostatnio w miejscu rozpowszechniania się wirusa lub czy miał kontakt z osobami, które były na takim obszarze. Kluczowe jest budowanie świadomości pracowników, żeby zgłaszali tego typu sytuacje. Taki pracownik mógłby wówczas świadczyć prace zdalną.

Uwaga
Jeżeli pracodawca zdecyduje, że pracownik ma świadczyć pracę zdalną (pracować z domu) warto wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia techniczne dotyczące pracy zdalnej oraz przeszkolić pracowników z zasad bezpiecznej pracy zdalnej.

Przede wszystkim pracodawca powinien zastosować:

  • szyfrowane połączenie (VPN/SSL),
  • szyfrowanie nośników urządzeń mobilnych,
  • szyfrowanie pamięci wewnętrznej, w tym kart pamięci,
  • skonfigurowane ekranu blokady urządzeń mobilnych (pin/hasło/symbol graficzny/inne).

Zabezpieczenia techniczne, to jednak nie wszystko. Pracodawca powinien niezwłocznie przyjąć i zakomunikować regulamin pracy zdalnej, który określa również zasady ochrony informacji i danych osobowy podczas jej wykonywania.

Sumując, jak zorganizować pracę zdalną w firmie? W tym obszarze dział HR musi odegrać istotną rolę. Poniżej krótka checklista dla działów HR:

Co powinienem zrobić?


Przyjąć i zakomunikować regulamin pracy zdalnej, który określa również zasady ochrony informacji i danych osobowy podczas jej wykonywania.


Wprowadzić wzór oświadczenia dla pracownika o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem – z powodu COVID-19 – żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół.


Zweryfikować klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 RODO pod kątem tego czy:

  • informuje pracownika, że jego dane mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym;
  • przekazuje pracownikowi niezbędne informacje dotyczące m.in. podstawy prawnej, celu i czasu przetwarzania w związku z ewentualnym pozyskaniem dodatkowych danych osobowych (np. informacji o miejscu przebywania podczas urlopu lub w związku z pomiarem temperatury).


Zbudować świadomość wśród pracowników np. poprzez wysyłkę mailingu, w zakresie postępowania po powrocie z podróży zagranicznej z kraju, gdzie jest wysokie ognisko epidemii. Uwzględnienie prośby o poinformowaniu o tym fakcie pracodawcę bądź w przypadku, gdy pracownik zauważa u siebie objawy zakażenia wirusem.

Pobierz  

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze


Adw. Marcin Zadrożny
13 marca 2020

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się