Pseudonimizacja – wytyczne ENISA rzucają nowe światło na jej użyteczność

Publikacja wytycznych w zakresie technik i najlepszych praktyk pseudonimizacji oraz wytycznych w zakresie kształtowania technologii w zgodzie z przepisami RODO – przegląd dotyczący pseudonimizacji danych przez Agencję UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) ułatwia zrozumienie tej tematyki wszystkim, którzy chcą nie tylko zabezpieczyć dane, lecz także poznać inne korzyści pseudonimizacji. Poniżej w skrócie przedstawiamy najciekawsze wątki.

Pseudonimizacja – czym jest, jakie są jej cele i kiedy jest efektywna?

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO

Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie.
ODBIERZ PAKIET
Pseudonimizacja to proces odłączania tożsamości osoby od danych, które jej dotyczą. Proces ten polega typowo na zamianie jednego identyfikatora osobistego lub kilku (np. imienia, adresu e-mail, numeru PESEL) na tzw. pseudonim, taki jak losowo wygenerowane wartości.

Ponieważ pseudonimizacja może być odwracalna, należy odróżnić od niej anonimizację, tzn. proces zmiany danych osobowych w taki sposób, że osoba fizyczna nie może być już ani bezpośrednio, ani pośrednio zidentyfikowana zarówno przez administratora, jak i we współpracy z jakąkolwiek stroną trzecią.

Najbardziej typowe cele pseudonimizacji to:

 • ukrycie prawdziwej tożsamości osoby, której dane dotyczą,
 • ograniczenie możliwości powiązania danych z różnych domen,
 • minimalizacja danych i ograniczenie dostępu osobom, którym do pracy wystarczy dostęp do pseudonimów,
 • zapewnienie prawidłowości danych (np. kody kreskowe i kody QR).

Efektywność pseudonimizacji mającej na celu zabezpieczenie danych ocenia się według następujących kryteriów:

 • D1 – pseudonimy nie powinny pozwalać na łatwe odwrócenie pseudonimizacji przez jakąkolwiek stronę trzecią (jakiegokolwiek innego administratora danych osobowych lub procesora) w ramach danego kontekstu przetwarzania (tak, aby ukryć pierwotne identyfikatory w konkretnym kontekście),
 • D2 – jakakolwiek strona trzecia nie powinna mieć możliwości reprodukcji pseudonimów w trywialny sposób (aby uniknąć wykorzystania takich samych pseudonimów w różnych domenach).

Poza skutecznością zabezpieczenia efektywność oznacza także, że pseudonimizacja nie utrudnia pracy. Kluczowym pojęciem jest tutaj skalowalność, tzn. zapewnienie możliwości sprawnego działania i odwrócenia pseudonimizacji nawet w przypadku dużej bazy danych.

Metody pseudonimizacji

W wytycznych w zakresie kształtowania technologii w zgodzie z przepisami RODO – przegląd dotyczący pseudonimizacji danych zawarto następujące schematy przedstawiające różne warianty pseudonimizacji – od najprostszych do najbardziej skomplikowanych

hash

Hashowanie bez użycia klucza (np. metodą SHA-2, SHA-3) – są to ogólnodostępne metody, dzięki którym dowolny identyfikator (poniżej: wstępny identyfikator – initial identifier) można zamienić na bardziej skomplikowany ciąg, niezrozumiały dla osoby nieznającej funkcji, którą zastosowano. Metoda ta najczęściej nie spełnia wyżej wymienionych celów D1 i D2, w związku z czym bardziej nadaje się jako sposób zapewnienia prawidłowości danych niż jako skuteczne zabezpieczenie.

hash

Hashowanie przy użyciu klucza (w zależności od poziomu bezpieczeństwa – tajnego lub publicznego) – w tym przypadku treść pseudonimu zależy nie tylko od funkcji, lecz także od treści wprowadzonego klucza. Zastosowanie różnych kluczy daje różne pseudonimy dla tego samego identyfikatora.

hash

Szyfrowanie asymetryczne – zamiast jednego klucza można stosować np. publiczny klucz szyfrowania, znany jednostce upoważnionej do dokonania pseudonimizacji, oraz klucz odszyfrowania, znany wyłącznie jednostce upoważnionej do odwrócenia pseudonimizacji.

Pseudonimizacja – czym jest, jakie są jej cele i kiedy jest efektywna?

W wytycznych w zakresie technik i najlepszych praktyk pseudonimizacji zawarto następujące scenariusze, przedstawiające, w jaki sposób można ograniczyć dostęp do danych poszczególnych podmiotów:

Scenariusz I:

pseudonimizacja na potrzeby wewnętrzne. Dane osób fizycznych (data subjects) są pseudonimizowane przez administratora (data controller), który zna sekret pseudonimizacji, tzn. wie, w jaki sposób ją odwrócić. Ten rodzaj zabezpieczenia pozwala np. zdecydować, że część pracowników będzie pracować jedynie na danych spseudonimizowanych w przypadku, gdy nie musi znać tożsamości osób, których dane przetwarza.

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą: Alicja, Tomasz, Jakub.
Administrator dokonuje pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3

Scenariusz II:

podmiot przetwarzający (processor) gromadzi dane, a administrator dokonuje pseudonimizacji.

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą: Alicja, Tomasz, Jakub.
Podmiot przetwarzający: Alicja, Tomasz, Jakub.
Administrator dokonuje pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3

Scenariusz III:

powierzenie podmiotowi przetwarzającemu spseudonimizowanych danych (inny wariant: przesłanie spseudonimizowanych danych innemu administratorowi).

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą: Alicja, Tomasz, Jakub.
Administrator dokonuje pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3
Podmiot przetwarzający otrzymuje spseudonimizowane dane: 15, 28, 3

Scenariusz IV:

podmiot przetwarzający zbiera dane i dokonuje pseudonimizacji, działając na polecenie administratora (administrator nie zna tożsamości osób, których dane otrzymuje, co zwiększa jego poziom bezpieczeństwa). Wariantem jest łańcuch procesorów dokonujących pseudonimizacji.

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą: Alicja, Tomasz, Jakub.
Podmiot przetwarzający dokonuje pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3
Administrator otrzymuje spseudonimizowane dane: 15, 28, 3

Scenariusz V:

pseudonimizacji dokonuje trzecia strona (nie procesor). Przykładem zastosowania tego scenariusza jest współadministrowanie – wówczas wystarczy, aby jeden ze współadministratorów (będący w roli zaufanej trzeciej strony – TTP) znał tożsamość osób fizycznych.

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą: Alicja, Tomasz, Jakub.
Zaufana trzecia strona (TTP) dokonuje pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3
Administrator otrzymuje spseudonimizowane dane: 15, 28, 3

Scenariusz VI:

pseudonimizacji dokonuje sama osoba, której dane dotyczą. Przykład: para kluczy w ramach kryptowalut oraz wszystkie inne przypadki, gdy administrator nie musi znać prawdziwej tożsamości osoby, której dane dotyczą..

Przykład:
Osoby, których dane dotyczą, dokonują pseudonimizacji: Alice -> 15, Bob -> 28,Charly -> 3
Administrator otrzymuje spseudonimizowane dane: 15, 28, 3

Ataki na pseudonimizację

Funkcja IOD.
To się dobrze przekazuje

Zewnętrzny zespół ekspertów to sprawdzony, szybki i ekonomiczny sposób na nowoczesną ochronę danych.
ZAMÓW OFERTĘ
W wytycznych wyróżniane są następujące modele przeciwnika, tzn. jednostki, która próbuje złamać pseudonimizację i znów powiązać pseudonim lub spseudonimizowane dane z konkretną osobą:

 • wewnętrzny – przeciwnik z określoną wiedzą, możliwościami lub dostępami w odniesieniu do swojego celu, jakim jest np. możliwość uzyskania sekretnego klucza pseudonimizacji. W zależności od powyższych scenariuszy może działać wewnątrz administratora, podmiotu przetwarzającego, a także zaufanej trzeciej strony,
 • zewnętrzny – przeciwnik bez dostępu do sekretnego klucza lub innych właściwych informacji. Może mieć jednak dostęp do spseudonimizowanego zestawu danych i być może będzie w stanie spowodować pseudonimizację żądanych przez siebie identyfikatorów (danych wejściowych).

Przykładowe metody i techniki ataków to:

 • ataki brute force (wyczerpujące wyszukiwanie i próba obliczenia funkcji pseudonimizacji),
 • wyszukiwanie słownikowe (wariant ataku brute force, gdzie używa się wielu gotowych rozwiązań do sprawdzania, czy da się odwrócić pseudonimizację),
 • zgadywanie, tzn. branie pod uwagę innych danych niż pseudonim (np. uwzględnienie faktu, że niektóre fragmenty pseudonimów występują częściej, lub wykorzystanie znanych atakującemu danych powiązanych z pseudonimem – jak rodzaj przeglądarki, lokalizacja użytkownika, data rejestracji itd.).

Typowe cele ataków na pseudonimizację to:

 • uzyskanie sekretu pseudonimizacji (zdolności do odwrócenia pseudonimizacji),
 • całkowite odwrócenie pseudonimizacji (połączenie jednego pseudonimu lub kilku z identyfikatorami),
 • dyskryminacja (identyfikacja przynajmniej jednej cechy osoby, której dane dotyczą, co może wystarczyć do jej dyskryminacji).

Na skuteczność ataków wpływają następujące czynniki:

 • zakres danych osobowych zawartych w pseudonimie,
 • wiedza przeciwnika,
 • wielkość domeny identyfikatorów,
 • wielkość domeny pseudonimów,
 • dobór i konfiguracja zastosowanej funkcji pseudonimizacji (także rozmiar tajnego klucza).

Oceny, czy zastosowana metoda i technika pseudonimizacji zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa, należy dokonać w ramach analizy ryzyka.

CZYTAJ WIĘCEJ: Analiza ryzyka - udostępniamy formularz

Podsumowanie

ENISA rekomenduje dążenie do najwyższego dostępnego poziomu pseudonimizacji (state-of-the-art). Podsumowując, najlepsze podejście do pseudonimizacji:

 • uwzględnia całość dostępnego zestawu danych,
 • zna rozmiar domen wejściowych dla poszczególnych wartości,
 • stosuje pseudonimizację do wszystkich wartości tak, aby uniemożliwić ataki brute force lub słownikowe,
 • eliminuje możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy lub przeprowadzenia ataków na podstawie statystyk,
 • zapewnia jedynie użyteczność konieczną dla celu przetwarzania, eliminując jakąkolwiek inną użyteczność spseudonimizowanego zestawu danych.

Decydując się na zastosowanie pseudonimizacji, koniecznie weźmy pod uwagę:

 • czy przyjęta metoda spełni cele D1 i D2, opisane w artykule,
 • jak zapewnimy bezpieczeństwo tajnego klucza (sekretu) pseudonimizacji, a w szczególności – oddzielenie go od zbioru danych,
 • czy przyjęta metoda nie utrudni pracy (np. ze względu na zbyt długi czas odwrócenia pseudonimizacji).

Opracowano na podstawie wytycznych w zakresie technik i najlepszych praktyk pseudonimizacji i powiązanych z nimi wytycznych w zakresie kształtowania technologii w zgodzie z przepisami RODO – przegląd dotyczący pseudonimizacji danych.

Czytaj także:

Szkolenie RODO od podstaw

Szkolenie dla osób, które zaczynają swoją „przygodę” z RODO i z funkcją inspektora ochrony danych.

Zobacz więcej
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".