Próba naciągnięcia
na wątpliwej jakości usługi

Próby wyłudzeń

Na przestrzeni ostatnich dni dotarły do nas niepokojące informacje dotyczące nieuprawnionego wykorzystywania nazwy naszej firmy przez osoby trzecie.

Działania tych osób skupiają się na rozsyłaniu nieprawdziwych wiadomości e-mail, w których oferują swoje usługi związane z dostosowaniem do europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) oraz grożą „ skierowaniem sprawy do GIODO, sądu i prokuratury”, w przypadku nie skorzystania z ich usług. Pod wskazaną wiadomością pojawia się podpis „Kancelaria odo24 iBHp Sp. z o.o. Warszawa Grzybowska 43 0700 415 333”.

UWAGA
Nasza firma odcina się całkowicie od działań tego podmiotu i nie jest w żaden sposób powiązana z oferowanymi usługami oraz z nieprawdziwymi i bezpodstawnymi groźbami pojawiającymi się we wskazanej wiadomości.

Rozsyłanie jakichkolwiek ofert podszywając się pod innego przedsiębiorcę jest niezgodne z prawem i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Nasza firma podjęła już działania zmierzające do zaprzestania bezprawnego używania nazwy firmy, na której renomę pracowaliśmy przez wiele lat. Rozważamy również dochodzenie swoich praw na drodze postępowania sądowego. Chcielibyśmy jednocześnie przestrzec Państwa przed oszustwami ze strony tego jak i podobnych podmiotów oraz prosić o rozwagę przy wyborze usług.

Zapewniamy, iż spółka ODO 24 sp. z o.o. nigdy nie prowadziła i nie prowadzi żadnych podobnych działań, w których zmuszałaby kogokolwiek do korzystania z naszych usług, grożąc przy tym pociągnięciem do odpowiedzialności. Działania takie pozostają sprzeczne z polityką firmy i są bardzo dalekie od sposobu, w jaki nawiązujemy współpracę ze swoimi klientami.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaznaczyć, że wdrożenie przepisów RODO nie wymaga konsultacji z jakąkolwiek firmą wdrożeniową czy konsultacyjną. Znaczna część obowiązków wynikających z RODO została opisana przez ekspertów i konsultantów na niniejszym blogu, gdzie każdy może znaleźć i pobrać bez żadnych dodatkowych opłat praktyczne dokumenty.

Przykładowo bardzo przydatną bazą do samodzielnego zbadania poziomu zgodności każdej organizacji z RODO może być lista kontrolna zgodności z RODO, która jest do pobrania na niniejszym blogu. Innym przykładem może być draft umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodny z RODO, który jest bardzo pomocnym narzędziem regulowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W jeszcze innym wpisie możemy znaleźć przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz opisem warunków jakie muszą spełniać. Jak również treść tzw. obowiązku informacyjnego który musi być realizowany wobec osób, których dane dotyczą w procesie pobierania od nich danych osobowych. Często też odsyłamy do GIODO gdzie możecie Państwo znaleźć aktualne wskazówki i wytyczne jak np.  przykładowy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który dla wielu organizacji będzie stanowił główny dokument opisujący procesy przetwarzania danych osobowych w niej zachodzące.

Podsumowując ODO 24 jako firma działająca w branży konsultacyjnej odcina się od jakichkolwiek prób wymuszania czy też nakłaniania organizacji do skorzystania z jej usług czego najlepszym dowodem jest szeroka działalności pro bono oraz przestrzeganie podstawowych zasad zrównoważonego działania na rynku konkurencyjnym.

-
Najpopularniejsze

Najnowsze


Tomasz Ochocki
17 kwietnia 2018

Biuletyn ODO 24
Biuletyn ODO 24

Zobacz poprzednie wydanie.