PYTANIA I ODPOWIEDZI

Podpisując umowę zlecenie na świadczenie usługi bycia IOD u danego podmiotu, to nie podpisujemy umowy powierzenia? Czy należy wydać upoważnienie dla IOD, czy działa on w oparciu o uprawnienia/obowiązki IOD wynikające z RODO?

ODPOWIEDŹ

Z zewnętrznym IOD administrator danych powinien zawrzeć umowę o świadczenie usług. Zgodnie z przyjętym przez UODO stanowiskiem (https://uodo.gov.pl/pl/495/2412) z zewnętrznym IOD nie zawiera się umowy powierzenia. Działa on w oparciu o zawartą umowę. Umowa o świadczenie usług powinna zawierać zadania wskazane w art. 39 ust. 1 RODO, które powinny być realizowane przy spełnieniu warunków określonych w przepisach tego aktu, w sposób gwarantujący inspektorowi niezależność. Administrator i podmiot przetwarzający mają m.in. obowiązek zapewnić, aby inspektor nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania swoich zadań. Zawarcie zatem umowy powierzenia nie jest zasadne.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>