Wiedza


Współadministrator danych osobowych

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Współadministrator danych osobowych to taki administrator danych osobowych, który wspólnie z innym administratorem ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 26 ust. 1 RODO).

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Jeśli faktyczną kontrolę nad tym, dlaczego i w jaki sposób przetwarzane są dane, sprawują przynajmniej dwa podmioty, to każdy z nich jest współadministratorem. Przykład: „Biuro podróży, sieć hoteli i linie lotnicze postanawiają założyć wspólną platformę internetową w celu udoskonalenia współpracy w zakresie zarządzania rezerwacjami turystycznymi. Uzgadniają ważne elementy sposobów przetwarzania danych, które będą stosowane, na przykład jakie dane będą przechowywane, w jaki sposób rezerwacja będzie przypisywana i zatwierdzana oraz kto może mieć dostęp do przechowywanych informacji. Postanawiają ponadto wymieniać się danymi swoich klientów w celu prowadzenia zintegrowanych działań marketingowych” [źródło: Grupa Robocza Art. 29, opinia 1/2010 w sprawie pojęć „administrator danych” i „przetwarzający” (00264/10/PL, WP 169), przyjęta 16 lutego 2010 r., s. 22].

WIĘCEJ


„Sami możemy rozwiązać wątpliwości związane z RODO”

Jesteś tego pewien?

Zamów
wsparcie