Wiedza


Administrator danych osobowych (ADO)

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Administrator danych osobowych to podmiot, który przetwarza dane osobowe, wykorzystując je we własnych celach. Jeżeli uznamy, że nasze dane są przetwarzane przez administratora w sposób niewłaściwy lub są nieaktualne, mamy prawo do ich aktualizacji bądź możemy żądać zaprzestania ich przetwarzania. Zgodnie z RODO administratorem danych osobowych nie jest osoba, która przetwarza dane w celach osobistych lub domowych, np. kolega, któremu daliśmy nasz numer telefonu czy adres e-mailowy, lub ciocia, której co roku wysyłamy list polecony na urodziny.

WIĘCEJ: