Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

Wiedza


Inspektor ochrony danych (IOD)

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Inspektor ochrony danych to osoba wyznaczona przez administratora danych osobowych m.in. do informowania go i jego pracowników o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie, monitorowania przestrzegania tych przepisów, udzielania zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, monitorowania wykonania tej oceny, a także współpracy i pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Inspektor ochrony danych to najważniejsza osoba w organizacji, jeśli chodzi o dane osobowe. Informuje, doradza i szkoli administratora danych osobowych oraz jego pracowników. Przeprowadza audyty i na bieżąco ocenia zgodność organizacji z RODO, wskazując pola do poprawy. W razie potrzeby jest punktem kontaktowym – zarówno dla UODO, jak i dla osób, których dane przetwarza administrator.

WIĘCEJ