Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

Outsourcing – naturalne rozwiązanie dla biznesu

W branży outsourcingowej pracuje 388 tys. osób. W ostatnim roku zatrudnienie zwiększyło się o 10%. Dane potwierdzają jednoznaczny, rosnący trend. Korzystanie z usługi outsourcingu jest już normą biznesową, a wkrótce może stać się niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizacji.

Początków outsourcingu można dopatrywać się już w prehistorii, gdy nasi przodkowie, tworzący pierwsze społeczności ludzkie, dostrzegli korzyści wynikające ze współpracy i indywidualnych kompetencji członków grupy. Na korzyści wynikające ze specjalizacji już w XVIII wieku wskazywał Adam Smith, ojciec współczesnej ekonomii. Henry Ford, legenda przemysłu motoryzacyjnego i jeden z prekursorów zarządzania, twierdził: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”. Obecnie używany termin „outsourcing” powstał nieco później, po raz pierwszy użyto go w 1979 r., w odniesieniu do nabywania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny.

Outsourcing dziś

Obecnie outsourcing to nowoczesna strategia zarządzania organizacją w celu wydzielenia zadań, które mogą być wykonane przez inny, wyspecjalizowany podmiot. Chodzi o to, aby uwolnić część środków i zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu można się skupić na podstawowym przedmiocie działalności firmy oraz podnoszeniu efektywności. W konsekwencji uzyskuje się przewagę nad innymi konkurentami na rynku.

W ramach outsourcingu wyróżnić można różne jego rodzaje. SSC (skrót od ang. Shared Services Centres), czyli centra usług wspólnych, stanowią wydzielone i wyspecjalizowane jednostki, pracujące wewnątrz i na rzecz grupy firm albo powiązanych ze sobą organizacji.

W nieco innej formule funkcjonuje branża BPO (ang. Business Process Outsourcing), co można przetłumaczyć jako „zlecenie wykonania procesu biznesowego na zewnątrz”. Podmioty działające w obszarze BPO świadczą usługi dla klientów zewnętrznych, którzy rezygnują z samodzielnego prowadzenia niektórych procesów w celu powierzenia ich wyspecjalizowanemu podmiotowi. Głównym założeniem takiego działania jest przede wszystkim minimalizacja kosztów.

 

Przykładowe porównanie kosztów etatu specjalisty ds. RODO
z kosztem outsourcingu RODO

Składniki kosztów:

 1. Wynagrodzenie netto
 2. ZUS
 3. Ubezpieczenie zdrowotne
 4. Podatek
 5. Budżet szkoleniowy
 6. Koszty L4
 7. FF/FGŚP
 8. Sprzęt/Oprogramowanie
 9. Benefity
 10. Wynajem biura
 11. Kadry i płace

Porównanie kosztów

Zobacz więcej

 

Outsourcing w Polsce to 338 000 miejsc pracy

Jak wynika z raportu „Nowoczesne usługi biznesowe w Polsce 2020”, który przygotował Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, branża outsourcingowa pod względem zatrudnienia zwiększyła się w ostatnim roku o 10% i obecnie tworzy w Polsce 338 tys. miejsc pracy.

Pod względem wielkości zatrudnienia w sektorze outsourcingu wiodący obszar stanowi branża IT (28,7%). Drugie miejsce zajmują usługi komercyjne i profesjonalne (28,1%). Na trzecim miejscu z udziałem 14,4% uplasował się sektor BFSI (bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń). Zwraca uwagę dynamiczny rozwój outsourcingu w obszarze świadczeń komercyjnych i profesjonalnych, do których zaliczyć można m.in. księgowość i doradztwo prawne. W 2019 r. wartość eksportu usług komercyjnych z Polski oszacowano na 19,8 mld USD, przy czym sektor outsourcingu odpowiadał za 27,5% tej kwoty. Dla porównania, w 2005 r. jego udział w obszarze usług komercyjnych wynosił tylko 7,7%. Przytoczone dane wskazują na jednoznaczny trend – zwiększające się zainteresowanie przedsiębiorców usługami doradczymi, które wykonywane są w modelu outsourcingu.

Specjalizacja w outsourcingu

Rynek usług doradczych cechuje silna konkurencja oraz wysokie wymagania klienta. Od konsultanta oczekuje się najwyższej możliwej staranności, a także skutecznej i bezpiecznej porady. Spełnienie tych oczekiwań wymaga obszernej wiedzy, popartej dużym doświadczeniem, czyli mówiąc prościej – specjalizacji w danej dziedzinie. Osoba zajmująca się wieloma dziedzinami prawdopodobnie nie zdoła się wyspecjalizować w niczym konkretnym. Im bardziej określony jest obszar poszerzanej wiedzy i gromadzonego doświadczenia, tym wyższy jest poziom eksperckości w wybranej dziedzinie.

Specjalizacja stanowi kluczową zaletę firmy outsourcingowej. Klient, który rozważa skorzystanie z outsourcingu, może dostrzec pierwsze korzyści już na etapie podjęcia rozmów o ewentualnej współpracy. Doskonała znajomość konkretnego obszaru wiąże się ze świadomością oczekiwań szerokiego przekroju klientów, która pozwala szybciej ustalić i zrozumieć potrzeby nowej organizacji.

Specjalizacja i cele

Specjalizacja ułatwia firmie outsourcingowej osiągnięcie podstawowego celu, jakim jest wydajne wykonywanie powierzonych jej zadań. Wysoka efektywność wynika przede wszystkim z możliwości skorzystania ze sprawdzonych i skutecznych rozwiązań, które zostały wypracowane poprzez wieloletnią praktykę i doświadczenie.

Specjalizacja obniża cenę usługi

Wysoka efektywność umożliwia także obniżenie ceny usługi, bowiem oszczędności uzyskiwane są poprzez redukcję i kontrolę kosztów. Ograniczenie kosztów możliwe jest dzięki powtarzalnej i wyspecjalizowanej działalności w określonej dziedzinie.

Co więcej, korzystając z usługi outsourcingu, firma może pominąć żmudny proces selekcji potencjalnych kandydatów do pracy i skorzystać z możliwości łatwego dostępu do wiodących na rynku specjalistów.

Dlaczego ODO 24?

✓   

Konkretna specjalizacja, wieloletnie doświadczenie

Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji od 2012 roku.

✓   

Zrozumienie potrzeb klienta

Z naszych usług skorzystało już ponad 1000 klientów. Nasza oferta jest stale wzbogacana, aby w pełni zadowolić klientów.

✓   

Efektywne wykonywanie zadań

Wieloletnia praktyka i bogate doświadczenie pozwoliły nam wypracować sprawdzone, skuteczne i pewne rozwiązania, dedykowane dla różnych branż, w których działają nasi klienci.

✓   

Niższe ceny

Outsourcing obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji to oszczędność znacznych środków finansowych, związanych z zatrudnieniem 2 specjalistów: eksperta w dziedzinie prawa i eksperta w dziedzinie IT.

✓   

Konsultacje z wiodącymi ekspertami na rynku

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, są też autorami licznych publikacji w tej dziedzinie.

Potrzebujesz więcej powodów?
Porozmawiajmy  

Usługi doradcze –
ekspert w organizacji czy ekspert zewnętrzny?

Osoba, która zarządza przedsiębiorstwem, codziennie stara się wykorzystać dostępne zasoby i wyznaczyć odpowiednie zadania dla swojego personelu, aby zapewnić sprawne działanie i rozwój firmy. Ten sam cel obiera wiele istniejących na rynku podmiotów, więc rynek jest zazwyczaj bardzo konkurencyjny. Uregulowania prawne stanowią jeden z kluczowych aspektów, który musi zostać wzięty pod uwagę.

Jak wynika z raportu „Barometr prawa”, który przygotowała firma Grant Thornton, w 2019 r. uchwalono w Polsce 21,5 tysięcy stron nowego prawa. Samo przeczytanie takiej liczby dokumentów zajęłoby przeciętnemu specjaliście niemal 3 godziny dziennie, przez cały rok. W raporcie wskazano, że nie jest to rekord, bowiem w 2016 roku ustawodawca wprowadził ponad 35 tysięcy stron nowych przepisów. Powyższe dane nie uwzględniają efektów pracy ustawodawcy unijnego, kluczowych orzeczeń sądów, wytycznych wydawanych przez organy publiczne i publikacji przedstawicieli doktryny. W konsekwencji, niezbędna kontrola nad stanem uregulowań prawnych wymaga ogromnego nakładu pracy i może w znaczącym stopniu obciążać personel wewnętrzny.

Alternatywą jest outsourcing, który gwarantuje oszczędność czasu pracy. Przedsiębiorca może zidentyfikować zadania, które są najbardziej kłopotliwe z uwagi na duży nakład pracy lub niewygodne, gdyż nie są najmocniejszą stroną personelu wewnętrznego. Dzięki powierzeniu części tych zadań firmie zewnętrznej, pracownicy organizacji mogą skupić się na zadaniach, które wykonują najbardziej efektywnie.

Firmy przekazują uciążliwe zadania na zewnątrz

Powierzenie uciążliwych zadań firmie zewnętrznej to także ograniczenie kosztów, wynikających z konieczności ciągłej aktualizacji wiedzy pracownika. Pracodawca unika w ten sposób kosztów specjalistycznych szkoleń lub zakupu narzędzi, które umożliwiają pracownikom sprawne wykonywanie obowiązków (dedykowane oprogramowanie, szablony dokumentów). Ponadto, zmniejsza także ryzyko błędu, bowiem uwalnia personel przedsiębiorcy od zadań, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a przy okazji przenosi na firmę outsourcingową część odpowiedzialności za ewentualną pomyłkę.

Korzystanie z outsourcingu może zapewnić większą dyspozycyjność i terminowość realizacji obowiązków. Zewnętrzna firma wykonuje powierzone zadania w oparciu o szeroką kadrę specjalistów, którzy w sytuacjach kryzysowych mogą się nawzajem uzupełniać i zastępować. W konsekwencji, wykonanie pilnych zadań praktycznie nigdy nie jest zagrożone przez nagłą chorobę pracownika lub nieplanowane rotacje kadrowe.

Dlaczego warto przejść na outsourcing RODO?

✓   

Oszczędność czasu pracowników

ODO 24 przejmuje wykonanie skomplikowanych zadań, które są związane z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. Dzięki specjalizacji wykonujemy zadania szybko i sprawnie.

✓   

Redukcja kosztów szkoleniowych

Nasi konsultanci posiadają obszerną wiedzę, gdyż zajmują się wyłącznie dziedziną ochrony danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. Ich jest wiedza stale aktualizowana i potwierdzana renomowanymi certyfikatami, np. audytorów wiodących ISO 27001, ISO 22301.

✓   

Redukcja kosztów specjalistycznych narzędzi

Świadcząc usługi doradcze korzystamy ze specjalistycznych narzędzi, takich jak oprogramowanie, które wspomaga działania audytowe i służy do zarządzania systemem ochrony danych osobowych (aplikacja Dr RODO, aplikacja ODO Nawigator). Stosujemy algorytmy, która są oparte na uznanych standardach i ułatwiają przeprowadzenie analizy ryzyka, jak również ocenę naruszeń danych osobowych. Udostępniamy narzędzia naszym Klientom.

✓   

Odpowiedzialność

ODO 24 posiada dedykowaną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która swoim zakresem obejmuje zarówno doradztwo formalnoprawne, jak doradztwo w obszarze IT. Poszerzony zakres odróżnia polisę ODO 24 od typowych polis zawodowych, obejmujących wyłącznie obsługę prawną.

✓   

Dyspozycyjność i stabilność relacji

Do obsługi klienta dedykowany jest odrębny i niezależny zespół, zaś wdrożone procedury gwarantują, że zobowiązania wynikające z umowy zostaną wykonane terminowo, niezależnie od zdarzeń losowych, takich jak nagła choroba konsultanta.

Potrzebujesz więcej powodów?
Porozmawiajmy  

Podsumowanie

Outsourcing to silnie rozwijający się trend rynkowy, który dostrzegają już wszyscy przedsiębiorcy, a nie tylko specjaliści z dziedziny zarządzania. W krótkiej i doraźnej perspektywie outsourcing wykorzystywany jest w celu natychmiastowej redukcji kosztów oraz poprawienia jakości usług. W dłuższej perspektywie stanowi narzędzie, które powinno mieć dla organizacji znaczenie strategiczne, jako element konieczny w planowaniu dalszej działalności i rozwoju firmy.

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Pamiętaj: sprawdź link, zanim klikniesz!
Never gonna give you up!

"Nie potrzebujemy
żadnych narzędzi do RODO"

Jesteś tego pewien?