ABI jako szkoleniowiec

Jaki zakres tematyczny szkolenia będzie właściwy? Szkolenia pracowników to zmora wielu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Ich obawy wynikają nie tylko z glassofobii (lęk przed wystąpieniami publicznymi ;-)), ale też, a może nawet przede wszystkim, z braku konkretnych wytycznych co do zakresu takiego szkolenia.

Ustawa i rozporządzenie dot. ochrony danych osobowych w ogóle nie nakładają wymogu przeprowadzania takich szkoleń. Nie są więc one, z prawnego punktu widzenia, obowiązkowe. Niemniej, bez odpowiedniego przeszkolenia pracowników, trudno mówić o odpowiedniej ochronie przetwarzanych w firmie czy instytucji danych osobowych.

Brak szkoleń to również brak podstaw do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności w sytuacji złamania przez niego zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Nieprzeszkolony pracownik zawsze może powiedzieć, że nie zna zasad ochrony danych osobowych.

Treść i zakres szkoleń powinny być ustalane indywidualnie pod konkretną grupę odbiorców. Inaczej będą wyglądały szkolenia dla lekarzy niż dla sekretarek, inaczej dla nauczycieli niż dyrektorów finansowych, itp.

Poza szkoleniem głównym warto, przynajmniej raz do roku, przeprowadzać szkolenia aktualizacyjne. W tym czasie mogą się zmienić przepisy, procedury w dokumentacji, itp. Takie szkolenie warto również przeprowadzić nawet wówczas, gdy nie nastąpiły żadne znaczące zmiany, po prostu w celu przypomnienia zasad bezpieczeństwa.

Dobrze przygotowane i ciekawie przeprowadzone szkolenie pracowników jest najlepszym organizacyjnym zabezpieczeniem danych osobowych. ABI i ADO nie są w stanie stale kontrolować działań wszystkich pracowników, a to od nich w największym stopniu zależy bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Tak jak w wielu innych dziedzinach, tak też tutaj, najsłabszym i najbardziej zawodnym ogniwem ODO jest działanie człowieka.

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze


Administrator
06 grudnia 2012

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu