Wiedza


Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych. Podmiot ten może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Musi też spełniać warunki bezpieczeństwa przetwarzania danych, za które ponosi taką samą odpowiedzialność jak ich administrator.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Najczęstszym przykładem stosowania umów powierzenia przetwarzania danych jest powierzenie danych znajdujących się na serwerze hostingowym, czyli z dostawcami wirtualnej przestrzeni dyskowej, rzadziej z organizatorami konkursów, konferencji czy szkoleń. Nie ma żadnych ograniczeń w zakresie kategorii podmiotu, z jakim można zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych, więc do tej kategorii zostaną zaliczone również wszelkie firmy oferujące outsourcing danych osobowych. W takim przypadku niestety organizacja nie pozbywa się odpowiedzialności za dane osobowe, gdyż nadal jest administratorem tych danych i odpowiada za nie. 

WIĘCEJ:


"Nie potrzebujemy
żadnych narzędzi do RODO"

Jesteś tego pewien?