Wiedza


Obszar przetwarzania danych osobowych

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Obszar przetwarzania danych osobowych to wykaz lokalizacji, budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

W praktyce obszar przetwarzania danych osobowych stanowi każde miejsce, gdzie znajdują się dane osobowe. Obszar przetwarzania to zatem zarówno archiwum, w którym znajdują się dane, jak i komputer służbowy czy dyski twarde zewnętrznych serwerów hostingowych. Obszar przetwarzania musi być jasno i precyzyjnie określony w polityce bezpieczeństwa, więc warto określić go rzetelnie i nie zapominać o aktualizacji, szczególnie gdy zamierza się przetwarzać dane osobowe poza pierwotnym obszarem przetwarzania.

WIĘCEJ:


"Nie potrzebujemy
żadnych narzędzi do RODO"

Jesteś tego pewien?