Wiedza


Polityka kluczy

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Polityka kluczy to rozwiązanie organizacyjne mające na celu kontrolowanie i ewidencjonowanie dostępu do pomieszczeń oraz innych zabezpieczeń fizycznych, w których znajdują się nośniki w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej, zawierające dane osobowe. Określa ona w szczególności procedurę wydawania, przechowywania i zdawania kluczy do pomieszczeń lub innych zabezpieczeń fizycznych otwieranych za pomocą kluczy.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Polityka kluczy to szereg procedur postępowania z kluczami oraz kartami dostępowymi do pomieszczeń i szaf, w których przetwarzane są dane osobowe, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

WIĘCEJ: