Wiedza


Naruszenie ochrony danych osobowych

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Naruszenie ochrony danych osobowych to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Naruszenie ochrony danych to jakikolwiek incydent, który powoduje niezgodność z zasadami przetwarzania danych osobowych, np. dostęp osób postronnych do danych, zniszczenie laptopa, modyfikacja numeru konta bankowego do wpłat, wyciek loginów i haseł do kont e-mailowych czy też bezprawne ujawnienie danych osobowych (np. zdjęć) na stronie internetowej.

WIĘCEJ: