Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

Wiedza


Zasada czystego biurka

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Zasada czystego biurka to rozwiązanie organizacyjne mające na celu zapewnienie poufności danych osobowych, które są przetwarzane przez osoby upoważnione w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub pracowniczych, polegające na usuwaniu z niezabezpieczonego miejsca pracy danych osobowych w wersji papierowej oraz znajdujących się na elektronicznych nośnikach, jak również na stosowaniu wygaszaczy ekranu w przypadku korzystania z urządzeń wyświetlających dane osobowe.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Zasada czystego biurka to spis reguł dotyczących pozostawiania stanowiska pracy bez kontroli w sposób zabezpieczający przetwarzane dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych.

WIĘCEJ: