Wiedza


Oświadczenie o zachowaniu poufności danych osobowych

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, powinny być zobowiązane zachować w tajemnicy te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz rozliczalności administratora, pracowników i współpracowników należy zobowiązać ich do złożenia oświadczenia o zachowaniu w poufności danych osobowych, do których mogą mieć dostęp przy wykonywaniu swoich obowiązków.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

W praktyce oświadczenie najlepiej zebrać po przeszkoleniu pracowników z nowych przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk procedur, które mają wdrażać. Wtedy taki dokument obejmie zarówno oświadczenie o zapoznaniu się z nowymi przepisami, jak i zobowiązanie do zachowania poufności danych osobowych. Przy zbieraniu oświadczeń można zweryfikować aktualność nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych i w razie potrzeby nadać nowe upoważnienia w ramach jednego zadania.

WIĘCEJ: