Wiedza

Czy członek zarządu lub prokurent samoistny powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora?

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Członkowie zarządu spółek prawa handlowego, które są administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, tj. podmiotami decydującymi o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, są uprawnieni do reprezentacji administratora danych osobowych w całym zakresie prowadzonych spraw w imieniu spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w umowie spółki oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Stąd też przyjmuje się, że członkom zarządu uprawnionym do reprezentacji administratora danych osobowych nie nadaje się upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Odmiennie stanowisko należy jednak przyjąć w odniesieniu do prokurenta. Prokurent jest pełnomocnikiem, osobą dokonującą określonych czynności w imieniu przedsiębiorcy, ale nie posiadającym, co do zasady kompetencji do podejmowania decyzji w imieniu przedsiębiorcy. Uznać należy zatem, że nie może on samodzielnie decydować o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, gdyż w tym aspekcie jest podporządkowany administratorowi danych. Wobec powyższego zasadnym będzie nadanie mu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.

Łatwe nadanie upoważnień wszystkim pracownikom umożliwi: ODO Nawigator

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>