Promocja na szkolenia otwarte   Więcej        

Ustawa o ochronie danych osobowych komentarz

Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych

Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych. Publikacja to komentarz do ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która została uchwalona na fali unijnej reformy przepisów, a związanej z wydaniem przez unijnego ustawodawcę rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Książkę otrzymacie Państwo GRATIS do:
Kontrola UODO,
RODO w HR,
RODO w praktyce.

Autorki, korzystając z swojego bogatego doświadczenia i praktyki we wdrażaniu wymogów przepisów RODO w organizacjach, wyjaśniają czytelnikowi główne motywy i założenia ustawy o ochronie danych osobowych. Publikacja zawiera praktyczne przykłady, odwołuje się do praktyki, przepisów RODO oraz wytycznych Grupy Roboczej Art. 29.

Komentarz zawiera:

  • praktyczne przykłady,
  • analizę zakresu stosowania przepisów ustawy pod kątem podmiotowym i przedmiotowym,
  • analizę wprowadzonego obowiązku wyznaczania inspektora ochrony danych przez podmioty publiczne,
  • omówienie warunków i trybu akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych,
  • wyjaśnienie trybu zatwierdzenia kodeksu postępowania,
  • omówienie statusu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • wyjaśnienie trybu postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
  • wyjaśnienie trybu kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • analizę odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i postępowania przed sądem,
  • omówienie odpowiedzialności karnej i nakładania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Książkę można kupić na stronie wydawnictwa Beck


RODO w praktyce