Wewnętrzny audyt ISO 27001 – audytor bezpieczeństwa informacji

Chcesz mieć pewność, że Twój system zarządzania bezpieczeństwem informacji jest w pełni zgodny z międzynarodowymi standardami? Zdecyduj się na audyt ISO 27001. Pomożemy Ci w świecie pełnym nieustannych zagrożeń cybernetycznych zapewnić bezpieczeństwo informacji w Twojej firmie.

Audyt wewnętrzny ISO 27001 to solidny fundament efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Twojej firmie.

Hacker w czerwonej bluzie przed laptopem

Co zyskuję dzięki audytowi wewnętrznemu ISO 27001

 • Audyt wewnętrzny ISO 27001 to nie tylko obowiązek, ale także szansa na zwiększenie efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Twojej firmie.
 • Nie ryzykuj utraty wartościowych danych i reputacji. Wybierz naszą usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ISO 27001 i zyskaj pełną kontrolę nad bezpieczeństwem informacji w swojej organizacji.
 • Nasze doświadczone zespoły audytorskie zapewnią Ci:
 • Wszechstronną analizę Twojego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, uwzględniającą zarówno techniczne aspekty bezpieczeństwa, jak i organizacyjne oraz proceduralne.
 • Identyfikację słabych punktów w Twoim systemie, które wymagają poprawy, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo informacji.
 • Praktyczne i zindywidualizowane zalecenia, które pozwolą Ci wzmocnić bezpieczeństwo informacji w Twojej organizacji.

Dlaczego warto wybrać usługę audytora ISO 27001 w ODO 24?

Nasze zespoły audytorskie stanowią wykwalifikowani specjaliści, którzy doskonale rozumieją wyzwania, przed jakimi stajesz. W ODO 24 dogłębną wiedzę ekspercką łączymy z pasją do bezpieczeństwa informacji.

Nasza oferta audytu wewnętrznego dla certyfikacji ISO 27001 to zbiór przemyślanych procedur i działań, których celem jest wsparcie Twojej organizacji.

Tomasz Ochocki - kierownik zespołu merytorycznego

Wszechtronna analiza – co zawiera lista kontrolna?

Mężczyzna trzymający doumenty

135 wymogów zgodności

Sprawdzamy 135 wymogów – bierzemy pod uwagę ich stopień zgodności z ISO 27001.

Audytujemy 43 kategorii

Działamy w obszarze 43 kategorii, tj.: kierownictwo, działania operacyjne, ocena wyników, urządzenia mobilne i telepracy, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, postępowanie z nośnikami, kryptografia, kopie zapasowe, rejestrowania zdarzeń itd.

Zapytaj o ofertę

Audyt wewnętrzny ISO 27001 –
pytania i odpowiedzi

- + Co daje wdrożenie wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji zgodnego z ISO 27001?

Audyt wewnętrzny ISO 27001 jest procedurą przeprowadzoną przez niezależnych audytorów wewnątrz organizacji, celem oceny zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) z wymaganiami normy ISO/IEC 27001. Ten rodzaj audytu obejmuje ocenę, czy ISMS jest właściwie wdrożony, utrzymywany i dostosowany do specyficznych potrzeb organizacji.

Audytorzy wewnętrzni, często z zespołu audytu wewnętrznego organizacji, dokonują oceny dokumentacji, procedur, działań korygujących i prewencyjnych oraz innych elementów ISMS, aby zapewnić, że organizacja spełnia standardy normy bezpieczeństwa informacji ISO 27001. Celem audytu wewnętrznego jest nie tylko potwierdzenie zgodności, ale także identyfikacja obszarów do doskonalenia w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Po zakończeniu audytu organizacja otrzymuje raport z wynikami, który może służyć jako podstawa do doskonalenia swojego ISMS.

- + Jakie są cele i zakres audytu wewnętrznego ISO 27001 w naszej organizacji?

Cele audytu wewnętrznego ISO 27001 to ocena skuteczności naszego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, identyfikacja ewentualnych niezgodności oraz zapewnienie ciągłego doskonalenia procesów związanych z bezpieczeństwem informacji. Zakres audytu obejmuje wszystkie obszary i procesy związane z bezpieczeństwem informacji, które są objęte naszym systemem zarządzania.

- + Dlaczego audyt wewnętrzny ISO 27001 jest ważny?

Audyt wewnętrzny ISO 27001 jest ważny, ponieważ pomaga nam ocenić i doskonalić nasz SZBI. Dzięki niemu możemy zidentyfikować ewentualne niezgodności, ryzyka i obszary wymagające poprawy. Pomaga również w zwiększeniu zaufania naszych klientów i partnerów do naszej zdolności do ochrony ich danych.

- + Kto przeprowadza audyt wewnętrzny ISO27001 w naszej organizacji?

Audyt wewnętrzny jest przeprowadzany przez naszych wykwalifikowanych audytorów, którzy są niezależni od obszarów, które są oceniane. Audytorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie audytu bezpieczeństwa informacji.

- + Jakie działania podejmujemy w związku z wynikami audytu wewnętrznego ISO 27001?

Wyniki audytu wewnętrznego ISO 27001 są podstawą do podejmowania działań naprawczych i doskonalących. W zależności od wyników podejmujemy odpowiednie kroki w celu usunięcia niezgodności i poprawy naszego SZBI.

- + Dlaczego ochrona informacji?

Ochrona informacji to proces i duże wyzwanie organizacyjne w dzisiejszym cyfrowym świecie. Jest wiele ważnych powodów, by się nią zająć:

 • wymagania biznesowe – zaufanie klientów, wymagania przetargowe, konkurencyjność rynkowa, bezpieczeństwo finansowe itd.
 • wymagania prawne – prawo RP, regulacje UE, wynikające z podpisanych umów, regulacje wewnętrzne itd.

- + Jakie korzyści wynikają z wdrożenia SZBI?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodnie z normą ISO 27001 lub innymi standardami bezpieczeństwa informacji, niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla organizacji, jak i jej interesariuszy.

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Analiza ryzyka.
 • Zwiększenie świadomości pracowników.
 • Gwarancja dla klientów, kontrahentów.
 • Ciągłość działania dla krytycznych procesów, systemów.

Największą wartość stanowi zaufanie naszych klientów

Maciej Kaczmarski ODO 24
Klienci ODO 24

W czym Ci możemy pomóc?

Napisz lub zadzwoń, znajdziemy rozwiązanie

Skorzystaj z formularza

Audyt RODO - formularz ozdobnik

Administratorem przesłanych danych osobowych będzie ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane będą przetwarzane w celu przygotowania, przesłania oraz archiwizacji oferty współpracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności

Dziękujemy!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
W międzyczasie możesz zapoznać się z referencjami od naszych klientów.

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>