Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Prawo telekomunikacyjne
– interpretacja UKE

W nawiązaniu do artykułu pt. Nowelizacja przepisów prawa – telemarketing tylko z zgodą, informujemy, iż otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), gdzie prezes UKE odniósł się do wystosowanego przez nas zapytania w przedmiocie interpretacji znowelizowanego art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, dalej zwana Prawem telekomunikacyjnym).

Powołany powyżej artykuł po nowelizacji otrzymał brzmienie:

Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Skierowane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej zapytanie dotyczyło w szczególności kwestii interpretacji sformułowania „uprzednio” w znowelizowanym, powołanym powyżej, przepisie – czy dopuszczalne jest wykonywanie połączeń oraz uzyskanie zgody na marketing bezpośredni przed rozpoczęciem tychże działań marketingowych jednak już po nawiązaniu połączenia?

W odpowiedzi, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wskazał, iż interpretacje przepisów prawa dokonane przez prezesa UKE nie mają mocy prawnie wiążącej, a stanowią jedynie pomoc w stosowaniu obowiązujących przepisów.

W dalszej kolejności poinformował, iż kontakt ma charakter marketingu bezpośredniego jeżeli jest komunikatem kierowanym w celu uzyskania bezpośredniej odpowiedzi. Należy zauważyć, iż ultymatywnym celem kontaktu zainicjowanego aby pozyskać zgodę abonenta na oferowanie usług jest sprzedaż usług lub towarów […] aby mówić o zgodnym z prawem kontakcie marketingowym realizowanym poprzez przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji czy z wykorzystaniem telekomunikacyjnym urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących niezbędna jest uprzednia zgoda adresata komunikatu.

Zgodnie z powyższym, biorąc pod uwagę efektywność przyjętego modelu ochrony przed niezamówionymi komunikatami oraz cytowanych powyżej regulacji, należy uznać, że praktyki polegające na przesyłaniu wiadomości lub kierowaniu połączeń w celu zapytań o zgodę na marketing bezpośredni (bez uprzedniej zgody na kontakty) mogą w opinii prezesa UKE stanowić naruszenie art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Ze względu na powyższe, odpowiadając na pytanie należy zauważyć, iż kontakt w celu zapytania o zgodę na przetwarzanie oferty z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących powinien być realizowany po wyrażeniu zgody abonenta lub użytkownika końcowego uzyskanej przed użyciem danego urządzenia/systemu.

Reasumując należy wskazać, iż Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie rekomenduje wykonywania połączeń i uzyskiwania zgody na marketing bezpośredni w takcie wykonania połączenia lecz przed rozpoczęciem działań marketingowych.

Poniżej fragment oryginalnego pisma z odpowiedzią UKE:-
4.44/5 (41) 1
-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze


Adw. Aleksandra Piotrowska
09 kwietnia 2015

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się