Pomocy! Skąd wszyscy wiedzą, że jestem w ciąży?!

Najprawdopodobniej, nie raz i nie dwa zdarzyło się, że koledzy i koleżanki z pracy wiedzieli na Wasz temat więcej, niż sami chcielibyście im powiedzieć. Jest to szczególnie bolesne, kiedy wyciekają informacje, które zostały powierzone przez Was wyłącznie w celach służbowych. W takiej sytuacji, oprócz całego wachlarza emocji, pojawia nam się w głowie pytanie: co teraz? Co mogę z tym zrobić?

W takim przypadku z pomocą przychodzi nam RODO.

Pracodawca – administrator naszych danych osobowych – ma obowiązek zachować informacje, które zgromadził na Twój temat w tajemnicy. Czy tylko pracodawca jest nią związany? Otóż nie. Każdy, kto służbowo poznał nasze dane osobowe, np. o stanie zdrowia, powinien utrzymać je w sekrecie.

Nasze pochodzenie, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopoglądowe, stan naszego zdrowia (psychiczny i fizyczny), orientacja seksualna itp. to tzw. dane wrażliwe, czyli dotyczące naszego życia prywatnego. Z tego względu RODO chroni je w szczególny sposób – zabrania ich przetwarzania (z pewnymi wyjątkami). Takie dane mogą przetwarzać tylko i wyłącznie osoby posiadające od pracodawcy pisemne upoważnienie do ich przetwarzania. Muszą one powierzone dane zachować w tajemnicy – nie mogą się nimi dzielić np. z koleżanką lub kolegą w pracy, ani po jej zakończeniu.

Pamiętajmy, że dane wrażliwe bardzo głęboko ingerują w naszą prywatność, a ich ujawnienie koleżankom/kolegom z pracy może nieść za sobą całą masę konsekwencji, np. szkodliwie wpłynąć na atmosferę w pracy, negatywnie odbić się na postrzeganiu osoby, której dane ujawniono, stać się powodem dyskryminacji, czy nawet doprowadzić do kradzieży tożsamości. Z tego względu jest niezmiernie istotne, aby dane wrażliwe były odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie wpadły w niepowołane ręce. 

Stało się – dane zostały ujawnione, wszyscy już wiedzą, np. co nam dolega. Co teraz?

Kiedy już zorientujesz się, że Twoje dane wyciekły, oprócz tego, że masz prawo żądać wyjaśnień od pracodawcy w tej kwestii, powinieneś poinformować o tym inspektora ochrony danych, który działa u pracodawcy. Inspektor ochrony danych jest osobą, która pomaga pracodawcy (administratorowi naszych danych) we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Jest on też osobą kontaktową dla pracowników w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Inspektor ochrony danych, m.in.:

  • przenalizuje naszą sprawę i udzieli nam odpowiedzi na pytania,
  • wyjaśni nam nasze prawa wynikające z RODO,
  • doradzi nam, jakie działania powinniśmy podjąć,
  • zweryfikuje przestrzegania przepisów dot. danych osobowych u pracodawcy,
  • gdy wykryje naruszenie danych, zarekomenduje pracodawcy podjęcie konkretnych czynności, a następnie zbada, czy zostały one wykonane.

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>