Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

Najlepsze aplikacje dla sygnalistów - ranking ODO 24

Sygnalista to osoba (pracownik lub osoba spoza firmy), która nagłaśnia nieuczciwe lub nielegalne praktyki w organizacji. Z tego względu może być ona narażona na mobbing, różnego rodzaju szykany i prześladowanie. Termin „sygnalista” (ang. whistleblower) ma korzenie anglosaskie. W USA działa nawet instytucja promująca zgłaszanie naruszeń i działająca na rzecz ochrony sygnalistów – National Whistleblower Center. W Polsce do tej pory sygnalista kojarzony był raczej z donosicielem, tak jakby nie liczyło się to, że może on informować o poważnych naruszeniach standardów pracy w danej organizacji, malwersacjach lub przypadkach korupcji finansowej.

Odbierz pakiet bezpłatnych poradników i mikroszkoleń RODO

Dołącz do grona czytelników naszego biuletynu, odbierz bezpłatny pakiet i trzymaj rękę na pulsie.
ODBIERZ PAKIET
Ten dylemat rozstrzygnęła za nas Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, która zobowiązuje przedsiębiorców w UE do ochrony sygnalistów. Pracodawca ma obowiązek ochrony poufności tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie; nie musi to jednak oznaczać pełnej anonimowości. Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma prawo zadecydować o tej kwestii implementując dyrektywę do przepisów krajowych.

W Polsce przepisy te powinny zacząć obowiązywać od dnia 17 grudnia 2021 r., jednak Sejm nie przyjął jeszcze odpowiedniej ustawy. Nie zmienia to faktu, że dyrektywa może i powinna być stosowana w organizacjach bezpośrednio, w tym zapewnić sygnaliście pełną anonimowość, dopóki polska ustawa implementująca dyrektywę tej kwestii jasno nie określi. 

W art. 9, pkt 1, lit. a) powyższej dyrektywy określa się nowy obowiązek następująco:
„kanały przyjmowania zgłoszeń zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu; (...)”

Dyrektywa wskazuje, że kanały dostępu mają zapewnić przyjmowanie zgłoszeń pisemnie lub ustnie (telefonicznie, za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia na spotkaniu).

Aplikacje webowe dla sygnalistów

Jak najlepiej spełnić wymogi dotyczące ochrony sygnalistów? To pytanie często pojawiało się wśród naszych klientów, dlatego postanowiliśmy rzetelnie przetestować dostępne na polskim rynku webowe aplikacje, które naszym zdaniem mogą być najlepszym kanałem do zgłaszania naruszeń, a przede wszystkim – bezpiecznym i wygodnym narzędziem dla sygnalistów. Tworząc ranking, pragnęliśmy stworzyć użyteczną platformę do zapoznania się z aplikacjami, które z pełnym przekonaniem możemy polecić i spośród których każda organizacja może wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie.

Maciej Kaczmarski

EDYCJA I, ROK 2022

Ranking ODO 24

Najlepsze aplikacjie dla sygnalistów

Rzetelnie przetestowaliśmy dostępne na polskim rynku aplikacje. Wyniki naszych badań wraz z recenzjami publikujemy w rankingu.

Sprawdź ranking

Zaczęliśmy od badania rynku pod tym kątem. Okazało się, że w Polsce na początku kwietnia 2022 r., kiedy to rozpoczęliśmy pracę nad rankingiem, było dostępnych już ponad 30 aplikacji dla sygnalistów. Dziękujemy tym firmom, które przyjęły nasze zaproszenie  i zgłosiły do testów swoje aplikacje.

Ranking aplikacji dla sygnalistów

Po 3 miesiącach intensywnej pracy nad rankingiem i aktywnej współpracy z autorami aplikacji już wiemy, że taka konfrontacja z niezależną oceną i konkurencją wychodzi tymże aplikacjom na dobre: nawet jeśli spełniają one większość kryteriów, zawsze mogą być jeszcze w jakimś aspekcie udoskonalone. Punktem wyjścia do oceny aplikacji były opracowane przez nas szczegółowe kryteria, pogrupowane w 10 kategorii: zgodność z odpowiednimi przepisami, sposób zgłaszania naruszeń, ochrona tożsamości sygnalisty, bezpieczeństwo aplikacji, prostota obsługi, technologia, dostępne funkcje, procedura zgłaszania naruszeń, uniwersalność oraz procedura wdrożenia aplikacji.

W trakcie pracy okazało się, że niektóre kryteria są dyskusyjne z punktu widzenia bezpieczeństwa aplikacji (kilka usunęliśmy z naszej listy), zaś inne uznaliśmy je za neutralne, nie wpływające na wynik. Tak było w przypadku opcji uruchomienia aplikacji na serwerze klienta: niektóre firmy oferowały to rozwiązanie, zaś inne zrezygnowały z tej opcji, zwracając uwagę na wiążące się z tym zagrożenia anonimowości i komplikacje techniczno-organizacyjne. Biorąc pod uwagę plusy i minusy takiego rozwiązania, uznaliśmy to kryterium za neutralne, które nie powinno mieć wpływu na klasyfikację.

Aplikacje były testowane przez naszych ekspertów w zakresie prawnym ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa IT. Staraliśmy się stosować przy ocenie jak najmniej tzw. miękkich kryteriów, bazując na metodzie zero-jedynkowej, a jednocześnie maksymalnie szczegółowo opisać każdą aplikację, aby każdy potencjalny użytkownik mógł wyrobić sobie własne zdanie na jej temat.

Funkcja IOD.
To się dobrze przekazuje

Zewnętrzny zespół ekspertów to sprawdzony, szybki i ekonomiczny sposób na nowoczesną ochronę danych.
ZAMÓW OFERTĘ
W trakcie pracy nad rankingiem byliśmy w stałym kontakcie z autorami aplikacji. Najpierw prosiliśmy o dedykowane linki do panelu sygnalisty i panelu administratora, aby można było sprawdzić w praktyce działanie aplikacji. Każda firma miała również okazję zaprezentować swoją aplikację podczas wideokonferencji oraz podkreślić jej zalety. W następnym etapie dokonywaliśmy oceny aplikacji na podstawie opracowanych przez nas kryteriów, czyli przydzielaliśmy punkty. Na koniec przygotowaliśmy szczegółowe opisy (recenzje) aplikacji wraz z ich mocnymi i słabymi stronami. Tak powstał ranking, który zamieściliśmy na stronie ODO 24.

Ogłosiliśmy już wyniki I edycji rankingu, ale zamierzamy kontynuować i rozwijać nasz projekt. II edycja może rozpocząć się już niedługo, jeśli wreszcie zostanie implementowana w Polsce unijna dyrektywa dotycząca sygnalistów. Być może trzeba będzie zweryfikować kryteria oceny i dostosować je do polskiej ustawy oraz zaktualizować parametry tych aplikacji, które znalazły się w I edycji naszego rankingu. Niezależnie od tego, nauczeni doświadczeniem z I edycji rankingu, zweryfikujemy niektóre kryteria będące podstawą oceny aplikacji.

Osiągnęliśmy cel, na którym nam zależało. Jeśli firma poszukuje aplikacji dla sygnalistów, na naszej stronie https://odo24.pl/ranking-aplikacji-dla-sygnalistow znajdzie do tego wygodne narzędzie: może zapoznać się z wynikami rankingu, mocnymi i słabymi stronami aplikacji oraz ich szczegółowym opisem, dostępnymi funkcjami (dołączyliśmy printscreeny), a także z poziomu naszej strony uzyskać dostęp do wersji testowych aplikacji.

GRATIS

Jak wybrać najlepszą aplikację dla sygnalistów

Obejrzyj webinar

Aplikacja dla sygnalistów to nie wszystko

Choć dyrektywa o ochronie sygnalistów to dla firm dodatkowe obciążenie regulacyjne, stanowi również wielką szansę na wyeliminowanie w zarodku naruszeń prawa, tak aby każda organizacja mogła bez przeszkód prowadzić swoją działalność i bezpiecznie się rozwijać, zaś specjalne aplikacje doskonale służą temu celowi.

Nasz ranking to wsparcie w wyborze optymalnej dla danej firmy aplikacji dla sygnalistów.  Przed jej wdrożeniem należy zaktualizować swoje procedury bezpieczeństwa. Tego wymaga prawo. Jako firma wyspecjalizowana w ochronie danych osobowych możemy pomóc w przygotowaniu jednoznacznych, przejrzystych zasad, dzięki którym możliwe będzie prawidłowe przyjęcie zgłoszenia naruszenia oraz jego sprawna obsługa (audyt, dokumentacja, DPIA, szkolenia).

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia
Pamiętaj: sprawdź link, zanim klikniesz!
Never gonna give you up!

"Nie potrzebujemy
żadnych narzędzi do RODO"

Jesteś tego pewien?