Co to są dane osobowe?

Ochrona danych osobowych, udostępnianie danych osobowych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych… Słyszymy i czytamy coraz częściej, w różnych miejscach i różnych kontekstach. Ale czy na pewno wiemy, co kryje się pod tymi pojęciami? Czym, tak naprawdę, są dane osobowe? O tym poniżej.

W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe to wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Nie istnieje jednak żaden ustawowy katalog informacji, które można za takie dane uznać. W praktyce więc dowolna informacja dotycząca osoby fizycznej, może stanowić dane osobowe.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy określone informacje są danymi osobowymi czy też nie, należy wziąć pod uwagę ich kontekst. Przykładowo, informacja o wysokości zarobków (zarabia 5 tys. zł miesięcznie) czy posiadanym samochodzie (właściciel czarnego Porsche) nic nie mówi o konkretnej osobie, ale nabierze charakteru danych osobowych, gdy zostanie połączona z danymi, dotyczącymi konkretnej osoby (np.: zarabia 5 tys. zł miesięcznie + Jan Kowalski, mieszkający przy ul. Stawki w Radomiu) lub umożliwiającymi jej łatwe zidentyfikowanie (np.: właściciel czarnego Porshe + wojewoda mazowiecki). Dane, które wcześniej nie miały charakteru danych osobowych, nabrały go po dodaniu informacji, identyfikujących osobę (imię, nazwisko i adres) lub pozwalających na identyfikację (piastowanie urzędu w określonej miejscowości lub regionie).

Najważniejszym składnikiem danych osobowych są informacje umożliwiające identyfikację konkretnej osoby. Będą one jednak danymi osobowymi tylko dla tych, którzy mają możliwość powiązania ich z konkretną osobą – znają jej tożsamość lub są w stanie ją ustalić. Dla tych, którzy tej możliwości nie mają, dane nie będą osobowymi.

Warto dodać, że ustawa o ochronie danych osobowych kategoryzuje dane dzieląc je na dane osobowe zwykłe i dane osobowe wrażliwe, zwane też sensytywnymi. Dane wrażliwe to informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Ciekawostką jest, że informacja o tym, że dana osoba nigdy nie była karana również stanowi dane wrażliwe. Wszystkie pozostałe informacje to zwykłe dane osobowe.

Po więcej informacji na temat danych osobowych, zapraszamy do naszego bezpłatnego poradnika.

-
4.45/5 (42) 1
-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze


Tomasz Ochocki
29 sierpnia 2014

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się