Zespół ODO 24

Maciej Kaczmarski

Maciej Kaczmarski

Prezes Zarządu

Więcej
Tomasz Ochocki

Tomasz Ochocki

Wiceprezes Zarządu

Więcej
Paweł Radecki

Paweł Radecki

Ekspert ds.
compliance

Więcej
Katarzyna Szczypińska

Katarzyna Szczypińska

Ekspert ds.
ochrony danych

Więcej
Arkadiusz Sadkowski

Arkadiusz Sadkowski

Specjalista ds.
bezpieczeństwa IT

Więcej
Przemysław Stasiak

Przemysław Stasiak

Specjalista ds.
bezpieczeństwa IT

Więcej
Justyna Pergałowska

Justyna Pergałowska

Specjalista ds.
ochrony danych

Więcej
Radosław Radwan

Radosław Radwan

Specjalista ds.
ochrony danych

Więcej
Magdalena Szymczak-Jas

Magdalena Szymczak-Jas

Specjalista ds.
ochrony danych

Więcej
Marta Bogusz

Marta Bogusz

Specjalista ds.
ochrony danych

Więcej
R.pr. Karolina Kukielska

Karolina Kukielska

Specjalista ds.
ochrony danych

Więcej
Tomasz Michalczyk

Tomasz Michalczyk

Specjalista ds.
ochrony danych

Więcej
Aleksandra Kościukiewicz

Aleksandra Kościukiewicz

Specjalista ds.
ochrony danych

Więcej
Krzysztof Martuś

Krzysztof Martuś

Konsultant ds.
infrastruktury IT

Więcej
Karolina Langer

Karolina Langer

Specjalista ds.
ochrony danych

Więcej
Maja Liberadzka

Maja Liberadzka

Specjalista ds.
ochrony danych

Więcej
Cezary Lutyński

Cezary Lutyński

Doradca ds.
ochrony danych

Więcej
Marcin Kuźniak

Marcin Kuźniak

Doradca ds.
ochrony danych

Więcej
Lidia Kaczmarska

Lidia Kaczmarska

Kierownik biura,
specjalista CSR

Więcej
Dominik Kantorowicz

Dominik Kantorowicz

Koordynator ds. szkoleń,
front-end developer

Więcej

Maciej Kaczmarski

Założyciel i Prezes Zarządu

Dzięki niemu ODO 24 działa, jak dobrze naoliwiona maszyna.

Z biznesem związany od blisko 30 lat, pracując w amerykańskich i polskich grupach kapitałowych oraz rozwijając własne projekty. Zarządza działaniami operacyjnymi spółki, nadzoruje procesy marketingu, PR, sprzedaży, obsługi klienta i rekrutacji.

Przede wszystkim - inspektor ochrony danych czuwający, aby klienci, którzy mu zaufali przetwarzali dane osobowe bezpiecznie i zgodnie z prawem. Orędownik budowania społecznej świadomości w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Współtwórca aplikacji ABIeye, ODO Nawigator i Dr RODO, założyciel fundacji Wiedza to Bezpieczeństwo.

Poznaj naszą firmę
Maciej Kaczmarski

„Uważam, że ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji to fundament zdrowego biznesu oraz wyraz szacunku dla ludzi, z którymi pracujemy i dla których pracujemy. Dlatego tak usilnie przekonujemy naszych klientów, aby wdrażali realne rozwiązania, bez pudrowania".

„Lubię budować mając wizję całego projektu, konsekwentnie układać puzzle, które z czasem składają się na spójną całość. Napędza mnie niewiadoma, jaką niesie każdy nowy dzień. Cieszę się, że przyszło mi żyć w XXI wieku.”

„Wciąż nie mogę się zdecydować, gdzie mi lepiej. Ciągnie mnie do Królowej (tak nazywam Wisłę) tak samo mocno, jak w coraz wyższe góry. W otoczeniu dzikiej przyrody znajduję tak potrzebną oazę spokoju i piękna.”

Tomasz Ochocki

Wiceprezes Zarządu, Koordynator Zespołu Merytorycznego

Absolwent Akademii Obrony Narodowej na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” (specjalizacja zarządzanie kryzysowe). Ukończył studia podyplomowe z zakresu analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych (Collegium Civitas) oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Doktorant Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne). Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), systemu zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania informacjami o prywatności (ISO/IEC 27701). Współautor komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Odpowiada za pracę i rozwój zespołu merytorycznego. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą firmę
Tomasz Ochocki

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Stworzenie narzędzia do analizy ryzyka i DPIA.

2. Stworzenie narzędzia do ochrony danych osobowych w fazie projektowania.

3. Współtwórca narzędzia do oceny ryzyka związanej z transferem danych do państw trzecich (TIA).

4. Rozwój dokumentacji ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

5. Współtwórca RODO i DODO Nawigatora.

Lubię zajmować się sprawami trudnymi i nieoczywistymi. Lubię zagadnienia, w stosunku do których na koniec dnia trzeba podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność.”

„Lubię porządkować pracę i czynić ją przewidywalną. Lubię, gdy moja praca ma realne przełożenie na bezpieczeństwo naszych klientów.”

“Cenię sobie literatury faktu, zasłuchuję się w nielekkiej muzyce, cieszę oczy oglądając włoską piłkę nożną, śmieszy mnie czarny i abstrakcyjny humor (m.in. Latający cyrk Monty Pythona, ZF Skurcz, DySzCz)”.

Paweł Radecki

Ekspert ds. compliance

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku prawa odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał
tytuł radcy prawnego.

Eliminuje ryzyko powstawania konfliktów. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
Paweł Radecki

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Dbanie o zgodność działania ODO 24 z przepisami prawa.

2. Wsparcie prawne zarządu ODO 24.

3. Negocjacje umów zawieranych przez ODO 24.

4. Rozwój procedur wewnętrznych.

“Największą satysfakcję od zawsze sprawiało mi takie ukształtowanie procesu negocjowania umów bądź tworzenia regulaminów wewnętrznych, które eliminuje na przyszłość ryzyko powstania konfliktów wewnątrz i na zewnątrz organizacji”.

“Fascynuje mnie nauka programowania, w którym widzę szansę na zwiększenie efektywności pracy. Relaksuję się podczas dalekich rajdów na rowerze”.

Katarzyna Szczypińska

Ekspert ds. ochrony danych

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach prawo oraz ekonomia. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, od 2017 r. wpisana na listę radców prawnych.

Perfekcjonistka, która chce dokładnie zrozumieć
procesy przetwarzania u klientów. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
Katarzyna Szczypińska

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Regulacja przetwarzania plików cookie dla międzynarodowej grupy kapitałowej.

2. Regulacja stosowania powiadomień push w księgarni internetowej.

3. Regulacja stosowania monitoringu wizyjnego w firmie produkcyjnej.

4. Negocjacje umowy powierzenia z firmą niszczącą dyski twarde i dokumenty papierowe.

5. Komunikacja z organami ścigania w kwestii udostępnienia danych klientów i pracowników.

”Pasjonuje mnie temat tzw. białego wywiadu (ang. open-source intelligence; OSINT). To rozpoznanie polegające na zbieraniu informacji z ogólnodostępnych źródeł. Znajduję je m.in. w serwisach społecznościowych, mediach, skanerach online oraz powszechnych ogólnodostępnych bazach danych”.

“A po pracy uwielbiam spacery po Pradze Północ w Warszawie”.

Arkadiusz Sadkowski

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej na kierunku “Systemy informacyjne w bezpieczeństwie”. Ukończył certyfikowane kursy z zakresu bezpieczeństwa systemów Windows, ataków na sieci korporacyjne oraz szacowania ryzyka. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).

Techniczna strona RODO to jego żywioł. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
Arkadiusz Sadkowski

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Wdrożenie ISO 27001 w firmie programistycznej.

2. Integracja analizy ryzyka dla RODO i ISO w firmie zajmującej się
outsourcingiem kadrowo-płacowym.

3. Zarządzanie dużym naruszeniem ochrony danych w firmie e-commerce.

4. Weryfikacja środków bezpieczeństwa stosowanych przez procesorów.

5. Szkolenie dla pracowników firmy programistycznej z wymagań standardu
PCI DSS.

“Największą satysfakcję czerpię z prowadzenia szkoleń, niezależnie od tego, czy są to szkolenia pracowników, czy szkolenia otwarte. Dodatkowo fajnie jest, kiedy znajduję jakieś luki w bezpieczeństwie u klienta, który jest świadomy problemu i wspólnie możemy te podatności łatać”.

“Pasjonuje mnie historia moich rodzinnych Mazur, a konkretnie – dawnych Prus Wschodnich. Uwielbiam zwiedzanie, a najbardziej – „szwendanie” się po mniejszych miejscowościach, często zapomnianych przez świat”.

Przemysław Stasiak

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

Absolwent Informatyki na Politechnice Łódzkiej. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe o kierunku „Zarządzanie systemami Linux”. Posiada certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa sieci i aplikacji, ochrony danych osobowych i znajomości rozwiązań chmurowych. Ukończył kurs pedagogiczny.Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).

Zawsze z głową w chmurach, przede wszystkim w AZURE, AWS, Google. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
Przemysław Stasiak

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Rozwój aplikacji do analizy ryzyka – Doktor RODO.

2. Analiza ryzyka dla nowo powstałej aplikacji do płatności internetowych.

3. Zaplanowanie procesu integracji systemów informatycznych dwóch łączących się firm.

4. Weryfikacja środków bezpieczeństwa stosowanych przez procesorów.

5. Zapewnienie firmie programistycznej zgodności z RODO w trakcie kodowania.

“Radość sprawia mi kontakt z współpracownikami, atmosfera oraz swoboda działania. Córki, sport, dobry serial, podróże, nauka czegoś nowego z IT – to są te elementy, które pozwalają mi złapać oddech od codzienności”.

Justyna Pergałowska

Specjalista ds. ochrony danych

Od 2020 roku wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest członkiem Sekcji Prawa Ochrony Danych Osobowych przy ORA Warszawa.Autorka publikacji o tematyce ochrony danych osobowych w magazynach branżowych.

Jestem zadaniowcem, dla którego nie ma problemów, są tylko wyzwania. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
R.pr. Justyna Pergałowska

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Realizacja KPI w zakresie ochrony danych osobowych w spółkach energetycznych.

2. Wdrożenie RODO w spółce z branży stomatologicznej.

3. Przygotowanie polityki prywatności i plików cookie dla największego w Polsce dystrybutora środków ochrony roślin.

4. Obsługa naruszeń w firmie księgowo-konsultingowej.

5. Przeprowadzenie audytów w stowarzyszeniu oraz spółkach i firmach z branży energetycznej, HR, medycznej i dystrybucyjnej

“Kiedy rozpoczęłam swoją podróż po labiryncie ochrony danych osobowych, który narodził się z wejściem w życie RODO w 2018 roku, odkryłam, że to znacznie więcej niż zestaw dokumentów i jednorazowych procedur. W rzeczywistości, jest to prawdziwa kopalnia wiedzy o bezpieczeństwie danych, fascynującym świecie nowych technologii, a także tajemniczej sferze sztucznej inteligencji”.

„W wolnym czasie smakuję i podróżuję.

Radosław Radwan

Specjalista ds. ochrony danych

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach studiów prawniczych ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie jako adwokat wykonujący zawód.

Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
Radosław Radwan

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Ocena ryzyka związana z transferem danych osobowych do Rosji i USA.

2. Opiniowanie możliwości wykorzystania biometrii do identyfikacji klienta.

3. Uregulowanie dostępu firmy ochroniarskiej do monitoringu wizyjnego.

4. Dostosowanie do RODO procesu przetwarzania danych osobowych studia SPA & Wellness.

5. Dostosowanie do RODO procesu współadministrowania danymi osobowymi uczestników studiów podyplomowych.

“Uważam, że RODO służy przede wszystkim ludziom, dlatego musi być dla nich zrozumiałe. Największą satysfakcję przynosi mi znalezienie prostego rozwiązania trudnego problemu”.

“Na wakacjach zamiast robić zdjęcia zabytkom, fotografuję znajdujące się nich tabliczki informujące o monitoringu 😉”.

Magdalena Szymczak-Jas

Specjalista ds. ochrony danych

Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Warszawie oraz zdała z wyróżnieniem egzamin radcowski.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku “Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” na Uczelni Łazarskiego.

Lubi sprawy nowe i nieoczywiste. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
Magdalena Szymczak-Jas

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Dostosowanie sklepu internetowego do wymagań RODO.

2. Regulacja stosowania chatbota na stronie internetowej.

3. Regulacja procesu rekrutacji poprzez social media.

4. DPIA dla procesu monitorowania służbowej poczty mailowej.

5. Opiniowanie możliwości stosowania kamer biometrycznych.

“Szczególnie cieszy mnie praca wymagająca ciągłego poszerzania wiedzy i poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Największą satysfakcję w pracy sprawia mi realizacja złożonych projektów, gdzie poszukiwanie odpowiedzi wymaga szerokiej analizy i wyjścia poza schematy.”.

Marta Bogusz

Specjalista ds. ochrony danych

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem procesowym, ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W tematach prawnych działa twórczo. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
Marta Bogusz

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Pomoc przy wdrożeniu nowej aplikacji (data protection by design) do zarządzania personelem.

2. Dostosowanie procesu kredytu konsumenckiego do wymagań RODO.

3. Przygotowanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w części dotyczącej ochrony danych osobowych.

4. Regulacja współpracy z agencją pracy tymczasowej.

5. Przygotowanie polityki prywatności i plików cookie dla firmy motoryzacyjnej.

“Nurtuje mnie pytanie o granice nowych technologii, które z jednej strony oznaczają rozwój, ale z drugiej coraz wyraźniej ingerują w prawa jednostki, niekiedy utrudniając ich ochronę”.

“Największą frajdę sprawia mi różnorodność zagadnień, ciągła nauka i przestrzeń na to, by działać twórczo. Do tego zespół – możliwość pracy z ludźmi, których wiedzę i doświadczenie bardzo wysoko cenię i którzy tworzą doskonałą atmosferę”.

Karolina Kukielska

Specjalista ds. ochrony danych

Ukończyła studia prawnicze i odbyła aplikację radcowską, a po zdanym egzaminie na radcę prawnego została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Swoją kancelarię prowadzi od 2019 roku. Doświadczenie zdobywała również w administracji publicznej, jako specjalista ds. organizacyjno-prawnych.

Lubi znajdować rozwiązanie najbardziej skomplikowanych problemów. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
Karolina Kukielska

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Przygotowanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną dla firmy programistycznej.

2. Przygotowanie procedury ochrony danych osobowych dla międzynarodowego CUW-u.

3. Regulacja czasu przetwarzania danych osobowych wolontariuszy dla organizacji pożytku publicznego.

4. Analiza wniosków klientów dotyczących usunięcia ich danych.

5. Przeprowadzenie testu równowagi dla przekazania danych osobowych pracowników nowemu pracodawcy.

“Po pracy pochłania mnie rodzina, przyjaciele, dobra lektura, muzyka, serial, aktywność fizyczna. Inspirują mnie ludzie, którzy mimo przeciwności losu prą do przodu (ale nie za wszelką cenę), ludzie, którzy nie poddają się, porażki przekuwają w cenne doświadczenie i dążą do realizacji swoich celów, spełniając marzenia”.

Tomasz Michalczyk

Specjalista ds. ochrony danych

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Perfekcjonista w każdym calu. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
Tomasz Michalczyk

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Audyt w podmiocie z branży marketingowej.

2. Uregulowanie przepływów danych w grupie kapitałowej z branży gamingowej.

3. Dostosowanie procesów przetwarzania danych w fundacjach i stowarzyszeniach.

4. Przygotowanie polityki prywatności i polityki cookie dla firmy z branży mediów internetowych.

5. Reprezentowanie firmy deweloperskiej w kontaktach z Prezesem UODO.

“Chętnie rozmawiam z ludźmi i słucham, co mają do powiedzenia. Ochrona danych i prywatność to nie tylko moja praca, ale także hobby. Wolny czas spędzam na rodzinnych wypadach, dalszych lub bliższych.”

Aleksandra Kościukiewicz

Specjalista ds. ochrony danych

Adwokat. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Obecnie członkini Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z renomowanymi warszawskimi kancelariami prawnymi, a także obsługując spółki i fundacje. Prywatnie uprawia żeglarstwo, pasjonuje się jeździectwem.

Dociekliwa i skrupulatna. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
Aleksandra Kościukiewicz

“W swojej pracy najbardziej cenię kontakt z ludźmi. Lubię stawiane przede mną nowe wyzwania. Po pracy oddaję się swojej pasji – jeździectwu. Swoim zamiłowaniem do jeździectwa staram się zarażać innych podczas każdego prowadzonego przeze mnie treningu”

Krzysztof Martuś

Konsultant ds. infrastruktury IT

Z wykształcenia ekonomista, z powołania informatyk. Posiada certyfikaty Brocade Professional IP Administrator oraz Palo Alto Advanced Workshop. Z branżą IT związany od ponad 20 lat. Zwolennik rozwiązań typu open source oraz systemu Linux.

Lubi merytorycznie, dynamicznie, w punkt. Specjalizuje się w:

 • zarządzaniu infrastrukturą sieciową LAN/WAN z uwzględnieniem bezpieczeństwa organizacji,
 • zastosowaniu w organizacjach systemów typu open source,
 • budowaniu świadomości użytkowników na rzecz bezpieczeństwa organizacji.
Poznaj naszą ofertę
Krzysztof Martuś

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. wirtualizacja całego środowiska IT organizacji z zastosowaniem
Microsoft Hyper-V,

2. migracja systemu backup do środowiska chmurowego wraz z planem DRC,

3. projekt i wdrożenie systemu przesyłu audio/video na potrzeby transmisji live.

„Największą frajdę w pracy mam wtedy, gdy z powodzeniem zrealizuję projekt, którego nikt wcześniej nie robił i o którym nie można niczego znaleźć w Internecie.”

„Lubię dobrą książkę, ciężką muzykę i niebanalny humor. Interesuje mnie historia, zarówno najstarsza jak i najnowsza. Gdy tylko mam trochę wolnego czasu, staram się uciekać w polskie góry, szwendając się samotnie po szlakach.”

Karolina Langer

Specjalista ds. ochrony danych

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Swoje doświadczenie zawodowe związane z ochroną danych osobowych zdobywała, pełniąc funkcję inspektora ochrony danych w spółkach prawa handlowego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku prawo w biznesie nowych technologii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na kierunku compliance na Uniwersytecie Wrocławskim. W wolnym czasie planuje podróże, które są jej największą pasją.

Specjalizuje się w:

 • dostosowywaniu monitoringu wizyjnego do przepisów o ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • projektowaniu klauzul informacyjnych (art. 13 i 14 RODO)
 • opiniowaniu umów powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO)
Poznaj naszą ofertę
Karolina Langer

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Kompleksowe wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie z sektora gospodarki odpadami

2. Opracowanie i wdrożenie regulaminu monitoringu wizyjnego dla centrum handlowego

3. Przeprowadzenie audytu RODO w placówkach oświatowych oraz poradniach psychologicznych

4. Tworzenie klauzul informacyjnych oraz umów powierzenia przetwarzania danych na potrzeby postępowań w trybie prawa zamówień publicznych

„Pasjonuję się ochroną danych osobowych, ponieważ jest to dziedzina prawa, która cały czas dynamicznie się rozwija i ma ogromny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Prywatnie uwielbiam podróże – zarówno w odległe zakątki świata, jak i te bliższe, po Polsce, a także długie spacery po lesie z moim czworonożnym przyjacielem.”

Maja Liberadzka

Specjalista ds. ochrony danych

Z wykształcenia adwokat. Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawa oraz podyplomowe z kierunku podatków. Od 2015 roku specjalizuje się w ochronie danych osobowych. Ukończyła kurs “Data Protection and Privacy Rights – Poland 2020” organizowany przez Council of Europe HELP.

Lubi skrupulatność i dbałość o szczegóły. Specjalizuje się w:

Poznaj naszą ofertę
Maja Liberadzka

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Doradztwo w uregulowaniu transferu danych do USA.

2. Uregulowanie przetwarzania danych osobowych na potrzeby webinarów.

3. Opiniowanie wniosków podmiotów publicznych o udostępnienie danych osobowych.

4. Doradztwo przy opracowywaniu polityki plików cookie.

5. Wsparcie w interpretowaniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

“Swoją pracę lubię za to, że ciągle uczę się w niej czegoś nowego. Nie jest ona monotonna, a rozwiązywanie problemów klientów stanowi codzienne ciekawe wyzwanie”.

“Jako prawnik z wyboru uwielbiam czytać książki, a zwłaszcza takie, które zawierają wątek prawniczy, np. autorstwa Grishama czy Mroza”.

Cezary Lutyński

Doradca ds. ochrony danych

Pierwsza linia kontaktu z ODO 24.

Magister studiów humanistycznych, absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, certyfikowany project manager zgodnie z metodyką PRINCE2®, AgileSHIFT®, Scrum Master Scrum Study, certyfikowany trener AgileSHIFT®. Po godzinach – doktorant Szkoły Głównej Handlowej.

Odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz prawidłowy przebieg działań operacyjnych. Specjalizuje się w:

 • planowaniu projektów, które mają na celu osiągnięcie zgodności z RODO,
 • zarządzaniu i rozwoju projektów biznesowych,
 • doradztwie w zakresie rozwiązań outsourcingowych dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.
Zapytaj o ofertę
Cezary Lutyński

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Przygotowanie planu wdrożenia RODO dla dużej grupy kapitałowej.

2. Zarządzanie projektem wdrożenia zgodności RODO.

“Z natury jestem dociekliwy, lubię dużo wiedzieć. Swoje zainteresowania naukowe koncentruję w obszarach związanych z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem projektami. Prowadzę prace badawcze dotyczące realizacji projektów z uwzględnieniem prywatności przetwarzanych danych”.

“Prywatnie, między asanami i nabijaniem kolejnych kilometrów na rowerze i nogach, staram się ocenić, czy lepsze są motocykle włoskie czy japońskie”.

Marcin Kuźniak

Doradca ds. ochrony danych

Jest odpowiedzialny za rozwój biznesu i client service. Łączy dział merytoryczny z klientem.

Absolwent marketingu na Uniwersytecie Łódzkim, ukończył studia podyplomowe na kierunku „Psychologia zachowań rynkowych” na Uniwersytecie Warszawskim. Jak twierdzi, marketing od czasu zakończenia studiów zmienił się bardzo, ale zachowania rynkowe – nie tak bardzo.

Odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz prawidłowy przebieg działań operacyjnych. Specjalizuje się w:

 • diagnozie potrzeb klientów biznesowych,
 • zarządzaniu i rozwoju projektów biznesowych,
 • oszczędzaniu czasu klientów,
 • doradztwie w zakresie rozwiązań outsourcingowych dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.
Zapytaj o ofertę
Marcin Kuźniak

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Analiza potrzeb w zakresie ochrony danych dużych podmiotów rynkowych.

2. Przygotowanie planu wdrożenia RODO dla dużej grupy kapitałowej.

3. Zarządzanie projektem wdrożenia zgodności RODO.

“Największą frajdę w pracy sprawia mi nawiązywanie współpracy z nowymi klientami (wiadomo: 😊), ale super są też badania satysfakcji naszych klientów”.

“Po godzinach możesz ze mną pogadać o wspinaczce sportowej i o długodystansowym bieganiu po górach. Naprawdę to lubię i podobno potrafię być przekonujący. Więc jeśli kiedyś znajdziesz się w środku nocy na górskim szlaku w butach biegowych z bidonem w ręku, a do mety będzie jeszcze 40 kilometrów, to nie mów, że nie ostrzegałem”.

Lidia Kaczmarska

Kierownik biura, specjalista CSR

Zajmuje się planowaniem, zarządzaniem i organizacją pracy biura. Wspiera Zarząd w bieżących działaniach oraz współpracuje ze wszystkimi działami w firmie.

Wprowadza balans do wnętrza ODO 24. Specjalizuje się w:

 • organizowaniu i kontrolowaniu procesów administracyjnych,
 • kontroli faktur zakupowych i sprzedażowych w systemie finansowo – magazynowym,
 • optymalizacji kosztów ponoszonych przez firmę,
 • organizacji działań CSR.
Zapraszam do kontaktu
Lidia Kaczmarska

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Rozliczanie czasu pracy oraz projektów sprzedażowych.

2. Obsługa e-sklepu i platformy e-learningowej.

3. Wsparcie procesów związanych z organizacją szkoleń oraz obsługą
Klientów Spółki.

4. Koordynacja akcji charytatywnych ODO 24.

„Prywatnie interesuję się projektowaniem wnętrz oraz krajobrazu. Angażuję się w organizację zbiórek charytatywnych i lokalnych działań ekologicznych. Koordynuję udział w akcji Szlachetna Paczka, którą Zespół ODO 24 wspiera od wielu lat.”

„Każdy z nas chce oddychać czystym powietrzem, żyć w otoczeniu zieleni i drzew, nie tylko dlatego, że jest przyjemnie. Głównie dlatego, że jest po prostu zdrowo. Pamiętajmy, że stan naszego otoczenia zależy przede wszystkim od postawy nas samych. Dlatego podpisuję się pod mottem ekologów: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Dominik Kantorowicz

Koordynator ds. szkoleń, front-end developer

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku “Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia” oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku “Trener umiejętności poznawczych”.

Specjalizuje się w:

 • analizie danych,
 • zarządzaniu szkoleniami,
 • tworzeniu interfejsów użytkownika, które sprzyjają interakcji z treścią.
Poznaj nasze szkolenia
Dominik Kantorowicz

Przykłady zrealizowanych projektów:

1. Rozwój strony internetowej ODO 24.

2. Koordynacja szkoleń otwartych.

3. Prowadzenie wykładów oraz warsztatów w nurcie evidence based psychology.

“Lubię gdy mój kod działa, a jeszcze większą frajdę mam, gdy wiem, dlaczego 😊. Prywatnie – nerd. Fan Dungeons & Dragons”.

“Coś nie działa na stronie? Daj mi znać!”.

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>