Wiedza


Dane osobowe

ODPOWIEDŹ FORMALNA

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

ODPOWIEDŹ PRAKTYCZNA

Mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby, poczynając od adresu IP komputera, z którego ta osoba korzysta, a na wizytówce kończąc. Dane osobowe to nie tylko informacje, które można znaleźć w dowodzie osobistym czy paszporcie, lecz także odciski palców, kod genetyczny czy wzór siatkówki oka. Wśród najmniej strzeżonych i najczęściej wykorzystywanych danych osobowych jest numer telefonu, adres e-mail oraz login w portalach społecznościowych. Wystarczy raz ujawnić swoje dane osobowe w sieci, a po wprowadzeniu ich do wyszukiwarki może się okazać, że są już w kilku miejscach.

WIĘCEJ: 


"Nie potrzebujemy
żadnych narzędzi do RODO"

Jesteś tego pewien?