Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

Lista wytycznych EROD

*

W1. Wytyczne 5/2020 w sprawie zgody na mocy RODO

W2. Wytyczne dotyczące przejrzystości na mocy RODO (WP 260)

W3. Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania (WP 251)

W4. Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych na mocy RODO (WP 250)

W5. Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych na mocy RODO (WP 242)

W6. Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodowaćwysokie ryzyko” (WP 248)

W7. Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące inspektorów ochrony danych (IOD) (WP 243)

W8. Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego (WP 244)

W9. Stanowisko Grupy Roboczej Art. 29 ds. ochrony danych w sprawie wyjątków od obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania zgodnie z artykułem 30 ust. 5 RODO

W10. Dokument Roboczy Dotyczący Wiążących Reguł Korporacyjnych dla Administratorów (WP 256)

W11. Dokument Roboczy Dotyczący Wiążących Reguł Korporacyjnych dla Podmiotów Przetwarzających (WP 257)

W12. Wytyczne w sprawie stosowania i ustalania administracyjnych kar pieniężnych (WP 253)

W13. Wytyczne nr 1/2018 dotyczące certyfikacji oraz identyfikacji kryteriów certyfikacji zgodnie z rt. 42 i 43 rozporządzenia 2016/679

W14. Wytyczne nr 2/2018 w sprawie wyjątków ustanowionych w artykule 49 rozporządzenia 2016/679

W15. Wytyczne 7/2020 w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO

W16. Wytyczne 2/2020 w sprawie stosowania art. 46 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b) RODO

W17. Wytyczne 5/2019 w sprawie kryteriów prawa do bycia zapomnianym w sprawach dotyczących wyszukiwarek na mocy RODO

W18. Wytyczne 4/2019 w sprawie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych zgodnie z art. 25 RODO

W19. Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych za pomocą urządzeń wideo

W20. Wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

W21. Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania  podmiotów monitorujących zgodnie z RODO

W22. Wytyczne 4/2018 w sprawie akredytacji podmiotów certyfikujących na podstawie artykułu 43 RODO

W23. Wytyczne 3/2018 w sprawie zakresu terytorialnego RODO (artykuł 3)

*

Treść wytycznych dostępna jest na stronach https://archiwum.uodo.gov.pl/398 i https://uodo.gov.pl/55 (na dole strony: Wytyczne EROD…)

„Sami możemy rozwiązać wątpliwości związane z RODO”

Jesteś tego pewien?

Zamów
wsparcie