Lista wytycznych EROD

*

W1. Wytyczne 5/2020 w sprawie zgody na mocy RODO

W2. Wytyczne dotyczące przejrzystości na mocy RODO (WP 260)

W3. Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania (WP 251)

W4. Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych na mocy RODO (WP 250)

W5. Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych na mocy RODO (WP 242)

W6. Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodowaćwysokie ryzyko” (WP 248)

W7. Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące inspektorów ochrony danych (IOD) (WP 243)

W8. Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego (WP 244)

W9. Stanowisko Grupy Roboczej Art. 29 ds. ochrony danych w sprawie wyjątków od obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania zgodnie z artykułem 30 ust. 5 RODO

W10. Dokument Roboczy Dotyczący Wiążących Reguł Korporacyjnych dla Administratorów (WP 256)

W11. Dokument Roboczy Dotyczący Wiążących Reguł Korporacyjnych dla Podmiotów Przetwarzających (WP 257)

W12. Wytyczne w sprawie stosowania i ustalania administracyjnych kar pieniężnych (WP 253)

W13. Wytyczne nr 1/2018 dotyczące certyfikacji oraz identyfikacji kryteriów certyfikacji zgodnie z rt. 42 i 43 rozporządzenia 2016/679

W14. Wytyczne nr 2/2018 w sprawie wyjątków ustanowionych w artykule 49 rozporządzenia 2016/679

W15. Wytyczne 7/2020 w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO

W16. Wytyczne 2/2020 w sprawie stosowania art. 46 ust. 2 lit. a) i art. 46 ust. 3 lit. b) RODO

W17. Wytyczne 5/2019 w sprawie kryteriów prawa do bycia zapomnianym w sprawach dotyczących wyszukiwarek na mocy RODO

W18. Wytyczne 4/2019 w sprawie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych zgodnie z art. 25 RODO

W19. Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych za pomocą urządzeń wideo

W20. Wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

W21. Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania  podmiotów monitorujących zgodnie z RODO

W22. Wytyczne 4/2018 w sprawie akredytacji podmiotów certyfikujących na podstawie artykułu 43 RODO

W23. Wytyczne 3/2018 w sprawie zakresu terytorialnego RODO (artykuł 3)

*

Treść wytycznych dostępna na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/398

"W małej firmie inwestowanie w bezpieczeństwo to strata pieniędzy”

Jesteś tego pewien?

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".