Formularz rejestracji

Audyt zgodności RODO, analiza ryzyka i DPIA
dwudniowe warsztaty dla ADO i IOD

1 Wydarzenie

2 Uczestnicy

3 Dane do faktury

4 Zgłoszenie

* Wybierz miejsce i datę warsztatów (w cenie 1 650 zł netto).
Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzymuje 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych oferujemy 25%< upustu na drugie i każde kolejne!

Gdańsk
Katowice
Poznań
Warszawa