Promocja na szkolenia otwarte   Więcej        

Blog ODO 24

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – zarys problemu, wyzwania i zagrożenia

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii na przestrzeni lat pojęcie cyberprzestrzeni znacznie się zmieniało. Obecnie to przede wszystkim wirtualna przestrzeń, w której połączone siecią komputery i inne media cyfrowe (telefony, tablety, radio, telewizja) komunikują się między sobą.

Damian Gąska
26 listopada 2015
Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych przebiegają obecnie dwutorowo – na szczeblu krajowym oraz unijnym. Zwłaszcza te ostatnie śledzone są z dużym zainteresowaniem.

Adw. Anna Dmochowska
12 listopada 2015
Realizacja Wytycznych IT KNF a ochrona danych osobowych

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując nadzór na rynkiem finansowym zgodnie z art. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, ze zm.) oraz mając na uwadze dobro jego uczestników, wydała 16 grudnia 2014 r. wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego dla podmiotów z obszaru powszechnych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw funduszy inwestycyjnych, infrastruktury rynku kapitałowego oraz firm inwestycyjnych

Maciej Jurczyk
03 listopada 2015
Jak skutecznie chronić dane osobowe pracowników?

Zgodnie z Rekomendacją Rady Europy, dotyczącą danych osobowych pracowników oraz osób ubiegających się o zatrudnienie, pracodawcy powinni zdecydowanie unikać nieuzasadnionej ingerencji w prawo do prywatności swoich pracowników i kandydatów do pracy, a także odpowiednio chronić wszelkie dane, jakie pozyskali w związku z prowadzonymi procesami rekrutacji czy świadczeniem stosunku pracy. Co to oznacza w praktyce? Poniżej najważniejsze zalecenia w 10 punktach.

Tomasz Ochocki
29 października 2015
Dlaczego szkolenia są ważne?

Coraz więcej firm i instytucji zdaje sobie sprawę z tego, jak istotna jest właściwa ochrona przetwarzanych danych. To już nie tylko konieczność podporządkowania się obowiązującym przepisom prawa, ale realna troska o bezpieczeństwo informacji. Wraz ze stopniową zmianą świadomości kadry kierowniczej firm i instytucji, zwiększa się zapotrzebowanie na rzetelną edukację w tej dziedzinie. Kadry zarządzające, administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI), a także sami pracownicy oczekują konkretnych informacji na temat tego, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe.

Maciej Kaczmarski
23 października 2015
ODO 24 Inwestorem Społecznym Szlachetnej Paczki!

ODO 24 Sp. z o.o. została pierwszym w województwie mazowieckim Inwestorem Społecznym Szlachetnej Paczki. Ze względu na lokalizację naszej siedziby zdecydowaliśmy się na rejon Warszawa-Grochów.

Maciej Kaczmarski
30 września 2015
Różnice w przepisach w Polsce i Anglii

Poniższe opracowanie stanowi porównanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Polsce i w Wielkiej Brytanii, które stanowią implementację Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. Zestawienie ma na celu wskazanie najważniejszych różnic pomiędzy aktem prawnym obowiązującym w Polsce (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) a aktem prawny obowiązującym w Wielkiej Brytanii (Data Protection Act 1998). Artykuł kierujemy m.in. do osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić własny biznes w Wielkiej Brytanii lub Polsce w związku z czym są lub będą zobowiązane przestrzegać brytyjskiego lub polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Adw. Anna Dmochowska
27 września 2015
Przed raportem z badania

Od kilku dni intensywnie pracujemy nad analizą naszego badania świadomości tematu ochrony danych osobowych. Dużo pracy i szczegółowych analiz jeszcze przed nami, ale już dziś postanowiliśmy podzielić się pierwszymi wnioskami, jakie wynikają z odpowiedzi na pytanie konkursowe o ocenę styczniowej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Co warto podkreślić, wielu respondentów jest zadowolonych, że nowelizacja niejako zmusiła przedsiębiorców do zainteresowania się tematyką ochrony danych osobowych i poważnego potraktowania przetwarzanych danych w swoich firmach. Zdaniem niektórych, część przedsiębiorców przy okazji nowelizacji, pierwszy raz miała okazję w ogóle usłyszeć, że ochrona danych jest ich prawnym obowiązkiem.

Maciej Kaczmarski
02 września 2015
Eurobarometr - ochrona danych

68 procent Polaków i 69 procent ogółu obywateli Unii Europejskiej obawia się wykorzystywania ich danych przez firmy i instytucje do innych celów niż zostały zebrane – wynika z Eurobarometru, europejskiego badania dotyczącego ochrony danych osobowych, zrealizowanego przez Komisję Europejską. Jednocześnie 65 procent Polaków i aż 71% ogółu obywateli UE jest zdania, że współcześnie podawanie danych odgrywa coraz większą rolę. Z opublikowanego raportu wynika ponadto, że Polacy, podobnie z resztą jak obywatele pozostałych europejskich krajów, chcieliby by ich dane były tak samo chronione, niezależnie od tego, w jakim kraju mieszkają i z jakiego kraju pochodzi firma czy instytucja, która te dane przetwarza (89% – UE, 88% – Polska).

Maciej Kaczmarski
20 sierpnia 2015
Prowadzenie rejestru zbiorów - nowy obowiązek ABI

W związku z ostatnią (styczeń 2015) nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych, od 26 maja br. podmioty (administratorzy danych osobowych), które zdecydowały się na powołanie i zgłoszenie do rejestru GIODO swoich ABI, mają obowiązek prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych. W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z prowadzeniem i udostępnianiem tego rejestru.

Konrad Gałaj-Emiliańczyk
05 sierpnia 2015