Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych - poradnik dla obywateli Ukrainy

Pobyt osób, które przyjechały z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. jest legalny. Okres legalnego pobytu jest różny, zależnie od podstawy wjazdu do kraju: przy przekroczeniu granicy na podstawie dokumentu innego, niż paszport biometryczny legalny pobyt trwa 15 dni, przy przekroczeniu granicy na podstawie paszportu biometrycznego legalny pobyt trwa 90 dni. Trwają prace nad regulacjami, które ułatwią zarówno legalizację pobytu na dłuższy okres, jak i procedury podjęcia pracy przez obywateli Ukrainy. Wielu obywateli Ukrainy z całą pewnością pozostanie w Polsce na dłużej, będą korzystali z usług bankowych, polskich numerów komórkowych czy portali aukcyjnych, dlatego też krótko opisaliśmy, jakie sytuacje powinny wzbudzić czujność i wymagają podjęcia niezwłocznych działań.
UA Безпека персональних даних - посібник для громадян України
RU Безопасность персональных данных – руководство для иммигрантов

1 W Polsce w bardzo wyjątkowych przypadkach (np. w banku czy firmie pożyczkowej) konieczne jest wyrażenie zgody na zrobienie skanu lub kopii dokumentu (dowodu/paszportu). Należy zachować czujność, gdy ktoś chce taki skan/kopię zrobić. Nie należy godzić się na wykonanie skanu lub ksera przy zawieraniu codziennych umów, na przykład przy wypożyczeniu samochodu.

2 W Polsce nie ma praktyki wysyłania skanów dokumentów (dowodu/paszportu) przez Internet w celu załatwienia jakichkolwiek spraw. Jeśli pojawi się taka konieczność, należy najpierw zweryfikować wiarygodność strony i osoby, która ich żąda.

3 Nigdy nie należy podawać swoich danych telefonicznie osobie, która dzwoni i o nie prosi, nawet jeśli osoba ta wskazuje, że dzwoni z banku czy z policji.

4 Nie należy nikomu powierzać swoich dokumentów, na przykład w celu załatwienia formalności w urzędzie czy założenia konta w banku. Polacy chcą pomóc jak tylko potrafią, niektórzy proponują pomoc właśnie w taki sposób, jednak przekazanie niewłaściwej osobie dokumentów może wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami, szczególnie finansowymi. Zalecamy wspólne udanie się do banku czy urzędu.

5 Niezwłocznego zgłoszenia wymaga utrata dokumentów, przede wszystkim – do ambasady lub konsulatu, ale również na policję (numer telefonu 997) i jeśli mamy konto bankowe – również w banku. Niezwłocznie po zgubieniu dokumentów należy zablokować kartę płatniczą.

6 W przypadku kliknięcia w otrzymany SMS-em lub e-mailem link, który przekierowywał na stronę banku, gdzie podaliśmy dane pozwalające na zalogowanie się do konta, niezwłocznie należy skontaktować się z bankiem. Częste są na przykład wiadomości o konieczności dopłaty drobnej kwoty za przesyłkę kurierską.

7 Należy zachować ostrożność przy zakupach internetowych – nie należy klikać w linki wysyłane przez sprzedawców poza portalem aukcyjnym i przekierowujące do kont bankowych. Najlepiej korzystać z dużych stron aukcyjnych np. Allegro, OLX, które przekierowują nas do płatności lub wybierać opcję płatności przy odbiorze. Należy korzystać ze sprawdzonych sklepów internetowych, warto też przeczytać opinie o sklepie.

8 Ostrożność należy zachować również przy sprzedaży internetowej. W Polsce istnieje duży problem z tym, że potencjalni kupujący kontaktują się ze sprzedawcą np. przez SMS lub WhatsApp, pomijając portal aukcyjny i proponują wysłanie kuriera po odbiór rzeczy, „aby ułatwić procedurę”. Nigdy nie należy korzystać z takich propozycji. Nie należy nigdzie w takiej sytuacji podawać swoich danych, szczególnie danych pozwalających na zalogowanie się do konta lub danych z karty płatniczej.

W razie wątpliwości co do jakichkolwiek działań podejmowanych w Polsce, w szczególności,  gdy po podpisaniu umowy mamy podejrzenie oszustwa, należy pamiętać, że w Polsce wielu prawników oferuje bezpłatną pomoc prawną dla osób, które przybyły z Ukrainy. Kontakt do takich osób można uzyskać zarówno w ambasadzie czy konsulacie, jak i w organizacjach zajmujących się udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy. Ukraińska ambasada i konsulaty wskazane są na stronie: https://poland.mfa.gov.ua/pl/embassy, telefon do ambasady: 226293446, 226224797, konsulat w Krakowie: 124296066, konsulat w Gdańsku: 583460690, konsulat w Lublinie: 815318889, 815318801.

Na stronie internetowej: https://pomagamukrainie.gov.pl/ znajduje się m. in. zakładka „Pomoc prawna”, ale również informacje o innych podmiotach, które na wiele różnych sposobów udzielają pomocy. Okręgowa Izba Radców w Warszawie uruchomiła działającą od poniedziałku do piątku (w godzinach 13:00-17:00) infolinię: 887830950 https://www.oirpwarszawa.pl/telefoniczna-pomoc-prawna-pro-bono-dla-uchodzcow-z-ukrainy-izba-warszawska-uruchamia-specjalna-linie/. Pomoc można uzyskać na przykład w Ukraińskim Domu w Warszawie - https://ukrainskidom.pl/

UA Безпека персональних даних - посібник для громадян України
RU Безопасность персональных данных – руководство для иммигрантов

Czytaj także:

Najczęstsze błędy przy zawieraniu umów powierzenia

Szkolenie RODO od podstaw

Szkolenie dla osób, które zaczynają swoją „przygodę” z RODO i z funkcją inspektora ochrony danych.

Zobacz więcej
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".

Czy umowy powierzenia zawieramy raz w roku czy musimy auaktualniać?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

R.pr. Katarzyna Szczypińska