Więcej kontroli! GIODO łączy siły z PIP GIODO + PIP = wspólne kontrole

14 grudnia 2012 r. dwie instytucje: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Państwowa Inspekcja Pracy podpisały porozumienie w sprawie przeprowadzania wspólnych kontroli.

Teoretycznie jedna kontrola zamiast dwóch brzmi jak udogodnienie dla pracodawcy. Kontrola będzie trwała krócej i szybciej będziemy mieli problem z głowy. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach a liczby mówią same za siebie. PIP rocznie przeprowadza ok. 90.000 kontroli, a GIODO ok. 200. Połączone siły to znaczniej więcej kontroli w naszych organizacjach.

Przyczyną porozumienia była zapewne chęć wzmocnienia kontroli GIODO. Biuro to nie ma wystarczających środków, ani zasobów ludzkich by skutecznie przeprowadzać kontrolę na terenie całego kraju, więc naturalnie chce skorzystać z zaplecza PIP. Od 2012 roku Biuro GIODO ma co prawda prawo otwierania oddziałów zamiejscowych. Jednak czy znajdą się na to środki w budżecie?

Dla nas jako organizacji zwiększona liczba potencjalnych kontroli oznacza, że nie możemy już odetchnąć z ulgą po przeprowadzonej kontroli GIODO, bo może się okazać, że wezwie on kontrolę PIP. Ponadto inspektorzy GIODO mogą teraz korzystać z wielu wiarygodnych informacji przekazanych przez PIP, które zostaną zgromadzone w trakcie ich kontroli.

Najważniejsza konkluzja dla ABI-ch? Należy zachować większą niż kiedykolwiek wcześniej czujność. Jeśli będziemy mieli kontrolę z PIP, a nie mamy zorganizowanej ochrony danych osobowych w naszej organizacji to na 100% możemy spodziewać się również kontroli GIODO.

Treść porozumienia PIP i GIODO można znaleźć tutaj: http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/3819/j/pl/

-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze


Emilia
13 stycznia 2013

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu