Zapraszamy na cykl bezpłatnych webinarów: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo IT, analiza ryzyka   Więcej

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych jeszcze w tym roku

22 czerwca bieżącego roku odbyło się w Senacie posiedzenie seminaryjne: „Unijna reforma prawa ochrony danych osobowych – wyzwania dla Polski” dotyczące wejścia w życie nowych unijnych regulacji. Jak zapowiedział na nim Witold Kołodziejski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji do końca roku ma zostać przygotowany dokument „kierunkowy” dla nowej ustawy o ochronie danych osobowych.


Nowe przepisy kładą duży nacisk na kwestię ich właściwego wdrożenia w funkcjonowanie organizacji i w procesy przetwarzanych przez nią danych. M.in. wprowadzają kluczową zasadę rozliczalności. Administrator danych osobowych będzie rozliczany z stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i wdrożenia ich w swojej organizacji, a nie ze stosowania nieprzydanych procedur takich jak np. zmiany haseł do systemu informatycznego co 30 dni.


W posiedzeniu uczestniczył Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, która przyznała, że mamy do czynienia z rewolucją w obszarze przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Jej zdaniem reforma ma przede wszystkim za zadanie nadążyć za wszechobecną cyfryzacją i nowymi technologiami. Witold Kołodziejski –  Sekretarz Stanu w Ministerstwie dodał, że nowe przepisy mają także umożliwić wybudowanie zaufania do środowiska cyfrowego.


Prof. dr hab. Paweł Fajgielski wskazał, że celem reformy przepisów ochrony danych osobowych miało być również ujednolicenie prawa we wszystkich państwach członkowskich. Nie możemy jednak mówić o pełnym ujednoliceniu ze względu na to, że niektóre kwestie pozostawione zostały do doprecyzowania przez krajowego ustawodawcę . Przykładowo państwa członkowskie mają możliwość uregulowania we własnym zakresie: dalej idących warunków przetwarzania danych genetycznych, biometrycznych danych dotyczących zdrowia; będą mogły dookreślić dodatkowe sytuacje, w których powołanie inspektora ochrony danych będzie obowiązkowe, ustanowić niższą granicę wiekową dziecka dla korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego; określić kwalifikacje i zasady funkcjonowania organu nadzorczego itd.


Spotkanie odbyło się pod patronatem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych.


Więcej informacji o przebiegu posiedzenia można znaleźć TUTAJ.

-
4.58/5 (48) 1
-
Udostępnij na: -

Najpopularniejsze

Najnowsze


Adw. Anna Dmochowska
30 czerwca 2016

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się