Opis aplikacji WeMoral

W skrócie

  • WeMoral oferuje wyjątkowo proste, nieskomplikowane i intuicyjne oraz łatwe w użytkowaniu narzędzie do zgłaszania naruszeń. Firma oferuje jednodniowe wdrożenie usługi.
  • Zgłoszenie poprzedzone podstawową informacją dla sygnalisty jest domyślnie anonimowe, ale istnieje możliwość dodania pola na imię i nazwisko, które zostaje w systemie oznaczone jako dane osobowe.
  • Panel sygnalisty daje zgłaszającemu możliwość wyboru kategorii naruszenia i innych szczegółów z nim związanych. Załączniki są skanowane w poszukiwaniu wirusów, ponadto sprawdza się, czy rzeczywisty rodzaj pliku jest zgodny z rozszerzeniem w jego nazwie.

Opis aplikacji

Logo WeMoral

Opis aplikacji

Aplikacja WeMoral jest dziełem spółki o tej samej nazwie z siedzibą w Łodzi. Według jej autorów, to kompleksowe, bezpieczne i łatwe rozwiązanie do zgłaszania nieprawidłowości. Bądź zgodny z przepisami i stwórz przejrzyste oraz bezpieczne środowisko pracy w swojej firmie – zachęca firma na swojej stronie. WeMoral to usługa w chmurze (SaaS), która gwarantuje bezproblemowe wdrożenie i pełną zgodność z przepisami Unii Europejskiej. Firma zapewnia kompleksowe i w 100% bezpieczne rozwiązanie, które jest gotowe do użycia od pierwszego dnia i oferuje klarowny oraz prosty cennik usługi.

Według firmy, główne cechy aplikacji to: zgodność z przepisami, szyfrowana komunikacja dwukierunkowa, łatwy w obsłudze panel zarządzania zgłoszeniami, w pełni konfigurowalna strona zgłoszenia, obsługa 25 języków oraz ochrona antywirusowa. Aplikacja ma prosty, stonowany projekt graficzny, z dominacją tekstu.

Panel sygnalisty

Zgłoszenie naruszenia przez sygnalistę odbywa się poprzez dedykowany dla danej firmy link, który odsyła na odpowiednią, spersonalizowaną dla firmy stronę z podstawowymi informacjami: kim jest sygnalista, że procedura zgłoszenia zapewnia sygnaliście bezpieczeństwo poprzez odpowiednie szyfrowanie. Zgłoszenie jest anonimowe, sygnalista nie musi podawać swoich danych, a mimo to będzie możliwa dalsza komunikacja. Do wyboru sygnalista ma określone kategorie naruszeń, może wybrać, jaka jest jego relacja z firmą, skąd wie o zdarzeniu, gdzie miało ono miejsce oraz może opisać zdarzenie i dodać załączniki (bez wskazania dostępnych rozszerzeń).

Po wysłaniu zgłoszenia pojawia się komunikat:

Anonimowe zgłoszenie zostało zapisane i zostanie przeanalizowane. Zapisz link i hasło dostępu. Możesz wrócić na tą stronę później i przeczytać odpowiedzi na twoje zgłoszenie. Hasło widoczne jest tylko raz. Jeśli utracisz hasło lub link, nie będzie możliwości śledzenia odpowiedzi.

Link odsyła na stronę do zalogowania się na dane zgłoszenie, z poziomu, którego można się dowiedzieć, czy już jest odpowiedź ze strony firmy i wysyłać dalsze wiadomości. Panel sygnalisty ma jasne i przejrzyste okna do wypełnienia, zrozumiałe polecenia oraz zakres tematyczny wskazanych pól.

Panel administratora

Jednocześnie administrator otrzymuje mailowe powiadomienie o nowym zgłoszeniu, które po wpisaniu dodatkowego hasła (innego niż hasło do logowania na panel) przekierowuje go od razu na to zgłoszenie, dzięki czemu można je rozpatrzeć i przesłać sygnaliście natychmiastową odpowiedź oraz prowadzić z tego poziomu dalsze działania następcze.

Panel administratora (dashboard) ma proste, czytelne menu z podziałem na zgłoszenia (przypisane do administratora, nowe, rozpatrywane, zamknięte), graficzne podsumowanie (tygodniowe, miesięczne i roczne) oraz ustawienia formularza zgłoszenia, użytkowników, dotyczące abonamentu oraz profil osobisty administratora.

W ustawieniach formularza jest lista wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru dla kategorii naruszeń i pozostałych elementów opisu widocznych potem na panelu sygnalisty, z możliwym i łatwym ustawianiem elementów w żądanej kolejności.

Na poziomie użytkowników można w łatwy sposób przydzielać uprawnienia administratora, zarządzania sprawami, użytkownikami i abonamentem, przeglądania spraw, danych osobowych oraz podsumowania, a także edycji formularza.

Można również bardzo łatwo dokonywać odpowiedniego ustawienia powiadomień mailowych. z poziomu każdego zgłoszenia można również obejrzeć historię zmian (rejestr zdarzeń), co jest niezmiernie ważne w tego rodzaju aplikacji.

Zanim wdrożysz aplikację dla sygnalistów zaktualizuj swoje procedury bezpieczeństwa. Tego wymaga prawo.

Więcej

Katarzyna Szczypińska
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".