Opis aplikacji Linia Etyki

W skrócie

  • Linia Etyki to atrakcyjna graficznie, przyjazna aplikacja dla sygnalistów, zawierająca wymagane funkcjonalności oraz odpowiedni poziom zabezpieczeń anonimowości, ale możliwa jest także opcja podania danych osobowych.
  • Aplikacja umożliwia łączenie zgłoszeń, jeżeli dotyczą one jednej sprawy.
  • W pakiecie rozszerzonym pracownicy LE (w tym psychologowie i prawnicy) prowadzą w imieniu danej firmy dialog z sygnalistą, obsługują dedykowaną dla danej firmy infolinię dla sygnalistów, przeprowadzają wstępną analizę zgłoszeń oraz zapewniają bezstronne doradztwo w poszczególnych sprawach.

Opis aplikacji

Logo Linia Etyki

Opis aplikacji

Aplikacja Linia Etyki jest oferowana przez firmę o tej samej nazwie, z siedzibą w Warszawie, która reklamuje się jako pierwsza firma w Polsce oferująca kanały sygnalizowania. Linia Etyki to również nazwa dedykowanej dla danej firmy platformy internetowej dostępnej 24h/7, w 7 wersjach językowych, która zapewnia anonimowy kontakt z sygnalistą, szyfrowaną komunikację, przydzielanie uprawnień do odbioru zgłoszenia, tworzenie grup odbiorców zgłoszeń, zarządzanie dostępem do zgłoszeń, automatyczne notyfikacje o nowych zgłoszeniach, załączanie dokumentów, sortowanie i filtrowanie zgłoszeń, a także statystyki i raporty okresowe. Umożliwia także łączenie zgłoszeń, jeżeli dotyczą one jednej sprawy oraz oferuje wstępny filtr zgłoszeń niezasadnych.

Dane są chronione przy wykorzystaniu mechanizmów zaszyfrowania synchronicznego, cybermonitoringu i okresowych testów penetracyjnych. Monitoring i aktualizacje są zgodne z wytycznymi TOP 10 OWASP w zakresie bezpiecznego kodowania. Firma posiada certyfikaty SSL. Certyfikowany hosting na terenie Polski: ISO 9001: 2015, ISO 27000:2013.

Panel sygnalisty

Estetyczny formularz zgłoszenia naruszenia, dedykowany dla danej firmy obecnie jest dostępny w 7 wersjach językowych, zgodnie z aktualnymi potrzebami klientów firmy, ale możliwe jest udostępnienie większej liczby wersji. Trzeba podać nazwę firmy, adres, oddział, w którym doszło do zdarzenia. Następuje weryfikacja przez captcha. Na tej stronie można również sprawdzić status zgłoszenia. Żeby opisać naruszenie, należy kliknąć „Dalej”.

Następnie trzeba podać opis zdarzenia. Są pytania pomocnicze: co się zdarzyło, jakie skutki naruszenie spowodowało lub może spowodować, gdzie, podać szczegóły firmy, kiedy, czy naruszenie nadal trwa, w jaki sposób, za pomocą czego, dlaczego, kto to zrobił, kto uczestniczył w zdarzeniu, kto jest sprawcą, kto był świadkiem, kto został pokrzywdzony.

W dalszej kolejności należy podać sposób kontaktu, z możliwością zachowania anonimowości (dane kontaktowe jako pola nieobowiązkowe). Można też dodać załączniki, poinformować o zgłoszeniu wskazane przez administratora grupy (np. Komisja Etyki, Compliance) oraz wykluczyć konkretnych odbiorców. z tego poziomu sygnalista może też wykluczyć określonych odbiorców zgłoszenia.

Po wysłaniu zgłoszenia pojawia się następujący komunikat z numerem zgłoszenia oraz PIN-em, dzięki którym można sprawdzić status zgłoszenia i komunikować się w zgłoszonej sprawie. Można też pobrać potwierdzenie (pdf), lecz bez konieczności podania PIN-u.

Panel administratora

Po wysłaniu zgłoszenia operator (odbiorca zgłoszenia) otrzymuje powiadomienie mailowe o nowym przypadku naruszenia. Na zgłoszeniu można zanonimizować dowolny fragment opisu, zaznaczając fragment tekstu i klikając ikonę "Anonimizuj”, dodać grupy odbiorców, np. Komisja Etyki, Compliance, prowadzić komunikację z sygnalistą, nadać priorytet i status zgłoszeniu, zaznaczyć kategorię naruszenia. Można też wpisać zgłoszenie zewnętrzne (poprzez infolinię, e-mail) i nadać mu PIN, służący w dalszej komunikacji oraz uwierzytelnić treść takiego zgłoszenia poprzez potwierdzenie sygnalisty.

Pulpit (dashboard) zawiera przydatne statystyki oraz log aktywności. W menu są podstawowe wymagane funkcje: zgłoszenia, raporty, log aktywności oraz użytkowników. Na poziomie użytkowników można nadać określone uprawnienia administratora, analityka (odbiorcy zgłoszenia), konsultanta oraz członka grupy.

Lista (rejestr) zgłoszeń umożliwia sortowanie i filtrowanie według różnych parametrów. Na panelu administratora możliwe jest przydzielanie uprawnień dotyczących danego zgłoszenia, np. dołączenie konsultantów, którzy przy zachowaniu anonimowości sygnalisty (jeśli taką opcję wybrał) będą uczestniczyć w tzw. działaniach następczych.

Można przejrzeć i pobrać raporty okresowe.

Log aktywności to kolejna ważna i niezbędna funkcjonalność aplikacji dla sygnalistów.

Zanim wdrożysz aplikację dla sygnalistów zaktualizuj swoje procedury bezpieczeństwa. Tego wymaga prawo.

Więcej

Katarzyna Szczypińska