Opis aplikacji CS-Sygnalista

W skrócie

  • CS-Sygnalista to aplikacja stanowiąca moduł większego programu CasuSoft, służącego do obsługi kancelarii oraz działów prawnych. Aplikacja zarządzana przez kancelarię prawną może obsługiwać wiele firm w zakresie zgłaszania naruszeń przez sygnalistów.
  • Bardzo rozbudowany formularz zgłoszeń, uwzględniający różne warianty preferowane przez firmy oraz wymagający tworzenia wielu odrębnych kanałów zgłoszeń i nadawania wielu uprawnień, mówiąc językiem aplikacji – tworzenia obiektów i procesów.
  • Po zaznajomieniu się z instrukcją działania i ze specyficznym słownictwem obsługa aplikacji nie stwarza problemów.

Opis aplikacji

Logo CS-Sygnalista

Opis aplikacji

CS-Sygnalista to aplikacja dla sygnalistów oferowana przez firmę Info Baza Solution z Wrześni i stanowiąca moduł systemu oprogramowania CasuSoft  do obsługi kancelarii i działów prawnych. Jako zalety aplikacji firma wymienia zarządzanie słownikami, obiektami/procesami, które podlegają monitorowaniu incydentów, generowanie spersonalizowanych widgetów do zgłaszania incydentów, matrycę uprawnień do danych oraz załączników, obsługę incydentów wraz z komunikacją z sygnalistą oraz historię incydentów oraz nadawania statusu.

W aplikacji w wersji webowej opiekun incydentu ma dostęp do danych osobowych (o ile zostały podane) oraz adresów IP i urządzenia mobilnego (jeśli zgłoszenie pochodzi z aplikacji mobilnej). Może również modyfikować dane osobowe, zanim przekaże incydent do obsługi (o ile incydent był zgłoszony personalnie). Odpowiedzialny za obsługę incydentu ma dostęp tylko do treści incydentu, dane osobowe oraz adres IP i dane urządzenia są zamaskowane. Zgłaszający w strefie “Moje incydenty” oraz “Status incydentu” ma podgląd do swoich danych oraz w historii obsługi zgłoszenia.

Panel sygnalisty

Link dla sygnalisty generuje administrator podczas redagowania spersonalizowanego dla firmy formularza zgłoszeń. Administrator decyduje o zawartości formularza, m.in. czy zgłoszenie będzie anonimowe. Przykładowe zgłoszenie zawiera tylko treść i jest właśnie anonimowe, z możliwością dołączenia załącznika, w trzech wersjach językowych. Przed wysłaniem zgłoszenia trzeba wykonać jeszcze proste działanie matematyczne. Za pośrednictwem powyższego linku można też sprawdzić status zgłoszenia.

Sprawdzając status zgłoszenia można też obejrzeć historię oraz dodać odpowiedź.

Panel administratora

Logowanie do aplikacji.

Menu po lewej stronie zawiera panel główny, procesy/ obiekty, zgłoszenia, słowniki, pracowników i administrację. W panelu głównym po logowaniu do aplikacji wyświetlają się statystyki ogólne dotyczące zgłoszeń. Kolorowe kafelki nie są klikalne, jedynie informują o liczbie poszczególnych parametrów.

Administrator ma możliwość edycji zgłoszenia i prowadzenia komunikacji z sygnalistą za pośrednictwem poniższego okna.

W zakładce Obiekty/Procesy administrator ma możliwość skonfigurowania formularza zgłoszenia naruszenia zgodnie z preferencjami firmy.

Lista zgłoszeń naruszeń zawiera standardowe parametry umożliwiające sprawne zarządzanie zgłoszeniem, z możliwością filtrowania danych. Kolorowe kafelki ułatwiłyby poruszanie się w aplikacji, gdyby były klikalne.

W zakładce Administracja istnieje możliwość personalizacji wyglądu aplikacji, dodania logo firmy i spersonalizowania ekranu logowania.

W poniższej zakładce można dodać nowego pracownika, określić sposób logowania (dwuetapowe) oraz nadać mu uprawnienia administratora lub/i operatora zgłoszeń.

Rejestr czynności jest bardzo ważnym elementem aplikacji dla sygnalistów. W opisywanej aplikacji wygląda on jak poniżej. Nazwa kojarzy się z RODO, ale chodzi raczej o tzw. audit trail - ślad audytowy.

Zanim wdrożysz aplikację dla sygnalistów zaktualizuj swoje procedury bezpieczeństwa. Tego wymaga prawo.

Więcej

Katarzyna Szczypińska
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".